BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Klaipėdos senamiesčio vietinės rinkliavos mokėtojų apklausos apie komunalinių atliekų surinkimą rezultatai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu 2011 m. buvo atlikta Klaipėdos miesto senamiesčio vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų apklausa. Apklauso tikslas - sužinoti Klaipėdos miesto senamiesčio vietinės rinkliavos mokėtojų nuomonę apie komunalinių atliekų surinkimą Klaipėdos miesto senamiestyje.

Fruggo (Wikimedia Commons) nuotr.

Viso buvo apklausta 750 respondentų, kurių amžius nuo 18 iki 80 metų. Apklausos būdas - tiesioginis interviu, naudojant Aplinkos kokybės skyriaus parengtą klausimyną. Apklausos tyrimo teritorijos ribos - Klaipėdos miesto senamiesčio teritorija tarp Danės upės, Jono kalnelio, Turgaus aikštės ir Pilies gatvės. Atskirai buvo atliktas juridinių asmenų, veikiančių Klaipėdos miesto senamiestyje bei Klaipėdos miesto senamiesčio gyventojų apklausos tyrimas. Atskirai buvo atlikta ir šių asmenų apklausos analizė.

Apklausos metu vietinės rinkliavos mokėtojų buvo prašoma: įvertinti komunalinių atliekų surinkimo kokybę Klaipėdos miesto senamiestyje balais nuo 1 iki 10; nurodyti pagrindinius trūkumus (privalumus) komunalinių atliekų surinkimo sistemoje Klaipėdos miesto senamiestyje, pateikti pasiūlymus bei buvo klausiama: ar vietinės rinkliavos mokėtojai rūšiuoja komunalines atliekas; ar pageidauja, kad Klaipėdos miesto senamiestyje būtų pastatyta daugiau antrinių žaliavų surinkimo konteinerių; ar norėtų, kad mišrios komunalinės atliekos Klaipėdos miesto senamiestyje būtų surenkamos ne konteineriais, o šiukšliavežėmis, kai atliekos būtų renkamos pagal iš anksto paskelbtą grafiką apvažiavimo būdu; ar sutiktų, kad Klaipėdos miesto senamiestyje mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių būtų mažiau, tačiau mišrios komunalinės atliekos būtų surenkamos ir išvežamos dažniau; ar sutiktų, kad Klaipėdos miesto senamiestyje mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių būtų mažiau, tačiau mišrias komunalines atliekas reikėtų nešti didesniu atstumu; kokiu didžiausiu atstumu nuo Jūsų gyvenamojo namo (įmonės veiklavietės) iki artimiausio konteinerio sutiktų nešti mišrias komunalines atliekas; ar pageidautų, kad Klaipėdos miesto senamiestyje būtų įrengti pusiau požeminiai konteineriai; koks yra mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių, stovinčių prie Jūsų gyvenamojo namo (įmonės veiklavietės), užpildymas ?

Apklausos tyrimo išvados ir pasiūlymai

1. Atlikus komunalinių atliekų surinkimo kokybės Klaipėdos miesto senamiestyje įvertinimų analizę nustatyta, kad Klaipėdos miesto senamiestyje įsikūrę juridiniai asmenys komunalinių atliekų surinkimo kokybę įvertino 7,57 balais, fiziniai asmenys - 7,86 balais. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad dauguma mokėtojų Klaipėdos miesto senamiesčio vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimo sistemos kokybę vertina gerai.

2. Gyventojų paprašius nurodyti pagrindinius trūkumus (privalumus) komunalinių atliekų surinkimo sistemoje Klaipėdos miesto senamiestyje, 29,9 proc. apklaustųjų teigė, kad didesnių trūkumų neįžvelgia. Tuo tarpu tarp trūkumų dažniausiai buvo minima tvarkos nebuvimo, nemalonaus kvapo ir šiukšlių mėtymosi problema (22,4 proc.), konteinerių perpildymas (17,9 proc.), atliekų neišvežimas arba pavėlavimas išvežti (9,9 proc.) ir galimybės rūšiuoti atliekas nebuvimas (9,5 proc.). Atsižvelgiant į tai ir siekiant padidinti komunalinių atliekų surinkimo kokybę Klaipėdos miesto senamiestyje siūlytina, didesnį dėmesį skirti švaros ir tvarkos komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo vietose ar aikštelėse palaikymui, dažniau tuštinti konteinerius ir plėsti atliekų rūšiavimo sistemą Klaipėdos miesto senamiestyje.

