Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2013-12-04

Bus stiprinamas gyvulininkystės sektorius

Publikuota: Gyvulininkystė, Politika

Vyriausybė patvirtino Nacionalinę gyvulininkystės sektoriaus plėtros 2014-2020 metų programą, kurioje nustatyti šio sektoriaus plėtros tikslai ir uždaviniai, numatyta sukurti palankią aplinką vystyti ir plėsti gyvulininkystės ūkius, realizuoti gyvulininkystės produkciją, didinti ūkinių gyvūnų skaičių, suformuoti patrauklų gyvulininkystės produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje.

Nacionalinės gyvulininkystės sektoriaus plėtros 2014-2020 metų programos strateginis tikslas - sustiprinti į vidaus ir užsienio rinką orientuotą konkurencingą gyvulininkystės sektorių, ūkinių gyvūnų laikytojams užtikrinantį pajamas, o vartotojams - kokybiškus produktus.

Programos strateginiams tikslui pasiekti numatyti 4 tikslai: didinti ūkinių gyvūnų skaičių ir gyvulininkystės produkcijos gamybos apimtis, užtikrinant aplinkos apsaugą; diegti inovatyvias technologijas, mokslo pasiekimus gyvulininkystės ūkiuose, užtikrinti aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės ūkiui būtinų specialistų rengimą; tobulinti ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą, didinti ūkinių gyvūnų skaičių, saugoti ūkinių gyvūnų genetinius išteklius; užtikrinti ūkinių gyvūnų gerovę ir sveikatingumą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija

Patiko (0)


Atgal į: Bus stiprinamas gyvulininkystės sektorius