Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2013-12-11

Seimo Aplinkos apsaugos komitetas priėmė sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos Telšių rajono Degaičių kaime

Publikuota: Gyvulininkystė, Politika, Tarša

Seimo Aplinkos apsaugos komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, 2013 m. gruodžio 11 d. posėdyje svarstė klausimą dėl planuojamos ūkinės veiklos Telšių rajono Degaičių kaime poveikio aplinkai vertinimo. 2013 m gruodžio 9 d. Aplinkos apsaugos komitete įvyko pasitarimas, dalyvaujant Seimo nariams, Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijų, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, Telšių rajono savivaldybės, AB Žemaitijos pienas ir Telšių bei Degaičių kaimo bendruomenių atstovams. Šiuo metu Telšių rajono Degaičių seniūnijoje baigiamos Vičiūnų įmonių grupės planuojamo statyti paukštyno (759 tūkst. vištų dedeklių) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PŪV PAV) procedūros.

Komiteto posėdžio metu konstatuota, kad objekto statyba galimai pažeistų Telšių rajono teritorijos bendrojo plano sprendinius, nėra parengtas ekstremalių situacijų planas, jei kiltų paukščių ligų epidemija. Taip pat PAV ataskaitoje pateikti klaidinantys duomenys apie galimą poveikį socialinei ekonominei aplinkai, t.y. kyla grėsmė, kad netoli šio objekto esančios jau veikiančios ir didžiulius mokesčius į valstybės biudžetą mokančios įmonės netektų užsakymų iš Lietuvos ir užsienio šalių ir t.t.

PAV ataskaitoje galimai klaidingai, remiantis sena metodika, atlikti oro taršos ir kvapų koncentracijų skaičiavimai. Neatliktas išsamus poveikis žemės gelmėms, įvertinant gruntinio vandens lygį ir galimą įtaką vandenvietėms.

Todėl komitetas nutarė kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą, kuri pagal kompetenciją nagrinėja PAV dokumentus ir pasiūlyti jai:

1. Kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimo neigiamo poveikio įvertinimo pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kompetenciją:

a) Ar planuojama veikla turės neigiamų ekonominių ar kitų padarinių AB Žemaitijos pienas ir kitų ūkio subjektų veiklai (pateikti teisiškai pagrįstą išvadą dėl planuojamos veiklos galimybių 800 m atstumu nuo AB Žemaitijos pienas);

b) Ar planuojama tokios didelės apimties veikla yra galima, įvertinant galimų ekstremalių situacijų likvidavimą.

2 Pareikalauti PŪV PAV ataskaitos rengėjų papildyti ataskaitą:

a) detaliau įvertinant neigiamą poveikį socialiniu ir ekonominiu aspektais;

b) papildyti ataskaitą detalia informacija apie ekstremalių situacijų valdymą.

3.Pakartoti viešinimo ir derinimo su PAV subjektais procedūrą.

Sprendimui pritarta bendru sutarimu.

LR Seimo kanceliarijos informacija, nuotr. iš terriermandotcom.blogspot.com

Patiko (0)


Atgal į: Seimo Aplinkos apsaugos komitetas priėmė sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos Telšių rajono Degaičių kaime