3. Komunalines atliekas Klaipėdos miesto senamiestyje rūšiuoja tik 29,6 proc. juridinių asmenų, o dažniausia komunalinių atliekų nerūšiavimo priežastimi buvo įvardytas antrinių žaliavų surinkimo konteinerių nebuvimas, komunalinių atliekų, kurias būtų galima rūšiuoti, nesusidarymas juridinio asmens veikloje ir juridinio asmens patalpose sąlygų rūšiuoti atliekas nebuvimas. Komunalines atliekas Klaipėdos miesto senamiestyje rūšiuoja tik 28,9 proc. gyventojų, o pagrindinės tokio mažo gyventojų komunalinių atliekų rūšiavimo priežastys buvo įvardytos tokios: specialių antrinių žaliavų konteinerių ir vietos namuose nebuvimas, rūšiuotinų komunalinių atliekų nesusidarymas namų ūkyje, įpročio, motyvacijos ar skatinimo iš vietos savivaldos nebuvimas. Atsižvelgiant į tai ir siekiant suaktyvinti komunalinių atliekų rūšiavimą Klaipėdos miesto senamiestyje, siūlytina didinti antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičių, išdalinti individualių nedidelio tūrio antrinių žaliavų konteinerius pagal prašymą Klaipėdos miesto senamiestyje veikiantiems juridiniams asmenims bei vietinės rinkliavos mokėtojus motyvuoti rūšiuoti atliekas, pasitelkiant įvairias švietėjiškas priemones.

4. Įvertinus vietinės rinkliavos mokėtojų poreikius, susijusius su antrinių žaliavų rūšiavimu, nustatyta, kad didesnio antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičiaus pageidautų net 82,5 proc. Klaipėdos miesto senamiestyje veikiančių juridinių asmenų. Tuo tarpu 66,6 proc. Klaipėdos miesto senamiestyje veikiančių juridinių asmenų, kurie nepageidautų didesnio antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičiaus, teigė, kad didesnis šių konteinerių skaičius yra nereikalingas dėl to, kad jie komunalinių atliekų nerūšiuoja arba tokios komunalinės atliekos jų veikloje nesusidaro, tuo tarpu juridinių asmenų, teigiančių, kad antrinių žaliavų konteineriai gadins senamiesčio vaizdą, buvo vos keli. 83,4 proc. senamiesčio gyventojų taip pat pageidautų, kad Klaipėdos miesto senamiestyje būtų pastatyta daugiau antrinių žaliavų surinkimo konteinerių. Statistiškai reikšmingai labiau didesnio šių konteinerių skaičiaus pageidauja jaunesni asmenys (iki 45 metų), verslininkai ar dirbantys vadovaujamą darbą asmenys (93,5 proc.), mažiausiai - vyresni (per 65 metų) (68,2 proc.). Atsižvelgiant į daugumos Klaipėdos miesto senamiesčio vietinės rinkliavos mokėtojų, siūloma Klaipėdos miesto senamiestyje didinti antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičių.

