Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-09-28

Aplinkos apsaugos komitete aptartos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įgyvendinimo problemos ir Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimo audito rezultatai

Publikuota: Atliekos, Energetika, Politika, Renginiai, įvykiai

Rugsėjo 28 d. Aplinkos apsaugos komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, išklausė informaciją apie Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymui įgyvendinti reikalingų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimo eigą. Konstatuota, kad ne visos valstybės institucijos laiku parengė ir patvirtino šiuos teisės aktus.

Energetikos ministerija, koordinuojanti įstatymui reikalingų įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą, dar neparengė didesnės dalies iš maždaug 40 reikalingų teisės aktų projektų. Įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktų projektus jau parengė ir patvirtino Valstybinė kainų energetikos ir kontrolės komisija, Aplinkos, Susisiekimo ministerijos. Nutarta pasiūlyti Vyriausybei per mėnesį parengti ir pateikti Seimui svarstyti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymui įgyvendinti reikalingų įstatymų pakeitimo projektus, stiprinti Energetikos ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos administracinius gebėjimus atsinaujinančios energetikos srityje, iki metų pabaigos ir po to kasmet pateikti Seimui, kaip tai nustatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos ir jos tarpinstitucinio veiklos plano (su atsakingomis institucijomis, atlikimo terminais ir skiriamomis lėšomis) įgyvendinimo ataskaitą. Taip pat nutarta prašyti Energetikos, Aplinkos ir Finansų ministerijų bei Lietuvos savivaldybių asociacijos po mėnesio pateikti Aplinkos apsaugos komitetui informaciją apie Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų projektų ir savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo eigą.

Aplinkos apsaugos komitetas, paskirtas papildomu, apsvarstė ir pritarė Seimo nutarimo projektui „Dėl Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m.”

Komitetas posėdyje svarstė Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės parengto valstybinio audito ataskaitos „Aplinkos apsaugos rėmimo programų vykdymas” rezultatus. Valstybės kontrolės valstybinio audito objektas buvo Aplinkos apsaugos rėmimo ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų (toliau - Programos) vykdymas 2009-2010 metais, šio audito tikslas - įvertinti, ar minėtos programos buvo vykdomos rezultatyviai. Atlikto valstybinio audito ataskaitoje konstatuota, kad Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų skirstymo tvarka neužtikrina šio proceso viešumo ir tinkamo funkcijų atskyrimo; paskirstomos ir panaudojamos ne visos Programų lėšos, o apie 60 proc. Programos lėšų panaudojama administracinėms, transporto išlaikymo ir visuomenės informavimo išlaidoms, užuot nukreipus jas žalos aplinkai mažinimui. Be to, valstybinio audito ataskaitoje konstatuota, kad savivaldybėms delsiant pateikti ataskaitas apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų vykdymą ir lėšų panaudojimą, o Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams dėl to vėluojant pateikti išvadas dėl šių ataskaitų, tikrieji programų vykdymo rezultatai yra nežinomi.

Atsižvelgiant į atlikto audito rezultatus, nutarta pavesti Aplinkos ministerijai artimiausiu metu pristatyti Aplinkos apsaugos komitetui išsamią ataskaitą apie valstybinio audito pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

Komitetas posėdyje taip pat svarstė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projektus Nr. XIP-2736, Nr. XIP-3307ES ir Nr. XIP-1099. Seimo narys Almantas Petkus pristatė savo rengiamus pasiūlymus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2, 7, 8, 9, 10 pakeitimo ir papildymo 61, 71 straipsniais įstatymo projektui Nr. XIP-2736. Jis pasiūlė pakuočių atliekų tvarkyme pagrindinį vaidmenį perduoti savivaldybėms, o ne gamintojų ir importuotojų organizacijoms, kaip numatyta Vyriausybės pateiktame įstatymo projekte. Komiteto nariai nusprendė detaliau susipažinti su A.Petkaus rengiamais pasiūlymais ir įstatymo projektų svarstymą atidėjo kitam posėdžiui.

LR Seimo kanceliarijos informacija

Patiko (0)


Atgal į: Aplinkos apsaugos komitete aptartos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įgyvendinimo problemos ir Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimo audito rezultatai