BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Vėjo jėgainės. Kur tiesa?

2009 m. rugpjūčio 22 d. buvo išspausdintas VU Visuomenės sveikatos instituto docento straipsnis “Baimės akys didelės, Ko verti gąsdintojų argumentai?” Jame aš kaltinamas netinkamu šaltinių savo argumentams paremti naudojimu, nepagrįstų baimių kurstymu, nenusimanymu apie triukšmą ir jo poveikį ir, iš to išplaukiančiais, teiginių bei vertinimų netikslumais.

Kadangi tema ypatingai aktuali Klaipėdos rajono gyventojams, o be to kai kuriuose A.Urbelio teiginiuose ir vertinimuose yra rimtų netikslumų, norėčiau pakomentuoti, patikslinti straipsnyje išsakytus prieštaravimus.

Dėl panaudotų šaltinių

Docentas A. Urbelis ragina pasikliauti “tik rimtais, moksliškai pagrįstais tyrimais ir nesivadovauti įvairiais gąsdinimais ar sensacijomis”. Visiškai sutinku. Tai ir vadovaukimės abu pagrįstais moksliniais tyrimais. Mano pateiktos nuorodos buvo pavadintos “nekorektiškais vėjo jėgainių priešininkų tyrimais”. Kodėl A. Urbelis mano, kad Dr. Robert McMurtry, Vakarų Ontario Medicinos instituto dekano ir jo vadovaujamų specialistų grupė atliko neteisingus tyrimus. Man jo tyrimai irgi pasirodė šiek tiek nepakankamai išsamūs, palyginus su kitų mokslininkų tyrimais- mažokai respondentų, bet aš tą nuorodą daviau tiktai, kaip atsaką į docento teiginį, kad vėjo jėgainės nekenkia paukščiams ir gyvūnams, nes tyrėjai konstatavo, kad sodybose esančiose netoliese vėjo jėgainių sutrinka ne tik žmonių sveikata, bet ir gyvūnų psichika. O šiaip prof. Robert McMurtry tyrimai visiškai atitinka, koreliuojasi su išsamiais, platesniais kitų autoritetingų mokslininkų tyrimais ir išvadomis- vėjo jėgainės stipriai neigiamai veikia kelių kilometrų spinduliu nuo jų gyvenančių žmonių sveikatą ir gyvenimo kokybę. Kodėl netikėti terapeute Dr. N. Pierpoint, padariusiai išsamią analizę ir tyrimus ir jų pagrindu 2009 m. išleidusiai knygą “Vėjo turbinų sindromas” ( taip vadinasi nauja, sunki vėjo jėgainių sukeliama liga)? Kodėl klastoti tyrimų duomenis turėjo Dr. A. Harry , B.J.Frey ir daugelis kitų, kurie tyrimų pagrindu pateikė analogiškas išvadas ir rezultatus?

Perkračius nemažai mokslinės literatūros, oficialių institucijų tyrimų, man nepavyko niekur užtikti išvados, kad vėjo jėgainės nedaro neigiamo poveikio žmonių sveikatai. Ir tai visiškai natūralu, nes koks save gerbiantis, sąžinės turintis mokslininkas, gydytojas gali teigti, kad nuolatinis erzinantis triukšmas nedaro neigiamo poveikio žmogui, jo sveikatai. Čia gali iškilti tiktai klausimas, koks šio neigiamo poveikio mastas? Todėl labai keistai atrodo A.Urbelio teiginys, kad “nurodyti šaltiniai nepatvirtina teiginio, kad vėjo jėgainės gali pabloginti gyventojų sveikatą, o Minesotos valstijos Sveikatos departamentas tiesiogiai pabrėžia, kad dėl vėjo jėgainių gyventojų sveikata pablogėti negali.” Iš kur tai paimta!? Kelis kartus papildomai peržiūrėjau minėtą šaltinį (http://www.windaction.org/documents/21436) ir nieko panašaus neradau. Pateikti duomenys, informacija teigia visiškai priešingai.

Kad neigiamo poveikio sveikatai nėra, neteigia nei kitas A.Urbelio nurodytas patikimas šaltinis- E.Pederseno atlikti tyrimai. Priešingai, būtent jo išsamūs tyrimai įrodė, kad vėjo jėgainių triukšmas dėl dažnių spektre vyraujančių žemų dažnių yra žymiai labiau erzinantis ir neigiamai veikiantis žmones, palyginus su kitų industrinių šaltinių triukšmu. Jau 40 dB(A) vėjo jėgainių keliamas triukšmas labai stipriai erzina daugumą žmonių (palyginimui, Lietuvos higienos norma leidžia nuolatinį 55 dB(A) triukšmą gyvenamo namo aplinkoje). Nereikia būti didžiu visuomenės sveikatos specialistu , kad suprastum, kad nuolatinis be perstojo dieną, naktį žmogų erzinantis, dirginantis triukšmas, dėl jo atsirandantis susierzinimas, nervinė įtampa, stresas, neišvengiamai ankščiau ar vėliau sukels labai rimtų pasekmių žmogaus sveikatai.

Dėl higienos normatyvų

Pripažįstu, kad labai aštriai atsiliepiau apie Lietuvoje galiojančią higienos normas, bet ar galima apie ją kitaip atsilieti, jeigu ji miegamosiose patalpose naktį leidžia triukšmą apie 40 kartų viršijantį Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų nustatytą ribą, virš kurios prasideda patologiniai miego sutrikimai? A.Urbelio pateikti argumentai, ginantys lietuvišką normą, yra klaidinantys.

Pirma, nekorektiškai apeliuojama į EK direktyvą 2002/49/EB. Šioje direktyvoje kalbama tik apie triukšmo valdymą ir vertinimo metodikas. Joje nėra jokių įpareigojimų valstybėms dėl ribinių triukšmo normų. Taigi direktyva tikrai nedraudžia ES valstybėms (įskaitant Lietuvą) mažinti triukšmo normų. Priešingai ji paskelbė aplinkos triukšmą viena iš svarbiausių Europos aplinkos problemų ir ragina valstybes imtis priemonių sumažinančių neigiamą triukšmo poveikį žmonių sveikatai.

Antra. Nežinau visų ES valstybių triukšmo normų, bet žinau, kad Skandinavijos valstybių triukšmo ribos yra gerokai mažesnės už Lietuvoje nustatytas. Be to tose šalyse atsižvelgiama į žemus dažnius triukšmo spektro sudėtyje, ko Lietuvoje nėra. Pas mus matuojamas tik A svertinis triukšmas, neįvertinantis vėjo jėgainių atveju vyraujančio žemo dažnio triukšmo. Netikslus buvo A.Urbelis ir teigdamas, kad Minesotos valstijoje leidžiamas triukšmo normatyvas yra 10 dB(A) didesnis negu Lietuvoje. Minesotos normatyvas pastatų aplinkoje yra 50 dB(A) o Lietuvos -55 dB(A). Ir iš vis man neteko niekur užtikti didesnių negu Lietuvoje galiojančių triukšmo normatyvų.

Trečia. A. Urbelis rašo, kad aš klystu teigdamas, kad 45dB(A) triukšmas, kuris pagal Lietuvos higienos normas gali būti žmonių miegamosiose patalpose per visą naktį, prilygsta įjungto televizoriaus keliamam triukšmui. Turbūt televizorius televizoriui nelygus, bet PSO ekspertų teigimu, būtent tokį 45dB(A) triukšmo lygį matuoja triukšmo daviklis pastatytas metro atstumu nuo kambaryje besikalbančių dviejų žmonių. Galima tik įsivaizduoti, kaip “saldžiai” miegotumėme, jeigu visą naktį, kiekvieną naktį,metro atstumu nuo mūsų lovos kas nors gyvai šnekučiuotųsi? O dar reikėtų prie to pridėti mažiausia kokį dešimt decibelų (dešimt kartų) dėl vėjo jėgainėms būdingų žemų dažnių. Faktas, kad lietuviški normatyvai neapsaugo žmonių nuo neigiamo triukšmo poveikio, Tai kam tokie iš vis reikalingi?

“Priešininkai” ir šalininkai

Docentas A.Urbelis savo straipsnyje nori įteigti, kad nereikėtų perdaug kreipti dėmesio į vėjo jėgainių statybos arti gyvenamųjų vietovių priešininkų argumentus, nes jie šališki ir nekorektiški.. Čia iškyla problemėlė: tie priešininkai yra autoritetingi gydytojai, fizikai, tiriantys triukšmo poveikį, mokslo institucijos. Pavyzdžiui Prancūzijos nacionalinė medicinos akademija, nustačiusi minimalų 1,5 km atstumą nuo 2MW galingumo vėjo jėgainės iki artimiausios sodybos. Jeigu jėgainių daugiau, atstumas atitinkamai didinamas. Kaip tai gali tikti mūsų jėgainių šalininkams, nusistačiusiems net 30 m (!) normatyvą. Priešininkė yra ir Pasaulio sveikatos organizacija, kurios ekspertai nustatė, kad triukšmas gyvenamosiose patalpose viršijantis 30 dB(A) gali sukelti patologinius miego sutrikimus. Kaip gali tikti tokia rekomendacija, kurios įvykdymui reikėtų jėgaines statyti mažiausiai kelių kilometrų atstumu nuo sodybų. Žodžiu, paprasta- visi jie nekorektiški.

Reiškia, reikėtų kreipti dėmesį ir atsižvelgti tik į korektiškus vėjo jėgainių statybos šalininkų argumentus. Yra labai paprastas būdas išsiaiškinti, kas teisus. Užtenka pabandyti panagrinėti motyvus, kurie verčia žmogų būti prieš ar už.

Kokie gali būti priešininkų: gydytojų, mokslininkų, gyventojų motyvai? Sąžiningas gydytojas negali nekreipti dėmesio, likti abejingas gausiems netoli jėgainių gyvenančių nusiskundimams, jam rūpi žmogaus sveikata, jis ieško sveikatos sutrikimo priežasčių ir stengiasi jas šalinti. Gyventojų šalia kurių sodybų ketinama statyti vėjo jėgaines priešiškumas yra labai natūralus: jie gina prigimtinę kiekvieno žmogaus teisę,jam ir jo vaikams gyventi sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje. Ši teisė yra tolygi aukščiausiai šventai teisei gyventi, ir niekas neturi teisės jos pažeisti.

O kokie motyvai veda jėgainių šalininkus: vėjo jėgainių gamintojus, statytojus, jiems norinčius parduoti žemę asmenis, visuomenės sveikatos docentą, davusį Hipokrato priesaiką? Vystyti alternatyviąją energetiką? Ar tik tai?

Vienareikšmiškai visiems aišku, kad būtina plačiau išnaudoti atsinaujinančios energijos šaltinius. Ir be reikalo mes esame vadinami vėjo jėgainių priešininkais. Galima ir būtina išnaudoti vėjo jėgą, tačiau svarbu parinkti vietą vėjo jėgainėms taip, kad nenukentėtų gyventojai, jų sveikata, gyvenimo kokybė. Ar šito siekia docentas A.Urbelis? Norėtųsi tikėti, kad - taip, tačiau kaip paaiškinti gausius netikslumus jo tekstuose ir tą “stručio pozą”- nieko nematau, nieko negirdžiu, todėl jokio pavojaus žmonių sveikatai nėra?

Vytautas. Švanys, Gedminų bendruomenės pirmininkas

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (5)

Artis2009-11-28 22:53

Tamsta straipsnio autoriau, gal žinai vietos kur pastatyti vėjo jėgainių parką, kad šalia nebūtų kaimo ar vienkiemio. Gal Labanoro girioj???????
Matau tavo nuomone ta pati ir nesikeičia. Pats pateiki siūlymus kurie nėra įgyvendinami, esi prastas žmogus, galėtum neberašyti vienos krypties straipsnių….

ValdeZ2009-12-18 21:22

Puikus, be galo informatyvus ir naudingas straipsnis. Palaikau 100 proc. Ačiū už išsakytą nuomonę;]

Edmundas2010-01-26 15:28

Aišku, kad triukšmas, kurį kelia vėjo jėgainės, nėra geras dalykas žmogaus sveikatai… Ypač, jei jėgainės bokštą pastatysime namo svetainės viduryje! Tačiau juk bokštų statymo normatyvuose yra sanitariniai reikalavimai, kokiu atstumu galima statyti bokštą nuo gyvenamosios vietos, kad šis triukšmas nekenktų sveikatai. Jeigu geb. Vytautas įsitikinęs, kad šios nustatytos normos nepakankamos, kad išvengti šių neigiamų pasekmių, tai tegu pateikia savo siūlymus (pagrįstus skaičiavimais, tyrimais), tai atitinkamos instancijos istatymuose atliks sanitarinių zonų koregavimą. O gal Černobilio elektrinės įvykiai nieko Vytautui nepasakė… O taip pat “beprobleminis” Ignalinos AE atliekų laidojimas ir saugojimas.

Eko naujienos2010-01-26 15:58

Man tai labai keista, kai prisidengiant atomine elektrine bandoma prastumti visi kiti blogi dalykai. Dabar prisidengiant ja bandoma prastumti ir kenksmingas atliekų deginimo gamyklas ir upes žudantį hidroelektrinių ant kiekvienos Lietuvos upės projektą ir vėjo jėgaines rengiamasi statyti neatsakingai. Na, kaipgi taip? Žinoma, kad Vytautas yra prieš atominę elektrinę ir prieš jos daromą žalą. Bet tai nereiškia, kad turime vėjo jėgaines statyti bet kur ir bet kaip. Reikia ir atominės vengti ir vėjo jėgaines statyti saugiose vietose. Vytautas nėra prieš vėjo jėgaines. Jis prieš piniguočių bandymą pasipelnyti ir pastatyti vėjo jėgaines tiesiai žmonėms “ant galvų”, pavojingu atstumu nuo namų.

(Laimis Žmuida)

Romas2011-07-13 08:27

Labai idomu, ar ponas Vytautas (straipsnio autorius) pats bande miegoti netoliese situ vejo jegainiu? ;)
ir ar bande matuoti tuos magiskus decibelus? ir prie kokio vejo greicio matavo? ;)

Rašyti komentarą

Tavo komentaras