5. Įvertinus Klaipėdos miesto senamiestyje veikiančių juridinių asmenų nuomonę, ar jie pageidautų, kad mišrios komunalinės atliekos būtų surenkamos ne konteineriais, o šiukšliavežėmis, kai atliekos būtų renkamos pagal iš anksto paskelbtą grafiką apvažiavimo būdu, nustatyta, kad tokiai komunalinių atliekų surinkimo sistemai prieštarautų didžioji dauguma Klaipėdos miesto senamiestyje veikiančių juridinių asmenų (88,2 proc.). 83,6 proc. juridinių asmenų teigė, kad jų nesutikimo priežastis - tokios mišrių komunalinių atliekų surinkimo sistemos nepatogumas. 90 proc. Klaipėdos miesto senamiesčio gyventojų tokiai sistemai taip pat nepritartų, o dažniausiai nurodyta tokios mišrių atliekų surinkimo sistemos nepritarimo priežastis buvo tokios sistemos nepatogumas. Atsižvelgiant į tokius tyrimo rezultatus, atskleidžiančius daugumos Klaipėdos miesto senamiesčio vietinės rinkliavos mokėtojų požiūrį į mišrių komunalinių atliekų surinkimo sistemą, kai atliekos būtų surenkamos šiukšliavežėmis, siūlytina tokios atliekų surinkimo sistemos Klaipėdos miesto senamiestyje nediegti.

6. Daugiau nei pusė Klaipėdos miesto senamiestyje veikiančių juridinių asmenų (60 proc.) teigė, kad jie sutiktų su mišrių komunalinių atliekų surinkimo sistemos daliniu pakeitimu, kai mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių Klaipėdos miesto senamiestyje būtų mažiau, tačiau mišrios komunalinės atliekos būtų surenkamos dažniau. Daugiau nei pusė Klaipėdos miesto senamiesčio gyventojų (71,1 proc.) teigiamai vertintų ir pritartų mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių skaičiaus mažinimui, jei atliekos būtų išvežamos dažniau. Dažniausiai nurodytos nesutikimo su tokia mišrių komunalinių atliekų surinkimo sistema priežastys buvo įvardytos nepasitikėjimas komunalinių atliekų surinkimo sistemos darbu, nuomonė, kad tokia sistema padidins vietinę rinkliavą ir nuogąstavimas, kad minėta sistema sukels netvarką senamiestyje bei padidins atliekų kiekį šalia konteinerių. Taip pat įvertinus Klaipėdos miesto senamiesčio gyventojų nuomonę apie tai, ar jie sutiktų mišrias komunalines atliekas nešti didesniu atstumu, jei būtų sumažintas mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių skaičius Klaipėdos miesto senamiestyje, nustatyta, kad daugiau nei pusė vietinės rinkliavos mokėtojų (62,7 proc.) sutiktų mišrias komunalines atliekas nešti didesniu atstumu. Atsižvelgiant į tai, kad nors ir daugiau nei pusė vietinės rinkliavos mokėtojų sutiktų mišrias komunalines atliekas nešti didesniu atstumu, tačiau tokia mišrių komunalinių atliekų surinkimo sistema sukeltų daug nepatogumų gyventojams, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, vyresniems nei 65 metų amžiaus, kurie Klaipėdos miesto senamiestyje sudaro 18,7 proc. visų gyventojų.

7. 75,9 proc. Klaipėdos miesto senamiestyje veikiančių juridinių asmenų mišrias komunalines atliekas sutiktų nešti išmetimui nuo 10 iki 100-300 metrų atstumu. 51,6 proc. Klaipėdos miesto senamiesčio gyventojų mišrias komunalines atliekas sutiktų nešti nuo 10 iki 200 ar 300 metrų atstumu nuo savo gyvenamojo namo. Todėl atsižvelgus į daugumos vietinės rinkliavos mokėtojų nuomonę ir įvertinus tai, kad tik 6,8 proc. gyventojų pageidauja mišrias komunalines atliekas nešti ne didesniu nei 20 metrų atstumu, projektuojant mišrių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių išdėstymą Klaipėdos miesto senamiestyje, siūlytina atsisakyti tankaus konteinerių aikštelių tinklo ir konteinerius Klaipėdos miesto senamiestyje išdėlioti 100-300 metrų atstumu nuo gyvenamųjų namų ar juridinio asmens veiklavietės.

8. Įvertinus Klaipėdos miesto senamiestyje vietinės rinkliavos mokėtojų nuomonę apie pusiau požeminių ar požeminių mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių įrengimą nustatyta, kad tokių mišrių komunalinių atliekų konteinerių pageidautų daugiau nei pusė senamiestyje veikiančių juridinių asmenų (52 proc.). Tuo tarpu tokių konteinerių pageidautų tik 30,3 proc. senamiesčio gyventojų. 64,2 proc. Klaipėdos miesto senamiestyje įsikūrusių juridinių asmenų, nesutikusių su pusiau požeminių konteinerių įrengimu senamiestyje, teigia, kad jiems trūksta informacijos apie pusiau požeminių mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius, 10 proc. teigia, kad tokia mišrių komunalinių atliekų surinkimo sistema galimai padidintų vietinę rinkliavą, 10,8 proc. teigia, kad pusiau požeminiai mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai yra netinkami senamiesčiui. Atsižvelgiant į tai, kad daugiau nei pusė senamiestyje įsikūrusių juridinių asmenų pritartų pusiau požeminių konteinerių įrengimui, siūlytina įrengti pusiau požeminius mišrių komunalinių atliekų konteinerius senamiestyje, prieš tai supažindinus juridinius asmenis ir visuomenę su tokių pusiau požeminių konteinerių privalumais.

9. Įvertinus Klaipėdos miesto senamiestyje įsikūrusių juridinių asmenų nuomonę apie prie jų patalpų esančių mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių užpildymą nustatyta, kad didžioji dauguma juridinių asmenų (68,4 proc.) mano, jog prie jų patalpų esantys mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai rečiau ar dažniau būna pilni. 78,4 proc. senamiesčio gyventojų mano, kad prie jų namų esantys mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai rečiau ar dažniau būna pilni. Atsižvelgiant į šiuos rezultatus darytina išvada, kad dauguma Klaipėdos miesto senamiesčio vietinės rinkliavos mokėtojų rečiau ar dažniau susiduria su perpildytų mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių problema.

10. Įvertinus Klaipėdos miesto senamiestyje įsikūrusių juridinių asmenų pasiūlymus, susijusius su komunalinių atliekų surinkimu ir tvarkymu Klaipėdos miesto senamiestyje, nustatyta, kad daugiausia juridinių asmenų (29,3 proc.) siūlo didinti antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičių Klaipėdos miesto senamiestyje, šviesti ir skatinti senamiesčio gyventojus ir įmones rūšiuoti atliekas, 27,3 proc. siūlo dažniau išvežti komunalines atliekas (ypač savaitgaliais ir švenčių dienomis), 15,2 proc. siūlo peržiūrėti vietinės rinkliavos kainodarą, sudaryti sutartis su kiekvienu asmeniu atskirai, imti vietinę rinkliavą tik už faktiškai išvežamą atliekų kiekį, atskirti gyventojų ir įmonių konteinerius ir konteinerius rakinti, 16,2 proc. siūlė didesnį dėmesį skirti mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelėms ir švaros jose palaikymui. Tuo tarpu 35,3 proc. gyventojų siūlo didinti antrinių žaliavų surinkimo konteinerių kiekį Klaipėdos miesto senamiestyje, šviesti ir skatinti gyventojus rūšiuoti komunalines atliekas, 19,8 proc. siūlo dažniau išvežti mišrias komunalines atliekas, 15,5 proc. siūlo skirti didesnį dėmesį mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių švarai ir konteinerių higienai, 11,8 proc. siūlė peržiūrėti vietinę rinkliavą ir rasti galimybių ją sumažinti, tuo tarpu likusieji 17,6 proc. senamiesčio gyventojų pateikė kitus pasiūlymus, kaip mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius apsaugoti nuo benamių, atskirti automobilių statymo vietas nuo konteinerių laikymo aikštelių, rakinti konteinerius, didinti konteinerių skaičių.

Klaipėdos miesto savivaldybės informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras