BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Vykdomas Didžiosios Dailidės ežero valymo darbų III etapas

2010 metų kovo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė ,,Didžiosios Dailidės, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymo ir sutvarkymo (III etapo)” finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas remiamas Europos regioninio plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išteklių išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai” uždavinio ,,Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms” priemonę ,,Vandens telkinių būklės gerinimas”. Projektą įgyvendinančioji institucija - Aplinkos projektų valdymo agentūra, projekto vykdytojas - Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Didžiosios Dailidės teritorijos, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymo ir sutvarkymo projektui vykdyti jau trečią kartą skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinė parama. Šio projekto idėja ir tikslas - išvalyti Didžiosios Dailidės ežerą, užterštą sunkiaisiais metalais, ir tokiu būdu pagerinti vandens telkinio ekologinę bei cheminę būklę. Ilgą laiką į šį ežerą buvo išleidžiamos Alytaus pramonės rajono nuotekos, todėl Didžiosios Dailidės ežero dugnas yra stipriai užterštas sunkiaisiais metalais, kurių dauguma viršija leistiną normą. Šiuo metu ežeras priskiriamas rizikos vandens telkiniams.

Įgyvendinant projekto I etapą, 2005-2006 metais buvo parengta ežero išvalymo ir pritaikymo rekreacijai galimybių studija, atliktas poveikio aplinkai vertinimas, parengtas Didžiosios Dailidės 20 ha teritorijos topografinis ir detalusis planas.

2006-2008 metais buvo vykdomas II projekto etapas, kurio metu buvo parengtas ežero išvalymo techninis projektas, atlikta jo ekspertizė, įrengtas privažiavimo prie ežero kelias (200 m), išvalytas 1 ha užterštos ežero teritorijos, išvežta į sandėliavimo aikštelę 7 060 m3 užteršto grunto, ežero pietrytinėje dalyje pagal projektą įrengtas hidroizoliacinis geosintetinio molio vandens filtraciją stabdantis ekranas (šioje ežero dalyje susiformavęs vandeniui laidus gruntas (smėlis), tai yra vandensparinio sluoksnio šioje ežero dalyje nėra, todėl šioje vietoje susidarydavo dideli vandens nuostoliai).

Šiuo metu ežeras jau valomas. III etapo metu bus išvalyta 7,6 ha ežero teritorija. Iš jos ruošiamasi iškasti apie 168 tūkst. m3 dumblo ir durpių. Sunkiaisiais metalais užterštas dumblas bus sandėliuojamas Alytaus regiono sąvartyne.

Ežero valymo darbus atliks UAB ,,Parama” ir UAB ,,Mevilsta” (jungtinė veikla).

Planuojama ežero išvalymo darbų pabaiga - 2011 m. kovas.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras