BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Ir vėl danai! Tik šį kartą blogiau negu kiaulidės


Prie kelio Kaunas - Šakiai 8-tame kilometre yra jauki Ringaudų gyvenvietė. Nemaža dalis kauniečių, ieškodami sveikos aplinkos bėgo iš miesto, kūrėsi Ringauduose. Išaugo jaukūs namai, gražiai sutvarkyti kiemai. Ir štai 2003 metais spalio 20 dieną atsirado Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pasirašytas leidimas negyvenamoje teritorijoje prie Ringaudų įsteigti stiklo plastiko gamyklą „Danplastas”.

Gyventojus nustebino jau pati formuluotė leidime: „negyvenamoje teritorijoje‘‘. Iš karto kyla klausimas: kokios jėgos lėmė vietą, numatytą gamyklos ūkinei veiklai pavadinti negyvenama? Vos už kelių dešimčių metrų jau stovėjo Tabariškių kaimo gyventojų namai, klebonijos pastatai, tvenkinys, kur medžių paunksmėje gyventojai rengdavo poezijos pavasarėlius bei kitus renginius. Dabartiniu metu UAB „Danplastą‘‘ apsupę naujai pastatyti ir tebestatomi gyvenamieji namai. Žmonės jau senokai ten turėjo sklypus. Stiklo plastiko gamyklai buvo pasirinkta minimali sanitarinė zona. Pradžioje numatytos gamybos apimtys toliau palaipsniui buvo didinamos, nederinant su atitinkamomis aplinkosauginėmis organizacijomis (o gal joms sutinkant?), nesitariant su Ringaudų bendruomene.

Iš gamyklos sklindanti tarša vis labiau baugina gyventojus. Ypač grėsminga buvo praeita karšta vasara. Kai į gyvenvietę papūsdavo vėjas nuo gamyklos, žmonėms buvo sunku kvėpuoti, ašarojo akys, perštėjo gerklė, blogiau jautėsi turintieji širdies negalavimų. Negalima buvo atverti langų, nes patekę į vidų teršalai po to buvo sunkiai išvėdinami.

Jokios Ringaudų gyventojų pastangos apriboti „Danplasto” skleidžiamą taršą nedavė rezultatų. Buvo kreiptasi į LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetą bei į kitas valstybines institucijas, bet bendruomenės skundai buvo persiųsti į Kauno regioninį aplinkos apsaugos departamentą ir čia jau ratas užsidarydavo.

Tad kokios cheminės medžiagos, naudojamos stiklo plastiko gamyboje, trikdo Ringaudų gyventojų buitį? Tai stirenas ir stireno oksidas, abu aromatinio angliavandenilio benzeno dariniai, tiesa, jų virimo temperatūros nėra labai žemos, atitinkamai 145 ir 194oC, tad jų garavimas esant neaukštai oro temperatūrai nėra labai intensyvus. Tačiau butanonas, naudojamas gamyboje, verda 79,4oC ir jo garų, ypač karštą dieną aplinkoje jau bus žymiai daugiau. Naudojamas acetonas verda 56,5oC ir jo garų aplinkoje gali pasklisti nemažai. Paminėti organiniai junginiai yra sunkesni už orą, tad jų garai plinta pažeme. Taigi iš „Danplasto” sklinda visa puokštė organinių junginių. O dar prisideda ir gamyboje išsiskiriantis anglies monoksidas - CO (smalkės), azoto oksidai bei kietosios dalelės.

Atskirai paėmus kiekvienas stiklo plastiko gamyboje naudojamų junginių yra kenksmingas žmogaus sveikatai: stirenas ir jo oksidas, kaip aromatinių angliavandenilių dariniai turi kancerogeninių savybių, butanonas dirgina akis, odą, kvėpavimo takus, nors acetonas nėra labai nuodingas, tačiau didesnis jo kiekis gali sukelti net sąmonės praradimą. Dėl nedidelio anglies monoksido kiekio suaktyvėja širdies ir kraujotakos sistemos ligos, suprastėja koordinacija, neigiamai veikiamas vaisiaus vystymasis, didesnė CO koncentracija, kaip žinia, mirtinai pavojinga. Pavojingi ir azoto oksidai, ypač agresyvus azoto dioksidas (NO2). Ir dėl kietųjų dalelių vystosi kvėpavimo takų ligos, trinka širdies veikla, gali atsirasti plaučių vėžys. Dulkės neigiamai veikia augalų vystymąsi. Reikia nepamiršti, kad cheminių medžiagų poveikis dažniausiai būna sinergetinis, t.y. visos kartu jos stiprina viena kitos neigiamą poveikį. Štai ką reiškia tokia „puokštė”.

„Danplasto” vadovai, prašomi statyti filtrus išmetamoms į orą medžiagoms, aiškina, kad jie labai brangūs ir gamyklai jų statyti neapsimoka. Kyla pagrįstas klausimas: o kaip įvertinti 4500 Ringaudų ir aplinkinių kaimų gyventojų sveikatą? Kokių jėgų reikia, kad ji būtų apsaugota, kad būtų išgirsti gyventojų skundai?

Gamyklos vadovai, jausdami gyventojų pastangas kovoti prieš skleidžiamą pavojingą taršą, interneto puslapyje skelbia tiriantys aplinkos oro kokybę, nurodo Ringaudų gyvenvietėje 6 taškus, kuriuose šių metų birželio 22 dieną tirta stireno, benzeno ir tolueno koncentracija ore. Paskelbti tyrimų duomenys ir štai, nei viename taške nenustatytas (!) leidžiamų normų viršijimas. Gyventojai rūpestingai registruoja dienas, kuomet ore jaučiasi intensyvus cheminių medžiagų kvapas. Deja, tą dieną, kai buvo atliekami tyrimai, kvapų nesijautė, vėjas nuo gamyklos pūtė ne gyvenvietės pusėn. Taigi oro analizėms atlikti reikia mokėti pasirinkti tinkamą laiką!

„Danplasto” parengtame interneto puslapyje skelbiama, kad gamykloje naudojamos cheminės medžiagos žmogaus sveikatai nekenkia… Labiau pasityčioti iš dūstančių Ringaudų gyventojų negalima. Jei įmonės išmetami teršalai nekenktų žmonių sveikatai, kažin ar danams apsimokėtų steigti įmonę kitoje šalyje ir pagamintą produkciją gabenti atgal į Daniją? Be abejonės, ten labiau paisoma aplinkosaugos reikalavimų ir tektų statyti brangius filtrus išmetamiems teršalams sulaikyti.

Kol kas neatsiranda jėgų, kurios padėtų nuodijamiems žmonėms. O gal ir čia driekiasi korupcijos gijos? Juk danai turtingi ir žino, kur silpniausios mūsų aplinkosaugos organizacijų grandys. Ringaudų bendruomenė pasiryžusi nenuleisti rankų, jiems reikia paramos.

Prof. Dalia Marija BRAZAUSKIENĖ,
Doc. Danutė ŽABALIŪNIENĖ, Ringaudų bendruomenės centro iniciatyvinės grupės ekologijos klausimams narė

Žalioji Lietuva” Nr. 9 (334).

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras