BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Primename argumentus, kodėl reikia referendumo, o ne atominės

Šiek tiek informacijos apie Ignalinos AE

• Pirmiausia - po Sovietų sąjungos griuvimo ir sovietinės kariuomenės išvedimo pramoninė gamyba sumažėjo 70 % - tiek kartų sumažėjo ir elektros poreikis. Tokių gamybos pajėgumų nebereikia, nes Lietuvoje žmonių mažėja ir neturim beveik jokios pramonės.

• Iki IAE uždarymo turėjome problemų su perteklinės elektros energijos pardavimu, o ne jos trūkumu. IAE pagamintos elektros savikaina buvo 11 ct/kWh, o kaimynam pardavinėjome už 4 ct už kWh!! Nuostolius dengė LT vartotojai, mokėdami 30-40 ct/kWh.

• Valdantieji po IAE uždarymo pakėlė šilumos kainas, meluodami, kad tai dėl pigios elektros energijos praradimo, todėl, anot jų, būtina statyti naują AE.

• 2010 spalio 5-6 d. jėgainėje įvykusi avarija oficialiuose dokumentuose buvo minima kaip ,,nepavojinga”. Tačiau iš tikrųjų vykdant planinius darbus trūko vamzdis, per kurį iš pirmojo atominės bloko į antrąjį ir trečiąjį, kur dirbo žmonės, pateko 300 tonų radioaktyvaus tiršto skysčio. Darbuotojai buvo priversti semti skystį kibirais ir kastuvais, o avarijos padariniai nelikviduoti iki šiol (įdomu būtų sužinoti šių darbuotojų sveikatą, ar neserga leukemija, ar nėra apsigimimų?).

• Baisiausia, jog uždarytos AE vadovybė pranoko sovietus. Visi darbuotojai, įskaitant valytojus, privaloma tvarka turėjo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus ir nuolat terorizuojami atleidimu, jei tik menkiausia informacija apie situaciją atominėje patektų į žurnalistų rankas.

• Europos Parlamento biudžeto kontrolės komisijos pranešėjas dėl IAE uždarymo M.J.Marinescu 2012 birželį teigė, kad biudžeto kontrolės komiteto pareiga matyti, ar ES pinigai panaudoti tinkamai pagal ES taisykles, ar visos veiklos pasiekė tikslą. ,,Jūsų atominė elektrinė turėjo būti sustabdyta prieš pusantrų metų po gautų 1,2 mlrd. eurų” (pagal užsienio spaudą - skirta 1,5 mlrd. eurų). Jis pareiškė, kad yra labai sunku gauti patikimą informaciją apie situaciją IAE ir kurą, esantį reaktoriuje, tačiau, kai jis buvo atvykęs į Ignaliną prieš pusantrų metų, reaktorius vis dar nebuvo uždarytas. Neuždarytas iki šiol.

• Nepamirškim, jog jei nepakaks ES skiriamų lėšų, tada IAE uždarymą tektų finansuoti iš valstybės biudžeto. O panaudoto branduolinio kuro laidojimui gali prireikti tiek pat lėšų, kaip naujos statymui, jei ne daugiau. Kol kas jie sako, jog prireiks 12 mlrd litų. Planuojamas IAE uždarymas iki 2029 metų (nespėjo uždaryti vienos elektrinės, o jau kalba apie naujos statymą, įdomu, kiek dabar bus pakelti mokesčiai, jog sugebėtume susimokėti už VAE). ,,Vienintelis būdas įtikinti ES skirti didesnį finansavimą, tai įrodyti, kad kiekvienas euras buvo išleistas ne veltui”, reziumavo EP biudžeto kontrolės komisijos pranešėjas.

Visagino AE

• VAE kainuos 23 mlrd. litų. 6 mlrd. bus skirti iš valstybės biudžeto, likusius - dvigubai daugiau - valdžia skolinsis (valstybės skola be AE jau yra apie 100 mlrd. litų, ir šis skaičius auga, nes valdžia yra pasiskolinusi už 7-9 %, kai tuo tarpu Latvijos ir Estijos skolinimosi procentas dvigubai mažesnis). Kaip dažnai būna, tokių projektų sumos dažniausiai būna per daug optimistiškos, todėl manoma, kad kaina gali kilti.

• Pasaulyje yra pagaminti iš viso 4 tokie reaktoriai. Japonijoje uždarytas, du Taivanyje neeksploatuojami, JAV atsisakė. Būsime vienintelė valstybė pasaulyje, naudojanti tokio tipo reaktorių.

• Jungiantis į kontinentinės Europos tinklus, didžiausia agregato galia neturi viršyti 5 % jos maksimalios apkrovos galios. Taigi Hitachi reaktoriaus (1350 MW) galia reikalauja 15 kartų galingesnių tinklų. Tokia galinga yra tik Rusijos energetikos sistema, į kurią mes būtume priversti įsijungti (MW - megavatas, galios matavimo vienetas, lygus tūkstančiui kilovatų arba milijonui vatų).

• Iš VAE projekto pasitraukus Lenkijai (A.Sekmokas sako, jog važiuos kalbėtis su Lenkija, tačiau Lenkija žada jungtis prie Baltarusijos) ir susvyravus Latvijai ir Estijai, jis netapo regioniniu. Vienai Lietuvai VAE yra nepakeliama našta. Nėra pasaulyje tokios valstybės, kuri būtų įvykdžiusi tokios didelės galios AE projektą.

• Konservatorių programoje yra aiškiai parašyta, jog atominės galios parinkimas neturi viršyti 800 MW. Ekspertai nustatė, jog ši riba negali būti viršyta. Hitachi galia 1350 MW. 2005 m. A.Kubilius sakė, kad būtina šaliai prisijungti prie Vakarų Europos sistemos, todėl po Ignalinos AE uždarymo, kai neliks didelės galios šaltinių, reikia pereiti prie sinchroninio ryšio su Vakarų Europos tinklais.

• KTU profesoriai mano, jog jeigu taip norima statyti AE, tai ji galėtų turėti tris reaktorius po 400 MW. Po vieną reaktorių niekur pasaulyje atominės nestatomos (net ir Ignalinos AE turėjo 2 reaktorius). Esant vienam labai dideliam elektros gamintojui, jo darbui būtų reikalingas nuolatinis rezervuojantis įrenginys, kurio galia privalo būti ne mažesnė už didžiausio rezervuojamo energijos gamintojo galią. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl ES šalys skatina elektros gamybos decentralizaciją. Pasaulinėje praktikoje energijos tiekimo patikimumas nustatomas vertinant kaip šalis galėtų apsirūpinti energija, nutrūkus energijos tiekimui iš paties didžiausio tiekėjo. Taigi kokia būtų alternatyva, jei sustreikuotų „Hitachi” veikla?

Bendrai apie AE

• Po 2000 m. visi nauji reaktoriai atsiranda tik Tolimuosiuose Rytuose ir Rusijoj. 1990-2010 m. ES uždaryti 34 reaktoriai, JAV - 10.

• Kai kurie branduolinės energetikos šalininkai teigia, jog saugiai eksploatuojama AE yra ,,švari” ir neteršia aplinkos radioaktyviomis medžiagomis. Iš tiesų AE reaktoriai pastoviai išskiria didelius kiekius mažo radioaktyvumo lygio izotopus: CEZIS-137, STRONCIS-90, KOBALTAS-60, MANGANAS-54, GELEŽIS-59. Kai kurie iš jų yra trumpaamžiai, skyla palyginti greitai, kitų skilimo pusperiodis siekia šimtus ar tūkstančius metų.

• Technogeniniai radionuklidai - tai lakūs junginiai, kurie patenka į orą per elektrinės ventiliacijos kaminus kartu su inertinėmis dujomis, o taip pat koroziniai radionuklidai, kurie patenka į aplinką per drenažo sistemą, ar su aušinamuoju vandeniu į didelį aušinimo vandens telkinį (šiuo atveju, į Drūkšių ežerą). Jie kaupiasi vandenyje, dirvožemyje, per maisto grandines radioniuklidų koncentracija nuolat kyla žuvyse ir naminiuose gyvuliuose, kurie minta augaliniu maistu, o per juos patenka ir kaupiasi žmogaus organizme ir didžiausias pavojus yra genetinė mutacija, leukemija.

• Probleminė technologija negali būti ekologiška dėl aukšto rizikos laipsnio - techniniai nesklandumai, technologiniai režimo pažeidimai, dėl ko įvyksta radioaktyvių medžiagų nuotekis, kuris paprastai įvardijamas kaip nežymus ir neturintis žalos mūsų sveikatai. O kas gali pasakyti, jog žalos žmonių sveikatai nebuvo ir nėra, jei radionuklidai turi savybę kauptis ekosistemoje, taip pat žmogaus organizme.

• Visos nuo Ignalinos AE eksplotavimo pradžios susidariusios radioaktyvios atliekos šiuo metu saugomos elektrinėje įrengtose saugyklose ir yra tik laikinai izoliuojamos. Šios saugyklos užima plotą, viršijantį penkis hektarus, ir jau yra užpildytos. 60 000 kubinių metrų mažai radioaktyvių, 100 000 kubinių metrų mažai ir vidutiniškai radioaktyvių, 2500 tonų panaudoto branduolinio kuro ir 10 000 kubinių metrų kitų ilgaamžių radioaktyvių atliekų. Ilgaamžės radioaktyvios atliekos gali išlikti pavojingomis ir šimtus tūkstančių metų. Tik apytikriai po 500 tūkst. metų panaudotas kuras radiotoksiškumui prilygs natūraliam uranui.

• Mokslininkai sutaria, kad vienintelis priimtinas ir saugus atliekų laidojimas yra žemės gelmėse, 500-1000 m. gylyje, įrengiant daugiabarjerę atliekų apsaugos sistemą, kurią sudaro panaudoto kuro kasetės apvalkalas, konteineris, specialus vandens nepraleidžiantis molis ir natūrali uoliena. Įdomu, kur bus tos giluminės šachtos - kapinynai? Ar bus saugūs, ar neužterš požeminio vandens?

• Baltarusijoje ir Kaliningrade vykdomas elektrinių planavimas pažeidžia daugybę tarptautinių konvencijų nuostatų. Tiek Baltarusija, tiek Rusija neatsako nei į Lietuvos Vyriausybės, nei ES apie šių elektrinių poveikį aplinkai, rizikos veiksnius. Todėl, jei Lietuva nestatytų AE, ji galėtų kreiptis į ES ir kitas tarptautines institucijas padėti išventi pavojingų statybų. Pvz., griežtesnė ES pozicija dėl elektros energijos, pagamintos tokiose elektrinėse importo, tikrai komplikuotų tų AE eksplotavimo perspektyvas.

Siūlomos alternatyvos

• Lietuvai kasmet reikia apie 20 TWh šilumos (centralizuotai tiekiama šiluma daugiabučių namų ir viešosios paskirties pastatų šildymui, individualių namų, pramonės ir žemės ūkio objektų patalpų šildymui) ir 10 TWh elektros energijos.

• TWh - teravatvalandė, energijos matavimo vienetas, lygus milijardui kilovatvalandžių.

• Šie atsinaujinančių išteklių konfederacijos tikrieji nariai: LT biodujų, biomasės energetikos, atsinaujinančių išteklių, vėjo elektrinių, fotoelektros technologijų ir verslo, atsinaujinančių energijos gamintojų asociacijos; nariai stebėtojai: LT geotermijos, hidroenergetikų, elektromobilių, biodegalų, saulės energetikų, šilumos tiekėjų, vandens tiekėjų, nacionalinė pasyvaus namo asocijacijos; ir kreipimuisi pritarianatys akad., habil. dr. J.Vilemas, KTU doc., dr. V.Lukoševičius, VGTU prof. habil. dr. A.F.Orliukas, prof. S.R.Petrikis, ASU prof., dr. P.Punys, VGTU prof. habil. dr. V.Jankauskas, ASU doc., dr. K.Navickas, dr. F.Zinevičius, atsinaujinančių išteklių konfederacijos prezidentas M.Nagevičius prašo Seimo narių patvirtinti tikrą modernią energetikos strategiją, suteiksiančią Lietuvai kurti saugią bei harmoningą valstybę ir siūlo:

• Lietuvoje kasmet susidaro šie atsinaujinantys ir menkai panaudojami energijos ištekliai:

- Biokuras (miško atliekos, malkinė mediena ir medienos perdirbimo atliekos, šiaudai, greitai augantys žilvičiai, kita augalinė masė, nuotekų dumblas - 2,25 mln. tonų naftos ekvivalento) - apie 25 TWh energijos.
- Biologiškai skaidžios pramoninės ir komunalinės atliekos (1,3 mln tonų) - apie 3 TWh energijos.
- Vėjo energija (generavimo potencialas) - 5,5 TWh energijos.
- Saulės energija (techninis potencialas) - 2,1 TWh energijos.
- Hidroelektrinėse pratekantis vanduo galėtų pagaminti 1 TWh energijos.
- Biodujos (techninis potencialas) - 2 TWh energijos.
- Žemės gelmių panaudota šiluma leistų pagaminti iki 1 TWh šilumos.
- Biodegalų gamybos pajėgumai gali pagaminti 20 % visų Lietuvoje sunaudojamų degalų.

• Visi šie vietiniai energijos šaltiniai kartu sudaro apie 40 TWh Lietuvos metinį energetinį potencialą, kuris žymiai viršija bendrąjį šilumos ir elektros energijos poreikį.

• Vietinių atsinaujinančių išteklių naudojimas - tai ne tik Lietuvos piliečių aprūpinimas darbu nepertraukiamai statant, eksploatuojant ir plėtojant atsinaujinančios energetikos objektus. Tai ir aplinkosauginių problemų sprendimas, baudų už oro taršą išvengimas ir jokių pavojingų atliekų, kurias paliktumėme saugoti ateities kartoms. Tai tikrasis pilną Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir nacionalinį saugumą užtikrinantis kelias.

• Jei Lietuva bus tik ,,senųjų” importuojamų technologijų (tradicinio iškastinio kuro kaip naftos, dujų, urano) vartotoja, tai labai priklausys nuo kitų šalių techninio aprūpinimo (japonų hitachi reaktorius ir jo dalių keitimas) bei išteklių tiekimo (70 % radioaktyviu kuru prekiauja Rusija).

• Austrija referendumu atsisakė atominės energetikos, italai po Černobylio apsvarstę referendumu uždarė tris savo reaktorius ir po Fukušimos dar vieno referendumo būdu dar kartą patvirtino, kad nenori branduolinės energetikos. Vokietijai neprireikė referendumo, nes ši šalis yra atsinaujinančios energetikos lyderė. Ypač palankiomis Vokietija yra pasiekusi 20 branduolinių elektrinių galios elektros generaciją vien iš saulės (nors saulės, anot specialistų, Lietuvoj yra daugiau nei Vokietijoje).

• Lietuvoje planuojama padidinti biomasės elektrinių bendrą galią iki 224 MW, kai tuo tarpu Belgijoje - iki 2452 MW. Belgija savo plotu yra dvigubai mažesnė. Lietuvoje planuojama vėjo jėgainių įrengtą galią didinti iki 500 MW, nors turime 90 km pajūrio. Belgijoje planuojama padidinti vėjo elektrinių bendrą galią iki 4320 MW, Belgijos pakrantės ilgis - 60 km. Čekija (743 MW), Vengrija (750 MW), Austrija (2578 MW) - visos neturi priėjimo prie jūros.

• Lietuvos Vyriausybė bando mažinti atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus vėjo ir biomasės elektrinių plėtros tikslus iki 2020 m., vilkina poįstatyminių aktų rengimą, stabdo ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą biomasės kogeneracinėms elektrinėms, nerodo jokios iniciatyvos dėl vėjo jėgainių plėtros jūroje ir t.t.

• Eksploatuojant atominę elektrinę būtų sukurta 6000 darbo vietų, tačiau nepamirškime, jog VAE dirbtų inžinieriai iš Japonijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Lietuvoje yra 220 000 bedarbių, todėl 6000 darbo vietų, o tiksliau mažesnis skaičius, nes, kaip minėta, bus darbuotojų ir iš užsienio, nepadės išspręsti bedarbystės problemų ir padės tik Visagino miesto ekonomikai. Kai tuo tarpu numatomas 10 000 darbo vietų kūrimas plėtojant biokuro naudojimą energijos gamyboje.

• Atsinaujinanti energetika - tai ne vienas projektas, o šimtai ir tūkstančiai projektų, kurie bus diegiami ne per kelis metus, o dešimtmečiais. Tokios valstybės, kaip Vokietija, Danija, Belgija žengia link žaliosios energetikos ir tai yra ne filantropiška šių šalių politika, savo gyventojų gerovės sąskaita sprendžiančių pasaulinės klimato kaitos problemas. Tai yra politika, kuria būtent siekiama savo nacionalinės ekonomikos konkurencingumo didinimo.

Seimo nariai su Tauta absoliučiai nebendradarbiauja ir pamiršo pamatinius demokratijos dėsnius, o taip pat ir mūsų Konstituciją, kurios 9 str. parašyta, jog ,,Svarbiausi Valstybės klausimai sprendžiami referendumu” ir 46 str. - ,,Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei”. Seimo nariai atmetė siūlymą rengti referendumą, motyvuodami tuo, jog žmonės ne specialistai ir kad referendumas kainuotų didžiulius pinigus. Skubu iš karto priminti Seimui apsižvalgyti plačiau po pasaulį, o kaip kitose šalyse, kaip, pvz., Austrijoj ir Italijoj vykę referendumai, kodėl ten pasikliaujama ne specialistais? Jei gyvename demokratinėje šalyje ir jei turime aukščiausią šalies teisės aktą - Konstituciją, kurioje įtvirtintos žmogaus teisės ir laisvės ir pagrindiniai demokratijos principai, kodėl Seimo nariai jų nepaiso? Nepamirškit, jog parlamentarai yra Tautos atstovai (o ne specialistai!), todėl jie turi atstovauti žmones, o ne patys save. Nepamirškit, jog Mūsų, paprastų piliečių, yra 99 %, o jų 1 %. Dėl minėtų Seimo narių nuogąstavimų, jog referendumas brangiai kainuos, norėtųsi jiems atsakyti, o kaip dėl subjektyvios, vien tik privalumais parengtos reklamos apie Visagino AE, kuriai jau dabar išleista 50 milijonų mokesčių mokėtojų litų?

Dabar turime susikaupti ir surinkti 300 000 parašų privalomam referendumui dėl AE iki liepos 17 d. Todėl turime pranešti visiems pažįstamiems ir ne, kad jie būtinai pasirašytų, nes nuo to priklausys ar bus paskelbtas referendumas, ar ne…

Lengviausias būdas pasirašyti yra tinklalapyje www.erinkimai.lt. Jums reiks įrašyti paso duomenis ir prisijungti banko elektronine sistema.

Šaltiniai: ekspertai.eu, uzreferenduma.lt, balsas.lt, alfa.lt, krantai.lt, tiesiaisviesiai.lt

Gloria Giorgina

www.uzreferenduma.lt

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras