BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Alternatyvioji energetika. Tikslas ar priemonė?


Šis pranešimas rugpjūčio 16 d. skaitytas Klaipėdos visuomeninių organizacijų susitikime su K.Čilinsku. Pranešimą skaitė Vytautas Švanys.

Gerbiami klaipėdiečiai ir svečiai, per kelias man skirtas minutes aš nesigilinsiu į detales, bet pažvelgsiu į alternatyviąją energetiką iš esmės, per žmogaus veiklos tikslų prizmę.

Natūralu, kad kiekviena žmogaus veikla turi turėti tikslą. O tam tikslui pasiekti reikalingos priemonės: materialios ar nematerialios. Juk absurdiška būtų situacija, jeigu kokio nors boingo keleiviai, ir jo įgula nežinotų nei kur lėktuvas skrenda, nei kiek laiko skris, nei kur nusileis, ne tik kad nežinotų, bet jiems tai net nerūpėtų. Kitas įprastesnis pavyzdys: kietuolis keturračiu motociklu, taip pat be tikslo, raižo Čepkelių rezervato samanas. Manau, kad abiem atvejais mes neabejodami pavadintumėme tokius žmones nevispročiais, bepročiais.

Bet kuo mes skiriamės nuo tokių idiotų? Juk mes visi ir esame tie “keleiviai”, nežinantys kur ir kodėl skrendame, esame tuo pat metu ir tie “keturratininkai”, niokojantys, naikinantys be jokių skrupulų tai, kas neįkainuojama, tai, kas šventa.

Ar kas mūsų valstybėje žino, kur mes “skrendame”, kur turime “nutūpti”, ką mūsų Valstybė stato, ko siekia, koks yra visos mūsų veiklos tikslas? Ar žino tai “lėktuvo įgula”: Vyriausybė, Seimas? Tikslo nesurasi nei partijų nei visuomeninių judėjimų programose. Visur tikslai yra painiojami su priemonėmis. Deklaruojamos tik priemonės: investicijos, mokesčių, įstatyminės bazės tobulinimas, švietimo ir sveikatos reformos, demokratijos plėtros, kažkokių pilietinių visuomenių kūrimas ir t.t. Kada nėra tikslo, priemonės nebetenka turinio, prasmės, jos tampa tais “keturračiais motociklais”, žalojančiais, darkančiais Lietuvą.

O atrodytu viskas- taip paprasta, net elementaru. Valstybė yra sukurta tautos, žmonių, aišku tam, kad jiems tarnautų. Valstybė tėra tik priemonė tikslui pasiekti, o tikslas yra valstybės kūrėjų, žmonių, kiekvieno žmogaus gerovė. Belieka tik išsiaiškinti, kas gi ta gerovė?

Per visus informacinius kanalus peršami gerovės atributai: turtas, pinigai, pramogos, seksas. Bet ar to pakanka? Ar tie dalykai kuria gerovę? Jie dažniausiai ją tik sugriauna? Gerovę sukuria pinigais neišmatuojami dalykai. Ar gali žmogus gerai jaustis, gyventi gerovėje, jeigu jis neturi:

* Mylinčių ir mylimų žmonių, artimųjų, darnios šeimos?
* Jeigu neturi saveikatos ir ją užtiktinančios, sveikatai ir gerovei palankios aplinkos (žmonių sveikatos, saugos būklė, gyvenimo sąlygos).
* Jeigu jis yra vergas, t. y. jeigu neužsiima laisva, kūrybinga, prasminga veikla.

Valstybės, mūsų visų pareiga būtų siekti įgyvendinti būtent šias, gerovę užtikrinančias priemones, o ne daryti priešingai, kaip yra daroma dabar.

Energetika, kaip tokia, taip pat nėra tikslas, o yra tiktai priemonė ir negali būti atskirta nuo Valstybės tikslų. Jeigu Valstybė neturi tikslų arba jos tikslai nėra aiškūs, tai vargu ar tos valstybės energetikos politika gali tarnauti žmonėms.

Todėl labai liūdnai šia prasme atrodo ir atsinaujinanti energetika, nes jos vystymo Lietuvoje tikslas tikrai nėra Lietuvos žmonių gerovė, o tik užsienio ir Lietuvos finansinių bei verslo grupuočių pelnas, dažniausiai visuomenės sąskaita. Tikslas yra pinigai ir tik pinigai, nesikaitant su priemonėmis, kompromituojant iš esmės gerą atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo idėją. Vykdant plėtrą tokiu būdu, kaip tai daroma dabar, tos žaliosios energetikos, net negalima vadinti žaliąja, o tokią plėtra pilnai galima vadinti - beprotybe.

Keletas faktų:

* Kad pagamintume iš rapso vieną litrą biodyzelino Lietuvos sąlygomis, reikalinga sunaudoti pusantro litro įprasto mineralinio dyzelino, o kur dar cheminės laukų apdirbimo priemonės ir jų tarša, darbo sąnaudos

* Planuojama ant Lietuvos upių ir upelių pastatyti 170 hidroelektrinių, Elektros prieauglis būtų vos keli procentai, o “numarintos” visos Lietuvos upės.

* Jau dabar yra išduotos techninės sąlygos Vakarų Lietuvoje sausumoje statyti tūkstančiams vėjo jėgainių, kurių bendra galia gerokai viršija maksimalų Lietuvos galios poreikį ir beveik dvidešimt kartų viršija dabartines tinklų galingumo balansavimo galimybes. Vystant vėjo energetiką, nepaisoma, kad vartotojas, valstybė moka brangiai už bevertį produktą - investicijos lekia vėjais, nes brangi pagaminti vėjo energija dėl savo nepastovumo, nepatikimumo yra beveik neturinti vertės. Be to, vėjo jėgainės yra triukšmo, ypatingai neigiamai veikiančio žmonių sveikatą, šaltinis, o kur dar katastrofiškai sudarkytas kraštovaizdis, nuvertėjęs žmonių turtas. Ir t. t. ir t. t.

Žodžiu - “keturračių” banditų šėlsmas.

O juk Lietuvos Nacionalinės energetikos strategija, jos uždaviniai yra visai racionalūs ir, manau, visiškai atitinka visuomenės interesus. Strategija skelbia, kad būtina:

* Užtikrinti PATIKIMĄ energijos tiekimą
* MAŽIAUSIOMIS IŠLAIDOMIS,
* MINIMALIA APLINKOS TARŠA,

Išeinant iš to, ką anksčiau sakiau, galima drąsiai teigti, kad valstybės remiamos alternatyvios energetikos rūšys ne tik kad neatitinka energetikos strategijos uždavinių, bet net jiems ir prieštarauja.

Paradoksas, bet vienintelė valstybės neremiama, net jos įvairiais būdais žlugdoma alternatyvios energijos rūšis - geoterminė energetika yra vienintelė pilnai atitinkanti energetikos strategiją. Ji yra patikima, pigi, nukreipta į energijos taupymą, yra praktiškai neteršianti aplinkos. Jos ištekliai neišsemiami, neriboti. Visos Lietuvos aprūpinimui energija užtektų tik mažos dalelės viso jos potencialo.

Geoterminės energetikos gyvybingumą įrodo jau vien tas faktas, kad be jokios valstybės paramos gyventojai jau iki 2008 m buvo instaliavę daugiau nei 3 tūkst. buitinių šilumos siurblių, kurių bendra galia gerokai viršija visos Klaipėdos miesto šilumos poreikį vasaros metu. Geoterminės energetikos gyvybingumą rodo ir vis dar veikianti, nepaisant visų pastangų ją sužlugdyti, Klaipėdos parodomoji geoterminė jėgainė. Veikia, ir šiuo metu visas Klaipėdos miestas šilumą gauna beveik vien tik iš šios geoterminės jėgainės!

Žodžiu - gyvename kreivų veidrodžių karalystėje - aukštyn kojomis, ir visos tos nesąmonės, vykstančios aplink mus, manau, yra tik dėl vyraujančios kreivos pasaulėžiūros ir tikrų tikslų nebuvimo.

Ačiū už dėmesį!

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras