BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

ŽŪR baigė vykdyti projektą, kurio metu savo profesinę kvalifikaciją kėlė daugiau nei trys tūkstančiai žemdirbių

Artėjant šių metų pabaigai Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) baigia ir žemdirbių neformalius profesinius mokymus pagal projektą „Žemdirbių neformalus profesinis mokymas pagal technologines programas” (projekto Nr. 1PM-PV-09-1-001313-PR001).

Per metus - 200 kursų ir daugiau nei 3000 dalyvių

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla” antrosios veiklos srities ,,Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas” antrąją mokymo kryptį. Projektas truko šiek tiek daugiau nei metus - nuo 2009-ųjų lapkričio iki šių metų gruodžio. Jo metu surengta 200 mokymo kursų visoje Lietuvoje. Kursuose dalyvavo 3220 dalyvių: ūkininkų ir jų partnerių, ūkio darbuotojų bei kitų asmenų, besiverčiančių žemės ar miškų ūkio veikla.

Mokymai vykdyti pagal keturias žemės ūkio gamybos technologines programas. Pagal programą „Ekologinės bitininkystės pagrindai ir aktualijos” surengta 18 mokymo kursų, „Piktžolių kontrolės sistema ekologinėje žemdirbystėje” - 29 kursai, „Javų auginimo naujovės” - 49 kursai ir „Ekologinė galvijininkystė” - 104 kursai.

Dėmesys - ūkininkaujantiems ekologiškai

Didelis dėmesys mokymo kursų metu buvo skiriamas ūkininkaujantiems ekologiškai. Lietuvoje 2009 m. sertifikuoti 2658 ekologinės gamybos ūkiai. Vidutinis ekologinis ūkis yra 48,3 ha, Europos Sąjungoje - 50 ha. Ekologinių ūkių plėtra per pastaruosius trejus metus pradėjo mažėti, tačiau dirbamos žemės plotai didėja ir 2010 m. sudarė 143517 ha, arba 8500 ha daugiau negu 2009 m. Naujų ūkių arba naujų programos „Ekologinis ūkininkavimas” dalyvių 2010-aisiais buvo daugiau kaip 300 ūkių.

Ekologinių ūkių struktūroje vyrauja augalininkystės specializacijos ūkiai, iš kurių apie du trečdaliai yra grūdinius javus auginantys ūkiai. Gyvulininkystės ūkių yra apie trečdalis, kas sudaro daugiau kaip 800 ūkių. Pastarųjų didžioji dalis laiko nuo 1 iki 50 vnt. sutartinių gyvulių. Nuo 50 iki 200 vnt. sutartinių gyvulių turi tik 89 ūkiai (2009 m. duomenys). Daugumą sudaro nedideli gyvulininkystės gamybos ūkiai. Iš vyraujančių javų ūkių daugiau kaip pusė yra mažesnio palankumo žemėse ir augina javus, todėl jų ūkininkavimas kelia abejonių dėl produkcijos tiekimo rinkai galimybių.

Pagal daugelio mokslininkų rekomendacijas, mažesnio palankumo žemėse turėtų vyrauti gyvulininkystės, o geresnio palankumo žemėse - augalininkystės gamybos ūkiai. 2009 m. palankiose vietovėse ekologiškas ūkininkavimas sudarė 47 proc., mažiau palankiose - 53 proc. Pasėlių struktūroje didžioji dalis tenka varpiniams (45 proc.) ir ankštiniams (19 proc.) javams, daugiametėms žolėms (23,3 proc.). O daržovės (0,4 proc.), sodai (1 proc.) ir uogynai (3 proc.) sudaro tik labai nedidelę dalį.

Siekiant padidinti kaimo gyventojų užimtumą galima būtų žymiai padidinti daržovių, sodų ir uogynų plotus, tačiau tam reikia didinti ir šios produkcijos vartojimą - pvz., tiesiogiai iš ūkininkų ūkių tiekiant ją ligoninėms, darželiams, mokykloms, kariuomenei ar kitoms viešojo maitinimo įstaigoms. Ekologiniam ūkininkavimui, atsižvelgiant į ūkio specializaciją, reikia maždaug viena trečiąja daugiau darbo jėgos, taigi sunkmečiu tai galėtų būti galimybė, kaip spręsti kaimo vietovėse sudėtingos darbo rinkos situacijos problemą.

Mokymų nauda žemdirbiams

Labai populiarūs buvo kursai „Ekologinės bitininkystės pagrindai ir aktualijos”, kurių dalyviai galėjo sužinoti ekologinės bitininkystės produkcijos reikalavimus, ekologinių bitynų sertifikavimo tvarką, bičių priežiūros bityne ypatumus, jų ligas ir kenkėjus, kooperacijos galimybes bitininkystės srityje. Kursus vedė patyrę akredituoti lektoriai Juozas Jankauskas, Vytautas Salinka, Sigita Grigaliūnienė.

„Ekologinės galvijininkystės” mokymo kursų dalyviai išklausė informaciją apie bendruosius ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus pieniniams ir mėsiniams galvijams, ekologinio galvijininkystės ūkio sertifikavimo tvarką, ekologinės augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio sąveikos svarbą, reikalavimus ekologinio pieno ir mėsos perdirbimui. Kursai buvo vykdomi daugelyje šalies savivaldybių. Mokymus vedė patyrę akredituoti Žemės ūkio rūmų lektoriai Ilona Kauzonienė, Erika Navalinskienė, Nijolė Stopelinė ir kiti.

Ekologinis ūkininkavimas daugeliui prasideda nuo gebėjimo sukontroliuoti pasėlių piktžolėtumą. Tam reikia išmanyti piktžolių kontrolės metodus ekologinėje žemdirbystėje, sėkla ir vegetatyviai plintančių piktžolių kontrolės principus, piktžolių reikšmę pasėliuose, jų teigiamas ir neigiamas savybes. Visa tai išsamiai išdėstė lektoriai prof. Vytautas Pilipavičius, dr. Edita Karbauskienė, Henrikas Germanavičius, Rimantas Lipskas, Algimantas Vaičiulis, Artūras Masiliauskas.

Mokymo kursų „Javų auginimo naujovės” metu buvo išdėstytos javų auginimo technologijų naujovės, pagrindinių ankštinių-pupinių ir varpinių miglinių augalų biologinės savybės bei auginimo sąlygos, aplinkosaugos reikalavimai, javų auginimo ypatumai lengvose dirvose, kooperacijos svarba ir ekonominė nauda. Šie metai buvo ypač nepalankūs javų augintojams, pavasarį daugelis žemdirbių susidūrė su problemomis, kai didelė dalis žieminių javų ir rapsų po žiemos žuvo, pavasarį reikėjo atsėti didelius plotus vasarinėmis kultūromis, vasara buvo karšta ir permaininga, todėl daugelis negavo 30-50 proc. planuoto derliaus. Dėl to šį rudenį vėl atsigręžta į vietinės kilmės javų veisles, kurios pasižymi žiemkentiškumu ir yra prisitaikiusios prie vietos klimato sąlygų. Kursai apie javų auginimo naujoves buvo labai naudingi žemdirbiams, nes kiekvienam galėjo padėti spręsti savo technologinių galimybių klausimą, t. y. kaip mažiausiomis sąnaudomis gauti ekonomiškai optimaliausią rezultatą. Rinkoje šiuo metu vyraujančios javų kainos daugelį nuteikia optimistiškai, gal net ir kompensuoja dalį derliaus netekties. Kursus sėkmingai vedė Rūta Čaplinskienė, Aldona Miliuvienė, Janina Mandeikienė, Juozas Abelkis, Arūnas Bagdonas ir kiti lektoriai.

Sėkmės garantas - sklandus organizacinis darbas

Didelį organizacinį darbą vykdant projektą atliko Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatoriai rajonuose, kurių dėka visus kursus aktyviai lankė žemdirbiai ir planuotas dalyvių skaičius net viršytas 7,3 proc.

Visiems kursų dalyviams išduoti Žemės ūkio ministerijos patvirtintos formos kvalifikacijos pažymėjimai. Pagal visas dėstomų kursų temas buvo išleisti leidiniai mokymo kursų dalyviams, kuriuos gavo kiekvienas dalyvavusysis. Leidinius redagavo, maketavo Žemės ūkio rūmų darbuotojai - Irma Minskienė ir Eimantas Bičius. Didelį administracinį darbą atliko Renata Juozaitytė, Rasa Buzienė, Neringa Janušauskienė ir kiti Žemės ūkio rūmų darbuotojai - jų dėka projektas įvykdytas laiku, sklandžiai ir sėkmingai.

Parengė projekto vadovas, ŽŪR vicedirektorius Alvydas Grigaliūnas

ŽŪR informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras