Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2012-06-27

Įsigalioja naujasis ekologiškų maisto produktų ženklinimas

Publikuota: Ekologija, Kita, Maistas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena ekologiškų maisto produktų pardavėjams, kad 2012 m. liepos 1 dieną baigiasi Europos Komisijos suteikta galimybė parduoti supakuotas ekologiškas prekes su senu ženklinimu. Nuo šios datos visi Europos Sąjungoje (ES) pagaminti ir supakuoti maisto produktai turės būti paženklinti ES ekologinės gamybos logotipu. Žemės ūkio ministerija pereinamuoju laikotarpiu papildomų pratęsimų senajam ženklinimui nenumato suteikti.

Prie logotipo turės būti nurodytas subjekto, kuris atliko paskutinę gamybos ar paruošimo operaciją, ES valstybės narės priskirtas sertifikavimo įstaigos kodas, susidedantis iš šalies, kurioje atliekama kontrolė, ISO kodo (pvz. LT, I, LA…), taip pat termino iš 3 raidžių, apibūdinančio ekologinės gamybos būdą, kurį nusistato kiekviena valstybė narė (pvz. „bio”, „org”…) ir numerio, sudaryto ne daugiau kaip iš 3 skaitmenų. Taip pat turės būti nurodyta ir vieta, kurioje užaugintos produkto sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos. Ši nuoroda būtų tokia:
- „ES žemės ūkis”, kai žemės ūkio žaliavos užaugintos ES;
- „ne ES žemės ūkis”, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos trečiosiose šalyse;
- „ES ir ne ES žemės ūkis”, kai vienos žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos Europos Bendrijoje, o kitos - trečiosiose šalyse.

Nuoroda „ES” arba „ne ES” gali būti pakeista arba papildyta šalies pavadinimu tuo atveju, kai visos produkto sudėtyje esančios žaliavos buvo užaugintos toje šalyje. Gali būti neatsižvelgta į mažus ingredientų kiekius, jeigu jų kiekis neviršija 2 % viso žemės ūkio kilmės žaliavų kiekio.

Jei ženklinimo etiketėse pateikiamas Bendrijos logotipas, tame pačiame paviršiuje, greta logotipo, turi būti nurodyta vieta, kur buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos. Privalomos nuorodos turi būti pateiktos aiškiai matomoje vietoje, įskaitomos ir jų nebūtų galima ištrinti.

Europos Bendrijos logotipas negali būti naudojamas perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio produktams ženklinti, tokių produktų pavadinime neleidžiama naudoti su ekologišku gamybos būdu susijusių terminų.

Europos Bendrijos logotipų ir kitų privalomų nuorodų naudojimas nėra privalomas iš trečiųjų šalių importuotiems produktams.

Lietuvoje pagaminti produktai turės būti paženklinti ant produkto fasuotės ar pakuotės vienas šalia kito Europos Bendrijos logotipu ir prekių ženklu „Ekologinis žemės ūkis”.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija

Patiko (0)


Atgal į: Įsigalioja naujasis ekologiškų maisto produktų ženklinimas