BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Vėjo jėgainės - bijoti ar nebijoti? BIJOTI!

2009 m. liepos 1 d. laikraščio „Banga” skaitytojų nuomonių skiltyje buvo išspausdintas Vilniaus gyventojų M. ir A. Urbelių turinčių sklypą Pjaulų kaime, kuriame UAB „Gera energija” ketina statyti vėjo jėgainių parką, straipsnis „Nepagrįstos baimės nėra argumentas”.

Jame kritikuojami 110 Pjaulių kaimo gyventojų, nesutinkančių, kad jų artimiausioje kaimynystėje, šalia jų gyvenamųjų vietų ir sklypų būtų statomos 2 MW galingumo 18 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos aukštis viršija 100 metrų. Žmonės, stoję ginti savo pagrindinę, pamatinę, šventą teisę - teisę gyventi, net prilyginami žydų pogromininkams. Jaučiu pareigą pateikti oficialių pasaulinių institucijų duomenis bei mokslininkų tyrimų rezultatus dėl vėjo jėgainių poveikio žmonių sveikatai.

Monstrai - atrakcija turistams?

Materialiai suinteresuotų statyti vėjo jėgaines asmenų trimitavimai per visas žiniasklaidos priemones, kad vėjo jėgainės yra neteršiantis aplinkos energijos šaltinis, švelniai sakant, yra netiesos kalbėjimas. Pasaulio sveikatos organizacija konstatavo, kad triukšmas šiuo metu yra vienas iš pagrindinių teršalų, labiausiai veikiantis aplinką ir žmonių sveikatą, o jo neigiamas poveikis ypač Europoje labai sparčiai auga (Wold Health Organization „Occupational and Community Noise”, Fact Sheet No 258; February 2001). Vėjo jėgainių skleidžiamas triukšmas girdimas už 5-8 km nuo jų, o žmogaus ausiai negirdimas infragarsas, turintis didžiausią neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, sklinda dešimtis kilometrų. Tad vargu ar sulauktų pjauliškiai turistų antplūdžio, pastačius jėgainių parką šalia jų. Vargu ar teisūs minėto straipsnio autoriai teigdami, kad tie nemaloniai erzinančiai šniokščiantys, pulsuojantys monstrai taptų atrakcija stirnoms bei kiškiams? Praktika parodė, kad net šunų, kačių nebegali laikyti netoli parko gyvenantys gyventojai, nes tiems vargšeliams nuo tokių „atrakcijų” išsiderina psichika (http://www.windaction.org/documents/22261). Žmonių psichika, matyt, tvirtesnė, jie ilgiau gali iškęsti. Dėl jėgainių teigiamo poveikio paukščiams su autoriais nenoriu ginčytis, neturiu tvirtų duomenų. Tik teko skaityti, kad paukščiai masiškai žūva ne tiek nuo mechaninio „malūno-mėsmalės” sparnų poveikio, o netekę orientacijos migracijos laikotarpiu dėl klaidinančio dešimtimis kilometrų jėgainių skleidžiamo infragarso.

Apie žmogaus teises

Minėto straipsnio autoriai rašo: „Protestuotojai nekalba apie jų (protestuotojų) pažeidžiamas kitų žemės savininkų teises, teises asmenų, kuriems Konstitucija garantuoja galimybę laisvai disponuoti savo turtu”. Disponuok gi, žmogau, tuo savo turtu: pirk, parduok, dalink, dovanok, statykis, griauk, kad ir stovėk ant jo žemyn galva ar dar kokius dyvus išdarinėk ten - niekas netrukdys, tik nepažeidinėk kitų žmonių, kaimynų, gyvenančių Pjauluose ir besiruošiančių ten kurtis, teisių. O jūs kėsinatės į pačią svarbiausią, taip pat konstitucinę, numatytą visuotinai priimtose tarptautinėse deklaracijose, Lietuvos ratifikuotose tarptautinėse sutartyse žmogaus teisę gyventi palankioje jo sveikatai ir gerovei aplinkoje, nes tinkama aplinka yra būtina sąlyga pagrindinei žmogaus teisei - teisei gyventi - užtikrinti. Įdomu, apie kokias teises kalbėtų straipsnio autoriai, jeigu jų kaimynas už sienos savo bute laisvai naudotųsi savo teise „laisvai disponuoti savo turtu” ir dieną naktį nuolat leistų trankią žemo dažnio metalo muziką. Į jūsų skundus atsakytų, kad jis nepažeidžia įstatymų. Įstatymai leidžia triukšmauti dieną, o naktį Lietuvos higienos norma HN 33:2007 (turbūt pačios „demokratiškiausios” pasaulyje, kurios paskirtis greičiausiai dar labiau pagreitinti vykdomą Lietuvos gyventojų genocidą) leidžia kaimynui jūsų kambaryje (jūsų nuosavybėje) skleisti 45 dB(A) triukšmą. Toks triukšmas atitinka garsų žmonių pokalbį tame kambaryje, garsiai įjungtą televizorių.

Nusikalstama norma

Ši idiotiška ir nusikalstama norma (45dB) beveik 40 kartų (!!!) viršija Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtintą normatyvinį garso stiprumą, viršijus kurį prasideda patologiniai sveikatos sutrikimai(WHO „Guidelines for community noise” 1999) . Lauke, už jūsų vasarą atviro lango, nakties metu yra leistinas jau 1000 kartų PSO ribas vir6ijantis triukšmas - net 60 dB (!!!). Kiek laiko galėtumėte tai iškęsti? O juk šalia vėjo jėgainių gyvenantys žmonės, jų vaikai be perstojo metų metus girdi tokį ir dar žymiai didesnį triukšmą (pridedu oficialius triukšmo matavimo Kvecių kaime, Kretingos rajone, rezultatus), prie kurio dar prisideda Lietuvos higienistų nematuojamas infragarsas. Jie geria migdomuosius, kad užmigtų, ir kenčia tą pragarą, o kažkas iš jų kančių kraunasi pinigus.

Nuosavybė nuvertėja

Dramatiškas gyvenimo kokybės pablogėjimas, pastačius kaimynystėje vėjo jėgainę, dėsningai visiškai numuša žemės ir pastatų, net esančių dideliu atstumu nuo jėgainės, vertę - padaro nuosavybę bevertę. Yra daugybė šitokio proceso pavyzdžių pasaulyje. Tas pats vyksta, pavyzdžiui, ir Kretingos rajone, pajūrio zonoje, kur įsikūrė vėjo jėgainių parkai. Anksčiau brangūs sklypai pajūryje, kuriuose planavo kurtis daugybė žmonių, - tušti. Niekas nenori kurtis sveikatai kenkiančioje vietoje, vėjo jėgainių kaimynystėje, niekas neperka žemės, jos vertė krenta. Nupigusią žemę perka „vėjininkai”, pastato ten jėgainę, ir dar kelių kilometrų spinduliu žemė tampa beverte. Taip vietoje žydinčių sodybų, sodų, plečiasi vėjo jėgainių parkai, kaip maras apimdami vis naujus plotus, darkydami unikalų pajūrio kraštovaizdį.

Nepigi energija

Neatlaiko kritikos ir autorių teiginys apie „Lietuvos gyventojų teisę gauti pigią, ekonomišką elektros energiją”. Ką reiškia terminas: „ekonomiška elektros energija” nesuprantu, vargu ar kas žino, kokia tai energijos rūšis (matyt, labai nauja), bet žinau, kad vėjo gaminama elektros energija nėra pigi. Šios energijos supirkimo kaina keletą kartų viršija Lietuvoje pagaminamos elektros energijos supirkimo vidurkį. Pavyzdžiui, iš Ignalinos AE elektros energija superkama po 7 ct už 1 kWh, o vėjo jėgainių savininkai gauna 31ct/kWh. Valstybė iš mokesčių mokėtojų pinigų gausiai dotuoja vėjo jėgainių gaminamą elektros energiją, užtikrina vėjo jėgainių savininkų milžiniškus pelnus mūsų visų sąskaita.

Prieš visuomenės interesą užsimerkiama

Kadangi visuomenės sveikatos specialistas docentas A. Urbelis savo straipsnyje nesiteikė nieko pasakyti apie vėjo jėgainių poveikį žmonių sveikatai, tą labai glaustai, papildydamas pateiktą aukščiau informaciją, pabandysiu padaryti aš.

Vėjo energetika - visiškai nauja, labai perspektyvi, milžiniškais tempais besivystanti industrijos šaka. Jos vystymas yra skatintinas. Bet problema, kad apie vėjo jėgaines dideliu spinduliu (dešimtimis kilometrų) sklinda stiprus neigiamai žmonių sveikatą veikiantis triukšmas įskaitant infragarsą. Todėl vėjo jėgainės, kaip ir kiti industriniai objektai, turi būti statomi atokiai nuo gyvenamųjų vietų: dykumoje, kalnuose, jūroje.

Dažai atsitinka, kai vystantis naujoms pelningoms ūkio šakoms, technologijoms, valdžios palaiko siaurus įtakingų verslo grupių interesus ir visiškai užsimerkia prieš visuomenės interesus. Taip atsitiko ir su vėjo jėgainėmis. Jos buvo pradėtos statyti bet kur, šalia namų, gyvenviečių, kur tik patogiau statytojams, be poveikio aplinkai, sveikatai tyrimų, be analizės, slepiant nuo visuomenės apie galimą neigiamą įtaką. Tai sukėlė tragediją, sugadino gyvenimus, sveikatą dešimtims, šimtams tūkstančių gyventojų, įsikūrusių pastatytų jėgainių zonose. Tokie neatsakingi veiksmai sukompromitavo ir toliau kompromituoja šį perspektyvų, didelę ateitį turintį energijos šaltinį. Kompromituoja šį atsinaujinantį energijos šaltinį ir mūsų vėjininkai, užmiršdami, kad energija turi tarnauti, padėti žmogui, o ne jį žudyti.

Pasirodo, vis daugiau rimtų, didelės apimties mokslinių tyrimų, oficialų valstybinių institucijų tyrimų apie neigiamą poveikį žmonių sveikatai, rekomendacijų dėl vėjo jėgainių statybos. Nemažai informacijos apie tai galima surasti naršant šiuos tinklalapius: http://www.windturbinenoisehealthhumanrights.com, http://www.windaction.org/documents/21436

Gyventojų laukia pragaras

Moksliniai tyrimai įvairios apimties. Vienuose tiriama dešimtys žmonių, kituose šimtai, bet rezultatai vienareikšmiški: visuose konstatuojama, kad net gyvenantiems keleto kilometrų spinduliu nuo jėgainės itin pablogėja gyvenimo kokybė. Absoliuti dauguma respondentų skundžiasi pablogėjusia sveikata dėl jėgainės poveikio. Apie 80% kamuoja chroniška nemiga, nuolatinis nuovargis. Daugumai pasireiškia nerimas, galvos skausmai, migrenos, nervingumas, depresijos, nuolatinis zvimbesys ausyse, klausos sutrikimai. Žmonėms vystosi psichologinė alergija jėgainių vaizdui, garsui. Jie vengia išeiti į lauką, apleidžia savo daržus, sodus, ūkį, progai pasitaikius stengiasi ištrūkti į svečius, kad pailsėtų, išsimiegotų. Masiškai norėtų palikti ir palieka savo gyvenamąsias vietas. Problema, kad sunku kur nors pabėgti, nes neįmanoma net už menką kainą parduoti savo nuosavybės: namų, žemės. Žodžiu - pragaras. Tai patvirtino ir Kvecių kaimo, kai ten neseniai lankiausi, gyventojai.

Negirdimas žudikas

Vėjo jėgainės yra galingas negirdimo arba mažai girdimo infragarso šaltinis. Tai žemo dažnio, žemesni negu žmogaus girdimumo riba 20-30 Hz, virpesiai. Tai garsas, kurio žmogus negirdi, bet kuris turėdamas didelę energiją ir bangos ilgį, sklinda toliausiai, kurio nesulaiko namo sienos ir kuris, tyrimų duomenimis, labiausiai ir veikia žmogaus organizmą. Žmogus natūraliai retkarčiais gali pajausti infragarsą per audrą žemyne ar jūroje, kur kyla stiprus bangavimas. Tas pojūtis dažniausiai susijęs su savijautos pablogėjimu, nerimu, įtampa, galvos skausmais, kurį sukelia infragarsas. Nuolatinis infragarso poveikis gali būti prilygintas radiacijai. Štai portugalų mokslininkai ištyrė, kad per pirmuosius kelis metus žmogus jaučia silpnumą, nervingumą, dažnai serga lengvomis infekcinėmis ligomis vėliau simtomai gilėja, kol galiausiai prasideda negrįžtami organiniai pokyčiai, psichozės, migrenos, stiprūs sąnarių skausmai, kraujotakos, širdies darbo sutrikimai.

Pasaulio sveikatos organizacija, nustačiusi 30dB maksimalią garso ribą gyvenamosiose patalpose, viršijus kurią gali prasidėti rimti sveikatos sutrikimai, pabrėžė, jeigu triukšme yra infragarso sudedamoji, ši riba privalo būti labai sumažinta. Jungtinės karalystės Pramonės departameto tyrimų duomenimis ( 2006 m.) 10-ies vėjų jėgainių parko skleidžiamo infragarso stiprumas 278 m atstumu yra net 58 dB, o už 22 km nuo parko jo stiprumas dar lieka net 35 dB. Tuo tarpu girdimas triukšmas pasiekia 0 dB (jo nebegirdėti) už 4,5-7 km.

Vėjo energetika beveik nevaržomai skverbiasi į pajūrį. Planuojami didžiules teritorijas užimsiantys vėjo jėgainių parkai. Susidaro įspūdis, kad valstybinės institucijos nebetarnauja žmonėms, nebegina visuomenės interesų, kaip to reikalauja Konstitucija, net medikų veiksmai nukreipti žmonių sveikatos būklei bloginti - padėtis grėsminga, pavojus gyventojams, jų sveikatai, nuosavybei didžiulis, bet nėra beviltiška. Visuomenė turi, privalo gintis ir apsiginti nuo tų, kurie dėl savo naudos kėsinasi į rajono gyventojų sveikatą, nuosavybę, gamtą, jos rekreacinius ir dvasinius išteklius.

Teks atsakyti

Kreipiuosi į verslininkus, organizuojančius vėjo jėgainių projektus. Kviečiu nors kiek pažiūrėti kitu rakursu į tai, ką jūs dabar darote, pabandyti nors kiek plačiau pamąstyti apie savo veiklos tikslus vertybine prasme, sustatant vertybinius prioritetus į jiems priklausančias vietas, nors žmogų, jo gyvybę, sveikatą padaryti svarbesnius už pinigus. O kas dabar esate, kas slepiasi po ta respektabilia išore, rūbais, brangiomis mašinomis? Šventajame Rašte parašyta: „…pagal vaisius pažinsi”, tai yra pagal darbus. O kokie tie jūsų darbai? Yra toks vagių, banditų skirstymas į grupes: vagys, banditai „po įstatymu” - tie, kurie sėdi, „šalia įstatymo” - tie, kuriems pavyko išsisukti, ir „virš įstatymo” - tie, kurie kuria įstatymus sau, su jiems žinomomis spragomis, per kurias kaip žiurkės virtuoziškai landžioja. Banditas, kaime savanaudiškais tikslais apiplėšęs bobutę, ją suluošinęs, sėdi kalėjime, o jūs jau dabar tokiais pat tikslais luošinate gyvenimus šimtams žmonių, naikinate jų turtą ir dar kėsinatės į tūkstančius kitų gyvenimų. Tad skiriasi tik nusikaltimo mastas ir kostiumo dizainas - jūsiškis bent jau ne toks dryžuotas, o mentalitetas, vertybės ir iš jų supratimo išplaukiantys tikslai bei darbai - tie patys.

Nesukursite sau laimės ir gerovės kitų sąskaita, apiplėšdami, darydami blogą kitiems. To padaryti dar niekam nepavyko ir nepavyks, nes toks yra dėsnis. Kitas dėsnis - „veiksmas lygus atoveiksmiui”. Niekas nepraeina be pėdsako, be pasekmių, už visus savo veiksmus žmogus atitinkamai vėliau ar anksčiau atsako. Teks atsakyti ir jums. Jūs jau dabar patys save žiauriai baudžiate. Dar vienas dėsnis: bet kada, jau dabar galima baigti daryti blogus darbus ir pradėti naują dorą gyvenimą. Tai padarę, tikrai nieko vertingo neprarasite, o įgysite labai daug. To jums nuoširdžiai ir linkiu.

Politikams - nelengvas pasirinkimas

Mielieji Savivaldybės tarybos nariai, jūsų laukia nepaprastai atsakingas, ypatingos svarbos uždavinys: svarstant Bendrojo rajono teritorijų plano korekcijas, priimti strateginį sprendimą dėl Klaipėdos rajono ateities. Nuo jūsų priklauso, kaip atrodys rajonas, jo kraštovaizdis, kaip gyvens žmonės, kokia bus rajono gyventojų gyvenimo kokybė. Ar rajono pajūris ir pamarys bus triukšmą keliančių vėjo jėgainių parkas su vienur kitur nesugebėjusių išsikelti pasiligojusių žmogelių suvargusiomis sodybomis, ar išpuoselėti laukai su ūkininkų sodybomis, išvystyta rekreacine infrastruktūra, pasklidusiomis dabar jau suplanuotomis ir planuojamomis gyvenvietėmis, kuriose gerovėje gyvens laimingos šeimos, krykštaus vaikučiai? Atrodytų pasirinkimas lengvas - be pasirinkimo. Deja, taip nebus. Man žinoma, kad Tarybai jau dabar tenka patirti milžinišką spaudimą iš visų valdžių atstovų ir verslininkų, o teks atlaikyti dar didesnį, nes ta afera susijusi su didžiuliais verslininkų pelnais. Įsitikinęs, kad jums svarbūs rajono žmonių poreikiai, gerovė, rūpi rajono ateitis ir būsite jus išrinkusių žmonių pusėje, apginsite visuomenės interesą, pamatinę gyvybinę žmogaus teisę gyventi palankioje sveikatai ir gerovei aplinkoje.

Vytautas ŠVANYS, Gedminų bendruomenės pirmininkas

Klaipėdos rajono laikraštis “Banga”. 2009 rugpjūčio 1 d.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (6)

Almonas2009-11-26 22:29

Turiu savo nuomonę tuo klausimu. Man gražu, nes susiniveliuoja su aplinka, senoviški vėjo malūnai. O šie, naujieji monstrai, gražiose vietose - siaubas.
Tas pats su jėgainėmis ant mažų upelių.
Ne čia išeitis. Čia daugiau politikos. Išeitis Lietuvai - bent šiandien ne čia.

Artis2009-11-28 22:47

Straipsnis parašytas grynai iš vienos pusės. Akcentuojami tik negatyvi vėjo jėgainės pusė. Prastai…. Gal straipsnio autorius turi pasiūlymų, kaip Lietuvai tapti energetiškai nepriklausomai?

Veronika2010-02-24 22:31

Visiškai vienašališkas straipsnis. Remiasi vien tik savo nuomone. Nepateikia nė vienos bent jau Lietuvos mokslininkų nuomonės. Sutinku, kad kiekvienas daiktas turi tiek neigiamą, tiek teigiamą pusę. Kas geriau: atominė ar natūrali energija? Kodėl nekalbama apie tai?
Taip pat labai jau pagiežingai atsiliepia apie supirkimo kainą - nuteikia priešiškai skaitytojus, kad vat jie kalti, kad mes permokam už elektros energiją būtent dėl vėjo jėgainių kaltės. Galim nusipirkti už 7 ct/kW, o priversti pirkti už 31 ct/kW!!! Tada norėčiau paklausti straipsnio autoriaus - gal parašykit straipsnį kodėl už ekologiškas daržoves mokame brangiau nei už visokiais chemikalais prifarširuotas daržoves? Manau viskas aišku - nes jos EKOLOGIŠKOS.

Toliau - autorius rašydamas straipsnį pasimetė skaičiuose:
Citata: “Ši idiotiška ir nusikalstama norma (45dB) beveik 40 kartų (!!!) viršija Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtintą normatyvinį garso stiprumą, viršijus kurį prasideda patologiniai sveikatos sutrikimai(WHO „Guidelines for community noise” 1999) .”
Jeigu aš dar skaičiuoti moku tai PSO norma būtų 45dB / 40 kartų = 1,125dB
Sekanti citata viską supainioja: “Lauke, už jūsų vasarą atviro lango, nakties metu yra leistinas jau 1000 kartų PSO ribas viršijantis triukšmas - net 60 dB (!!!). ”
Vėlgi skaičiuoju kiek kartų viršijama PSO riba pagal pirmąją citatą 60dB / 1,125dB = ~53 kartai (viršijama). Vat ir pasimetu iš kur straipsnio autorius gauna net beveik 19 kartų didesnį skaičių!? Gal vien tik, kad galėtų šokiruoti skaitytojus??
Ir galiausiai paskutinė citata jau visai padaro mėsmalę skaičiavimuose ir logikoje ir aišku supriešina autorio teiginius: “Pasaulio sveikatos organizacija, nustačiusi 30dB maksimalią garso ribą gyvenamosiose patalpose, viršijus kurią gali prasidėti rimti sveikatos sutrikimai, pabrėžė, jeigu triukšme yra infragarso sudedamoji, ši riba privalo būti labai sumažinta.”
Pirmoji citata susikerta su trečiąja: pirmojoje teigiama, kad mūsų norma siekianti 45dB viršija PSO normą 40 kartų, o jau trečiojoje citatoje PSO norma pasirodo yra 30dB… aš čia gaunu daugių daugiausia 1,5 karto =)
tai tiek…

Eko naujienos2010-02-25 09:27

Veronika, mano manymu pateikiate klaidingą klausimą: “Kas geriau: atominė ar natūrali energija?” Lygiai taip pat aš galiu paklausti jūsų: “Kas geriau: saugi atominė elektrinė Lietuvoje ar atominis karas?” Žinoma karo nenorėsit, taigi rinksitės atominę elektrinę. Matote kur klaida?

Tai, kad atominė elektrinė yra blogis daugelis žmonių žino. Šitą žino ir straipsnio autorius. Ir jis, manau, tikrai yra prieš atominę elektrinę. Tačiau ką tai reiškia? Jei esame prieš atominę elektrinę, tai turime statyti vėjo jėgaines bet kaip ir bet kada? Statyti jas neatsakingai? Statyti jas taip, kad pakenktume paukščiams, žmonių sveikatai, kraštovaiždžiui, žemės kainai ir kt?

Jūsų klausimą reikėtų perfrazuoti: “Kas geriau: atominė energija ar neatsakingai pastatytos kenkiančios aplinkai ir žmogui vėjo jėgainės?” Ir kodėl aš turėčiau rinktis? Man nepatinka, nei atominė, nei neatsakingai pastatytos vėjo jėgainės. Man patinka, kai vėjo jėgainės yra statomos atsakingai, t.y. toliau nuo gyventojų, nuo paukščių migracijos. Štai toks atvejis yra geras ir pageidautinas. O vėjo jėgainių statymui bet kur ir bet kaip aš nepritariu. Straipsnis yra būtent apie tai - kad negalima statyti vėjo jėgainių neatsakingai. Apie atsakingą jų statymą straipsnis nekalba. Ne toks tikslas straipsnio.

Kitas klausimas dėl ekologiškų produktų. Čia aš nesutinku su jumis. Ekologiški produktai neturi kainuoti daugiau. Ir vėjo energija neturi kainuoti daugiau. Ekologiški produktai kainuoja daugiau šiuo metu ne dėl to, kad taip ir turi būti, bet dėl rinkos svertų. Neekologiškų produktų yra 99 procentai, todėl perpardavinėtojai ant morkų kilogramo užsidėję po litą gauna 99 litus. Ką daryti su ekologiškomis prekėmis? Jei ant kilogramo užsidėsi tą patį litą, tai gausi tik 1 litą pelno. Štai taip ir gaunama didesnė ekologiškų produktų kaina. O ateityje, kai ekologiškų produktų bus daugiau, tai jie kainuos mažiau. Nes jūs pati pagalvokite - nereikia jų tręšti, pesticidais purkšti. Juk šie dalykai kainuoja. Ekologinėje žemdirbystėje jie nenaudojami. Todėl ekologiški produktai iš esmės yra pigesni, tik kad va ekonominiai svertai mus apgaudinėja.

Laimis Žmuida

Maxas2012-01-23 11:09

Na didesnės nesamonės nesu skaitęs, gyvenu šalia tokios jėgainės ir jokio neigiamo poveikio nejaučiu. Mažiau nervintis reikia, tada ir ausyse neuš, ir kraujospūdis bus geras ir t.t. Čia labiau žmonių pavydas veikia jų sveikatą,va kažkas pasistatė jėgainę ir uždirba pinigus, o mes iš to nieko negaunam, na tai pradedam pulti visais frontais. Jei tiem gyventojam “blogai”, tai ir jėgainių statytojams darysim viską kad jiem būtų blogai.Mažiau pavydo, daugiau darbo ir optimizmo!

Arta2012-10-25 18:06

Nepykit, bet jus Veronika ir Arti arba asilai, arba jusu tevai ar net patys tas jegaines statot. Viename forume buvo toks vienas kuriam jos grazu ir nekenkia nes pasirode pats jas state. MAXUI ausytes reiktu issiplauti, prie manes svieziai pastate 10 po 2mw is ju tik 2 veikia, kolkas, ir uz 1,5 km esancios grazuoles jau girdisi kuo puikiausiai. Tad nebespankit, kad jos nieko blogo

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras