BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Visuomeninių pastatų ir švietimo įstaigų atnaujinimui – 51,5 mln. litų

Parama skiriama pagal Klimato kaitos specialiąją programą, pardavus nustatytosios normos vienetus (NNV arba vadinamuosius taršos leidimus) pagal sutartį su Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės tvarios plėtros ir infrastruktūros ministerija. Kvietimą teikti paraiškas skelbia Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF).

www.sxc.hu nuotr.

Parama bus teikiama pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos priemonę (1.1.1. punktą) „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas” bei Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.1.1.1 punktą) „Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas”. Iš viso šiai priemonei skirtas finansavimas - 51,5 mln. litų.

Pagal priemonę „Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas” pareiškėjais gali būti švietimo įstaigos ir kitos institucijos, kurios įrašytos į LR ūkio ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 4-654 (Žin., 2009, Nr. 146-6521) Žin., 2011, Nr. 49-2405) patvirtintą rezervinių projektų sąrašą.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui - 5 000 000 Lt. Maksimalų skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,5 Lt vienam projektu sumažinamam kilogramui CO ekvivalento.

Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 patvirtintą „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo” 2 priede nustatytą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką.

Paraiškos turi būti pateikti LAAIF ir priimamos iki 2011 m. rugsėjo 30 d. 16 val. Daugiau informacijos apie paraiškų priėmimą ir sąlygas galima rasti šiuo adresu: http://www.laaif.lt/index.php?895573047.

Primename, jog aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas šiemet pasirašė keturias sutartis dėl NNV pardavimų: su Liuksemburgu, Ispanija ir dviejomis tarptautinėmis įmonėmis. Bendra sudarytų sandorių vertė siekia 476 mln. litų. Ministras pabrėžia, jog ir toliau vyksta intensyvios derybos su potencialiais NNV pirkėjais, todėl tikėtina, kad šiemet sandorių gali būti ir daugiau. Numatyta, kad lėšos bus naudojamos ir ekologiško transporto (autobusų) įsigijimui, biokuro katilinėms, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui.

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras