BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

“Žvejonės” pozicija dėl atliekų deginimo gamyklos

Ekologinis klubas „Žvejonė” griežtai pasisako prieš atliekų deginimo gamyklų statybą LEZ ir Dumpiuose, nes:

* Atliekų deginimo gamykla užkerta kelią sukurti efektyvią atliekų rūšiavimo sistemą. Atliekų deginimas yra paskutinis etapas atliekų valdymo procese. Pirmiausia, reikia sukurti mažiau atliekų generuojančią gamybą/produkciją, šviesti ir skatinti visuomenę mažinti atliekų kiekį jų atsisakant, panaudojant dar kartą, rūšiuojant ir perdirbant.

Atliekų deginimo technologijos yra atsisakoma Vakarų Europos valstybėse, o mums peršamas Švedijos pavyzdys pateikiamas meluojant, kad bus pastatytas identiškas modelis. Jau vien Švedijoje išrūšiuojama virš 50 proc. atliekų, kas iš esmės keičia situaciją, o, be to, ir esantis modelis netenkina švedų, nes sveikatos būklė apie gamyklas dešimtis km. spinduliu vienareikšmiškai pablogėja.

* Deginant nerūšiuotas atliekas susidaro žmogaus sveikatai pavojingi cheminiai junginiai. Numatomos gamyklos kuras - atliekos, likusios po pirminio ir antrinio rūšiavimo. Pirminį rūšiavimą vykdo gyventojai namuose, tačiau jų rūšiavimo įpročiai ir turinys matomas kiemuose stovinčiuose bendruose konteineriuose - įvairiausias plastikas, dažai, statybinės medžiagos, elektros ir pavojingos atliekos, kurios būtų gamyklos kuras. Antrinis rūšiavimas vykdomas atliekų rūšiavimo įmonėse, kuriose surūšiuojamos paklausą rinkoje turinčios atliekos (PET, stiklas, kartonas), o likusios patektų į gamyklos katilą. Tačiau numatoma kai kurias mašinas tiesiai versti į deginimo katilą be jokio rūšiavimo, dėl ko patektų daug chlorintų organinių junginių, kurie formuoja dioksinus. Tokiu atveju numatoma deginimo 850 laipsnių temperatūra yra nepakankama deginimui, o būtina ženkliai didesnė. Numatoma deginimui temperatūra tinkama tik tuomet, kai chlorintas plastikas bendroje deginamų šiukšlių masėje sudaro mažiau kaip 1 proc. Gamyklos statytojai neužtikrina reikiamos temperatūros, siekiant, kad kenksmingos medžiagos suskiltų degimo proceso metu ir nesusidarytų kenksmingi junginiai - dioksidai, furanai - kancerogeninės medžiagos, kurios kaupiasi organizme su maistu, oru, vandeniu.

* Neužtikrinama taršos kontrolė ir nešališkumas poveikio aplinkai ataskaitos rengime. Lietuvoje nėra patikimos taršos kontrolės įstaigos, kuri operatyviai reaguotų į gyventojų pranešimus ir garantuotų gyventojams patikimus duomenis apie oro taršą ir teršėjų finansinę bei teisinę atsakomybę. Poveikio aplinkai ataskaitas užsako įmonė, planuojanti ūkinę veiklą, todėl jos rengėjas, dažniausiai privati įmonė, yra suinteresuotas pelnu ir kuo palankesnėmis išvadomis. Nesukūrus taršos kontrolės sistemos, negalima leisti dar keliems sveikatai pavojingiems objektams atsirasti šalia gyvenamųjų rajonų ir kolektyvinių sodų.

* Atliekų deginimo gamyklos projektas nesuderintas su visomis reikalingomis institucijomis. Detaliajam planui nepritarė Klaipėdos rajono taryba, be kurios sutikimo nebuvo galima toliau vykdyti kitų planavimo etapų. Pritarusios institucijos kelia nepasitikėjimą ir abejones dėl nešališkumo.

* Visuomenė neinformuota apie šios gamyklos poveikį sveikatai ir naudą gyventojams. Sprendimai priimti tinkamai neinformavus visuomenės dėl atliekų deginimo gamyklos, nesuderinus su bendruomenėmis, neatsakius į joms aktualius klausimus apie planuojamos gamyklos saugumą, išmetimus. Detalusis planas ir tris kartus padidintas gamyklos kamino aukštis Klaipėdos miesto tarybos narių patvirtinti skubos tvarka.

* Prarastos darbo vietos. Teigiama, jog naujoje gamykloje dirbs apie 40 žmonių. Tačiau pradėjus veikti atliekų deginimo gamyklai, bus uždaryta Klaipėdos šiluminė elektrinė. Be to, efektyvios atliekų valdymo sistemos sukūrimas sukurtų daugiau darbo vietų atliekų surinkime, rūšiavime, perdirbime, visuomenės informavime negu numatoma šioje gamykloje. Bet kokiu atveju darbo vietų kūrimas negalimas žmonių sveikatos sąskaita.

Mūsų pozicija sutampa su tarptautinių aplinkosaugos organizacijų Friends of the Earth Europe http://www.foeeurope.org/activities/waste_management/index.htm ir CEE Bankwatch Network http://www.bankwatch.org/project.shtml?w=330665 pozicijomis.

Klaipėdos ekologinio klubo “Žvejonė” informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (1)

[...] turėtų nepritarti šių gamyklų statybai, skaitykite ekologinio klubo “Žvejonės” oficialią poziciją dėl atliekų deginimo [...]

Rašyti komentarą

Tavo komentaras