BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Vytautas Švanys. Vėjai galvose, betonas širdyse. Kas?

Pateikiame Gedminų bendruomenės pirmininko Vytauto Švanio pasisakymo  bendruomenių ir valdžios institucijų susirinkime dėl vėjo jėgainių plėtros 2011-09-19 Tauragėje tekstą.

Gerbiamos ponios ir ponai,

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė yra pareiškusi, kad Lietuvą valdo oligarchai ir nusikaltėlių klanai. Prezidentės teiginys, manau, yra ne be pagrindo. Puiki jos žodžių iliustracija yra vėjo jėgainių plėtra, taip, kaip jį yra vykdoma Lietuvoje.

Visų pirma, vėjo elektrinių plėtra - tai didelio masto ekonominė afera, dar labiau nuskurdinsianti ir taip nuskurdintą visuomenę. Valstybė, t.y. visuomenė, dotuoja verslininkams vėjo elektrinių statybą, pajungimą prie tinklų, o vėliau dar ir įsipareigoja iš jų supirkti dėl galios nepastovumo ir pertrūkių praktiškai bevertę vėjo elektrinių gaminamą energiją dvigubai didesne negu rinkos kaina. Be to, kad būtų galima nors dalinai balansuoti ir rezervuoti nepastovius vėjo elektrinių tiekiamos energijos galingumus, valstybė jau investavo ir dar investuos daugiau negu milijardą litų į dujų (!!!) turbiną Elektrėnuose, į hidro turbiną Kruonio HAE, į tinklų rekonstrukciją. Dar daugiau, valstybė (visuomenė) dengs visas balansavimo, rezervavimo išlaidas bei kitus kaštus, susijusius su nestabiliu tinklų apkrovimu. Visa tai kiekvienais metais kainuos apie milijardą litų. Jie bus paimti tiesiai iš kiekvieno Lietuvos gyventojo kišenės ir perkelti tiesiai į mažos grupelės verslininkų kišenę.

Iš žmonių vagiami milijardai. Toks apiplėšimas, be abejo, yra ekonominis nusikaltimas. Ji galima išreikšti pinigais, skaičiais. Bet kiek kainuoja tai, kas neįkainuojama, tai, kas - šventa? Kaip, kokiais milijardais įvertinti tų planuojamų šimtų, tūkstančių monstrų sunaikintą Vakarų Lietuvos gamtą, kraštovaizdį? O kaip įvertinti sunaikintą Lietuvos kaimą - žmonių gerovės pagrindą, tautos dvasingumo šaltinį, tiek sielos, tiek kūno maitintoją?

O kiek kainuoja žmogus, jo gyvybė, jo sveikata? Už kiek ji parduodama ir perkama, ponai? Čia prieš mane kalbėję žmonės, jau patyrę, ką reiškia vėjo jėgainės, kalbėjo gryną tiesą. Tie jų išsakyti faktai, kad išnyksta bitės, nustoja perėti, čiulbėti paukščiai, „išprotėja” katės, šunys, vyksta prieš tai nebūdingi naminių gyvulių vaisių persileidimai, išsigimimai, yra dokumentuoti visur pasaulyje, kur tik pastatytos vėjo jėgainės. Jeigu taip neigiamai veikiama gyvoji gamta, tai negi jos gali neturėti įtakos žmonėms, jų sveikatai?

Daugumai žmonių, gyvenančių 1.5 kilometro ir mažesniu, o dažnai ir didesniu, atstumu nuo vėjo jėgainių, pasireiškia chroniška nemiga, chroniškas nuovargis, apatija, depresija, galvos skausmai, pykinimas, širdies ritmo ir kitų organų veiklos sutrikimai - žmogaus gyvenimas kapitaliai sugriaunamas. Tai įrodyta moksliškai, nustatytos priežastys ir yra gerai visiems žinoma. Tik tai kažkodėl nežinoma Lietuvos visuomenės sveikatos centrų, Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojams, kuriems, matyt, yra mokama už tokį nežinojimą. Jie nieko nežino, o dar drįsta save vadinti garbingais ekspertų, specialistų, gydytojų vardais. Jie nežino ir nenori žinoti, kad vėjo jėgainių, pastatytų Lietuvoje dažniausiai šalia gyvenviečių, sukeliamas triukšmas šimtus kartų viršija saugias žmonių sveikatai ribas, nustatytas pakankamai gausiais ir autoritetingais moksliniais tyrimais ir rekomenduojamas Pasaulio sveikatos organizacijos. Užsispyrę teigia, kad infragarsas ir žemi dažniai, sudarantys pagrindinę vėjo jėgainių skleidžiamo triukšmo spektro dalį, neturi jokio neigiamo poveikio žmonių sveikatai, nes jo lygis yra žemiau žmogaus ausies girdimimo ribos. Nežinoma, kad infragarsinis psichotroninis ginklas, išvedantis iš rikiuotės priešininkus, sutrikdantis žmonių sveikatą, psichiką, būtent ir veikia žemiau žmonių girdimumo ribos - čia ir yra jo stiprybė. Vėjo jėgainės pilnai atitinka prichotroninio ginklo parametrus. nes jų sukeliamas infragarsas ir žemi dažniai yra visai netoli girdimumo ribos, net jas viršija ir siekia 80-90 dB. Todėl vėjo elektrines visai teisėtai galima būtų vadinti prieš žmones nukreiptu ginklu, Čia jau akivaizdūs ne tik ekonominio nusikaltimo, bet nusikaltimo žmogiškumui, kuriam nėra ir negali būti senaties, požymiai.

Nusikaltimo schema paprasta, klasikinė. Centrinė figūra oligarchas - verslininkas. Labai žemo dvasinio lygio, nepilnavertis žmogus - moralinis debilas, kuriam svarbiausias tikslas yra jo materialine gerovė, pelnas, pinigai ir jo siekiant jis naudoja ir pateisina bet kokias priemonės. Tam gali būti paaukota ir matome yra aukojama Lietuva, jos gamta, žmonės. Normalus, sveikas žmogus to nedarytų, jis negalėtų kankinti, žudyti žmonių, tuo labiau dėl pinigų, jam užtektų proto nedeginti namo, kuriame gyvena, sienų tam, kad pasišildytų.

Šiems žmonių pavidalo biorobotams, stumiantiems savo aferas, reikia panašaus tipo, mentaliteto, mąstymo, sažinės neturinčių, galinčių parsiduoti ir kitus parduoti už pinigus bendrų. Visų pirma, pasitelkus parsidavusius mokslininkus, per žiniasklaidą paskleidžiamas melas apie vėjo energetikos būtinumą, užtikrinant Lietuvos energetinę nepriklausomybę, apie jos naudą ekonomikai, socialinių problemų sprendimui, apie tai, kad jėgainės neteršia aplinkos, kad nedaro jokio neigiamo poveikio gamtai, žmonių sveikatai, gyvenimo kokybei. Vėjo jėgainės viešųjų ryšių pagalba net yra padarytos ekologijos simboliu.

Toliau belieka nusikalstamą aferą įteisinti, padaryti ją teisėta. Tam yra irgi už pinigus nupirkti ir už juos bet kam pasiryžę Seimo nariai.Tokių dėka įteisinamamas vaikų, jaunimo tvirkinimas, negimusių vaikų žudymas, alkoholizmo, tautos nugirdymo skatinimas, priimami kiti Lietuvą ir jos žmones naikinantys įstatymai. Mūsų atveju turime aiškiai korupcinį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą. Būtų per švelniai pasakyta, kad jis žalingas Lietuvai, jos ekonomikai. Tas įstatymas nežmoniškas, nusikalstamas, galima sakyti, kad išvis prasilenkia su sveiku protu. Ko jau vertas vien punktas, leidžiantis bet kur kaimo vietovėje, be detaliųjų planų, be žemės paskirties keitimo, be suderinimo su kaimynais instaliuoti šiuos psichotroninius monstrus. Atsinaujinančių išeklių energetikos įstatymas ir jo poįstatyminiai aktai, manau, pačiu grubiausiu būdu pažeidžia bent penkis LR Konsticijos punktus, Europos žmogaus teisių konvenciją ir jos 1-ą protokolą, Orhuso konvencijos nuostatas. Ir iš vis susidaro įspūdis, kad seimūnai, Vyriausybės nariai Konstituciją, kurios laikytis jie prisiekė, paprastai naudoja tik kaip tualetinį popierių.

Dar tą mafijinį ratą papildžius teisėsaugos atstovais, saugančiais nusikaltėlius nuo visuomenės, turėsime beveik visą Prezidentės įvardintą Lietuvą valdantį nusikaltėlių klaną. Gaują padugnių, kurie kažkodėl patys save laiko elitu.

Niūrokas vaizdelis gavosi. Žiūrėkime tiesai į akis, reikia pritarti Prezidentei - tokia yra Lietuvos realybė, deja. Karalius nuogas. Bet realybė, kaip ir žmonės, niekados nebūna tik juodos spalvos, yra daugybė spalvinių niuansų, visados yra šviesos spindulėlių, sąžinės liekanų… Lietuvoje dar yra likę žmonių, yra dar daug šviesos. Jau pats faktas, kad čia susirinko valdžios atstovai, rodo, kad nėra dar viskas prarasta, kad valdžioje yra atsakingų, su gerais ketinimais, dorų žmonių, neabejingų žmonėms politikų. Mūsų dabartinė realybė yra žmonių, visų mūsų, veiklos rezultatas. Niekas kitas ir negali jos pakeisti - tiktai mes patys. Čia ir susirinkome, manau, ne vien tik padejavimui, o tam, kad išsiaiškintumėme situaciją ir apsitartumėme, kaip išpręsti šią Vakarų Lietuvos žmonėms ir visai Lietuvai labai aktualią ir skaudžią vėjo jėgainių plėtros problemą.

Pirmieji žingsniai būtų:

1. Kuo skubiau paskelbti moratoriumą vėjo energetikos plėtrai, sustabdyti visų vėjo elektrinių statybą, kol nebus įvertintas jos poveikis šalies ekonomikai, energetikai, aplinkai. Kol nebus sukurti žmonių sveikatą ir gamtą apsaugantys vėjo jėgainių plėtrą reglamentuojantys teisės aktai. Priminsiu, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba yra paskelbusi panašų moratoriumą. Rajone kol kas nėra nei vienos vėjo elektrinės. Manau, mes, Klaipėdos rajono gyventojai, kol kas galime didžiuotis savo valdžia, kuri skirtingai negu kai kurių kitų rajonų išrinktieji, tarnauja rajono žmonėms, kuri turi žymiai daugiau proto ir sąžinės.

2. Kuo skubiau pataisyti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą:
• Nustatyti ekonomiškai ir technologiškai pagrįstas vėjo energetikos plėtros kvotas.
• Energijos iš atsinaujinanių šaltinių gamybos prioritetiniu šaltiniu įteisinti biokurą (medienos atliekos, šiaudai), kurio Letuvoje yra pakankami resursai ir kuris, skirtingai nei vėjo elektrinės, gali tiekti kokybišką, pastovią, patikimą, keturis kartus pigesnę energiją. Taip pat būtina skatinti geoterminės energetikos vystymą.
• Atšaukti ir pakeisti visus Įstatymo punktus, pažeidžiančius žmogaus teises, LR Konstituciją.

3. Kuo skubiau įteisinti žmonių sveikatą nuo neigiamo vėjo jėgainių poveikio apsaugančias moksliškai pagrįstas triukšmo ribines higienos normas (HN) ir sanitarines apsaugos zonas (SAZ). Naujai priimtos HN, įsigaliosiančios nuo š.m. lapkričio 1-os d. neapsaugo žmonių sveikatos nuo vėjo jėgainių poveikio. Jos nėra moksliškai pagrįstos ir galimos tik kaip kompromisinis variantas, įteisinant esamą blogą situaciją urbanizuotose, triukšmingose teritorijose. Vėjo jėgainės yra statomos ramiose, tyliose kaimo teritorijose, su labai žemu triukšmo fonu: apie 20-30 dB ir dar žemesniu triukšmo lygiu, todėl 45 dB leidžiamas nakties triukšmas, šimtą ir daugiau kartų viršijantis foninį, yra visiška nesamonė. Vėjo jėgainėms turi būti taikoma atskira triukšmą reglamentuojanti HN. Gali būti pritaikyta gera Prancūzijos ir kitų šalių patirtis nustatant triukšmo ribą +3 dB nuo vidutinio foninio nakties triukšmo lygio, dar įvedant mažinančią žemų dažnių pataisą. SAZ nustatymui gali būti pritaikytas Anglijos Lordų rūmų nutarimas, nustatantis ne mažesnius kaip 3 km atstumus nuo vėjo jegainės iki gyvenamojo namo.

Tikimės, kad bus pagaliau atsižvelgta į šiuos pagrįstus, jau daugybę kartų visoms institucijoms teiktus bendruomenių pasiūlymus dėl vėjo energetikos plėtros reglamentavimo. Tikimės, kad Lietuvos žmonės, piliečiai, nebus priversti atlikti savo šventos Konstitucijoje numatytos piietinės pareigos visomis turimomis priemonėmis: šakėmis, traktoriais, medžiokliniais šautuvais ir t.t., ginti Lietuvą, jos konstitucinę santvarką nuo Tėvynę niokojančių, naikinančių priešų - nusikaltėlių.

Ačiū už dėmesį.

—–

Šiek tiek vaizdinės medžiagos iš susirinkimo - http://bukimevieningi.webnode.com/products/v%C4%97jo%20j%C4%97gaini%C5%B3%20zala%20zmonijai%20ir%20ne%20tik-%20%28video%29/.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (2)

Marijus2011-09-26 20:53

Nuosekli ir tvirta pozicija, aciu Vytautui uz jo ideta darba, reikia tik plesti si rasini ir visomis imanomomis ir neimanomomis jegomis palaikyti sia ideja.

irena2011-09-27 21:53

Kiek galima kurciai valdziai irodineti tiesa???Zmones,nebukite abejingi,dalyvaukite,kovokite uz savo teise gyventi ramioje ir sveikoje aplinkoje.Nemanykite,kad uz jus kazkaskitas pastoves. Turime buti vieningi. Gaila tu zmoniu,kurie jau kencia si pragara,jegaines pastatytos salia namo tvoros. Zmogus priverstas 24 val.per para klausytis to siaubo.Idomu,kokie uzaugs vaikai,kurie nuo pat gimimo gyvena salia jegainiu,kuriems zulikai vardan pinigu,ateme teise nuo pat kudikystes pajusti naturalia gamta.Juk jegaines pastatytos keli simtai metru nuo namo.Paziurekit kaip atrodo krastovaizdis salia Palangos??? baisu.Vaziuojant nuo vidmantu pakyli i kalniuka ir matai kaip kelios valkatos mosikuoja sparnais.Geda toki vaizda matyti.Bent jau tiek gerai,kad vis daugiau atsiranda zmoniu,kurie supranta i kokia beda mes visi kurie dar nepapuoleme,galime dar pakliuti.Uztat negalvokime,kad kazkas uz mus pakovos,neuztenka vien paraso,kad as pries,reikia nebijoti valdziai duoti per {snuki} reikia kovoti uz teise i ramu ir sveika gyvenima.Reikia pagalvoti apie savo vaikus,apie ju sveikata ir ka mes jiems paliksime po saves.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras