BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

ŽŪR prezidiumo posėdyje – diskusijos dėl žemės įsigijimo ribojimo ir kaimo plėtros programų pristatymas

2013 m. spalio 4 d. įvyko Žemės ūkio rūmų prezidiumo posėdis. Susirinkę žemdirbiškų asociacijų atstovai diskutavo dėl maksimalaus įsigyjamos nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės ploto pagrįstumo ir dėl Kaimo plėtros programos 2014-2020 metams paramos priemonių ir finansinės perspektyvos. Posėdžio pabaigoje aptarti kiti aktualūs klausimai. Klausimą dėl maksimalaus įsigyjamos nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės ploto pagrįstumo pristatė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai. Šiuo metu galiojančio LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo aktualioje redakcijoje nustatyta, kad bendras iš valstybės įgytos žemės ūkio paskirties žemės plotas turi būti ne didesnis kaip 300 ha, o bendras vienam asmeniui priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įgytos žemės ūkio paskirties žemės plotas - ne didesnis kaip 500 ha.

Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje, svarstant klausimą dėl Įstatymo pakeitimo projekto, iškilo klausimas dėl maksimalaus įsigyjamos nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės ploto keitimo. Norint numatyti didesnio dydžio maksimalų nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės plotą reikalinga argumentacija ir pagrįstumas. ŽŪR prezidiumo diskusijose girdėjosi įvairių nuomonių - buvo teigiančių, jog ribojimai yra išvis nereikalingi, o nuo spekuliacijų žeme galima būtų apsidrausti įvedant kitokius saugiklius. Apsvarsčius įvairius variantus ŽŪR prezidiumas narių balsų dauguma nusprendė, jog įstatymas neturėtų būti keičiamas ir išliktų dabar galiojantys ribojimai.

Klausimą dėl Kaimo plėtros programos 2014-2020 metams - paramos priemonių ir finansinės perspektyvos pristatė Žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius ir ministerijos atstovai. Pristatytos paramos priemonės kaimo plėtrai 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. planuojamas biudžetas - 6,599 mlrd. Lt, iš kurių ne mažiau kaip 5 proc. turės būti skiriama LEADER programai, ne mažiau kaip 30 proc. klimato kaitos švelninimui ir pan. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programoje numatomos šios priemonės - žinių perdavimas ir informavimo veikla; konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos; žemės ūkio ir maisto produktų kokybės schemos; investicijos į materialųjį turtą; ūkio ir verslo plėtra; kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse; investicijos į miško plotų plėtrą; gamintojų grupių įsikūrimas; agrarinė aplinkosauga ir klimatas; ekologinis ūkininkavimas; su „Natura 2000″ susijusios išmokos; išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių; miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos; bendradarbiavimas; pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas, LEADER programa, techninė pagalba.

Taip pat buvo svarstomi kiti aktualūs klausimai.

ŽŪR informacija, Ekonaujienos.lt nuotr.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras