Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2010-10-06

SAM ir AM atliks kontrolinius tyrimus Vilniaus nuotekų valykloje ir Kazokiškių sąvartyne

Publikuota: Tarša

Kaip kuo skubiau spręsti sostinės oro kokybės problemas - tokia buvo Aplinkos ministerijos (AM) ir Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) bei joms pavaldžių institucijų atstovų pasitarimo, sukviesto praėjusią savaitę Aplinkos ministerijoje, tema. Šiuo metu, pasak aplinkos viceministro Aleksandro Spruogio, bene daugiausia rūpesčių kelia su Vilniaus nuotekų valyklos, kur saugomi dideli dumblo kiekiai, ir Kazokiškių sąvartyno veikla susijusi oro tarša.

Šiuose objektuose ir jų poveikio zonose, pagal SAM institucijų pateiktą informaciją, gerokai viršijamos aplinkos oro teršalų normos. Remdamasis šia informacija, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė privalomuosius nurodymus uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys” nedelsiant imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias galimai oro taršai valant nuotekas ir kompostuojant dumblą, o Vilniaus regiono atliekų tvarkymo centrui - šalinant atliekas Kazokiškių sąvartyne.

Sprendžiant šias oro taršos problemas, pasak pasitarimo dalyvių, kyla keblumų nustatant taršos mastą, kadangi skiriasi Vilniaus nuotekų valykloje ir Kazokiškių sąvartyne bei jų poveikio zonose tyrimus atlikusių SAM ir AM institucijų išvados (su AM tyrimų duomenimis galima susipažinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento tinklapyje http://vrd.am.lt). Todėl nutarta, kad abiejų ministerijų padaliniai atliks papildomus kontrolinius oro kokybės tyrimus tuo pačiu metu ir tose pačiose vietose, pasitelkusios ir nepriklausomą laboratoriją. Apibendrinus bei įvertinus šių tyrimų rezultatus, bus sprendžiama, ar imtis priemonių minėtųjų objektų veiklai apriboti.

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)


Atgal į: SAM ir AM atliks kontrolinius tyrimus Vilniaus nuotekų valykloje ir Kazokiškių sąvartyne