BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Informacija dėl vėjo jėgainių poveikio aplinkai vertinimo

2010 m lapkričio 29 d. priimtas LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-955 ,,Dėl LR aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 406 ,,Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2010, Nr. 142-7313). Pakeitimai priimti siekiant tobulinti vėjo jėgainių poveikio aplinkai vertinimą visuomenės sveikatos aspektu, įgyvendinant Laukinės gyvūnijos įstatymo nuostatas, pagal kurias būtina užtikrinti sąlygas laukiniams gyvūnams jų trumpalaikio apsistojimo vietose ir migracijos keliuose.

Rekomendacijų pakeitime atsiranda aiški nuostata dėl poveikio visuomenės sveikatai veiksnių vertinimo (prognozuojamo triukšmo, triukšmo ribinių dydžių ir elektromagnetinio lauko gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje).

Rekomendacijų pakeitime išplėsta nuostata dėl galimo poveikio buveinėms, gyvūnams, augalams, įrašytiems į Raudonąją knygą, į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos I, II ir IV priedus, į 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos 79/409/EEB direktyvą dėl laukinių paukščių apsaugos I priedą. Numatoma vertinti galimą poveikį laukinių gyvūnų rūšių susitelkimui, veisimuisi, maitinimuisi, poilsiui, nakvynės, žiemojimo vietoms, sezoninių migracijų keliams dėl gyvenamosios aplinkos erdvės sumažėjimo, elektromagnetinių laukų, triukšmo ir kitų neigiamų veiksnių, galimo gyvūnų (paukščių, šikšnosparnių) žūties dėl susidūrimo su vėjo jėgainių rotoriais.

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras