BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Skalūnų dujų paieškoms Jurbarko rajone nepritarta

Spalio 8 d. į neeilinį posėdį susirinkusi Jurbarko rajono savivaldybės taryba nepritarė Vyriausybės nutarimo projektui „Dėl leidimo naudoti tradicinius ir išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius Šilutės-Tauragės plote išdavimo”. Spalio pradžioje netikėtai paaiškėjo, kad vadinamasis Šilutės-Tauragės plotas apima ne tik Tauragės, Šilutės ir Pagėgių savivaldybių teritorijas, tačiau užima ir nemažą dalį Jurbarko rajono. Pagal Vyriausybės nutarimo projekte pateiktas koordinates, į šį plotą įeina visas vakarinis Jurbarko rajono kraštas ir net Jurbarko miesto dalis.

Tarybos posėdyje buvo pasakyta nemažai svarių motyvų, kodėl išvada Vyriausybės nutarimo projektui turėtų būti neigiama. Strateginiame Jurbarko rajono savivaldybės plėtros plane nubrėžta rajono ateities vizija - saugi ir aktyvi bendruomenė, kokybiška ir patogi gyventi gyvenamoji aplinka, konkurencinga rajono ekonomika su pritaikyta turizmui Nemuno krašto istorine, kultūrine ir gamtine aplinka. Tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių gavyba gamtiniu požiūriu patraukliausioje ir geriausiai išsaugotoje Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos dalyje visiškai užkirstų kelią šią aplinką pritaikyti turizmui ir rekreacijai. Į Vyriausybės nutarimo projekte nurodytą teritoriją įeina Smalininkų miestas, kuris pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintą bendrojo plano koncepciją siekia kurorto statuso, tačiau tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių gavyba gretimose teritorijose užkirstų galimybę kada nors šį statusą pasiekti. Didžioji nutarimo projekte numatytos Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos dalis yra miškų ūkio paskirties žemės plotai, šioje teritorijoje yra Viešvilės valstybinis rezervatas, Kaskalnio geomorfologinis, Mituvos hidrografinis ir Jūros ichtiologinis draustiniai, didelė teritorijos dalis priskiriama europinių buveinių apsaugai svarbioms NATURA 2000 teritorijoms. Vakarinėje savivaldybės teritorijos dalyje yra daug mažų upių ir upelių: Giluvė, Ežerėlis, Kasikas, Viešvilė, Šventoji, Mituva, Antvardė, Vajota, Kamė, Globys ir t.t. Naudojamt tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius ir tvarkant pramonės atliekas, kiltų didelis šių vandens telkinių, o tuo pačiu Nemuno ir Kuršių marių užterštumo pavojus. Jurbarko rajonas pasižymi aukštos kokybės gruntiniu vandeniu, beveik visuose didesniuose kaimuose yra įrengtos vandenvietės, kurioms iki šiol dėl lėšų trūkumo nėra nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, todėl tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių žvalgyba ir gavyba netoli šių vandenviečių sudarytų realų pavojų, kad bus užterštas gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo.

Tarybos narius papiktino tai, kad nutarimo projektas išvadai pateikti Jurbarko rajono savivaldybės vadovus pasiekė spalio 3 d., o išvada turi būti pateikta iki spalio 9 d. Prie nutarimo nėra pateikta jokio aiškinamojo rašto ir pagrindimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente numatyta, kad institucijos gali motyvuotai prašyti pateikti išvadas dėl teisės akto projekto skubos tvarka, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių Vyriausybės nutarimas turi būti priimtas nedelsiant. Šiuo atveju jokių motyvų ir nenumatytų aplinkybių, dėl kurių Vyriausybės nutarimas turėtų būti priimtas nedelsiant, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija savo rašte nenurodė. Peršasi išvada, kad prašymas teikti išvadas skubos tvarka pateiktas galimai siekiant sutrukdyti informuoti apie siūlomą priimti Vyriausybės nutarimą savivaldybės bendruomenę ir sužinoti jos nuomonę.

Jurbarko rajono savivaldybės informacija ir nuotrauka

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras