BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Valstybės kontrolė: atliekų tvarkymo sistemoje – betvarkė

Lietuvoje veikia 10 regioninių atliekų tvarkymo centrų, turinčių užtikrinti darnią atliekų tvarkymo sistemos veiklą. Atliekų tvarkymo sistema turėtų pateisinti ekologinius, ekonominius ir socialinius visuomenės lūkesčius. Siekiant, kad kuo mažiau atliekų būtų šalinama sąvartynuose, turėtų būti vengiama jų susidarymo, o neišvengiamai susidarančios atliekos turėtų būti paruošiamos naudoti pakartotinai, perdirbamos ar kitaip naudojamos. Valstybės kontrolė atliko auditą, kurio metu vertino, ar regioninės atliekų tvarkymo sistemos užtikrina tinkamą atliekų tvarkymą regionuose.

„Auditas parodė, kad regioniniuose atliekų sąvartynuose vis dar šalinamos netinkamai išrūšiuotos komunalinės atliekos, savivaldybėse nepakankamai išvystytos antrinių žaliavų surinkimo ir nesukurtos biologiškai skaidžių atliekų atskyrimo ir perdirbimo sistemos, skiriasi regioninių atliekų tvarkymo centrų funkcijos ir atsakomybė, savivaldybės taiko skirtingas atliekų tvarkymo ir atsiskaitymo sistemas. Ši situacija rodo, kad Lietuvai būtina imtis priemonių išspręsti atliekų tvarkymo problemas”, - apibendrindama audito rezultatus sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Audito metu paaiškėjo, kad veikiančios atliekų tvarkymo sistemos neskatina naudoti ir perdirbti atliekų. Ne visur yra sudarytos galimybės rūšiuoti atliekas atskiriant antrines žaliavas ir kitas perdirbimui tinkamas atliekas, todėl sąvartynuose 2009-2011 m. buvo paliekama apie 85 proc. komunalinių atliekų, kai Europos Sąjungos (ES) šalyse sąvartynuose vidutiniškai neperdirbama ar nepanaudojama apie 35 proc. susidariusių atliekų.

Taip pat nustatyta, kad šalyje nepakanka priemonių biologiškai skaidžioms atliekoms atskirti, o mechaninio biologinio apdorojimo projektus vėluojama įgyvendinti, todėl Lietuvai neįvykdžius biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduočių, gali būti pritaikytos ES sankcijos.

Atliekų tvarkymo sistemos sunkiai valdomos ir kontroliuojamos, o jų veiklos rezultatai - nepalyginami, nes priklausomai nuo savivaldybių priimtų sprendimų ir regioninių atliekų tvarkymo centrų iniciatyvos, labai skiriasi centrų veiklos pobūdis, funkcijos, atsakomybė ir veiklos rezultatai.

Dalis savivaldybių nežino ir nekontroliuoja, kiek asmenų jų teritorijoje turėtų mokėti įmokas už atliekų tvarkymą. Taip pat trūksta informacijos apie susidariusias, surinktas, sąvartynuose pašalintas komunalines atliekas ir jų sudėtį, todėl gali būti priimami nepagrįsti strateginiai sprendimai parenkant atliekų tvarkymo būdus.

Atsiskaitymo už atliekų tvarkymą sistema regionuose taip pat neskatina mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekio. Palyginus rinkliavų ir tarifų sistemas nustatyta, kad savivaldybės, pasirinkusios tarifų atsiskaitymo sistemą, turi mažiau įtakos paskirstant įmokas už atliekų tvarkymą, nei savivaldybės, taikančios rinkliavas, o daugelyje savivaldybių įmokų už atliekų tvarkymą dydis nebuvo siejamas su faktiniu atliekų kiekiu.

Be to, dalyje regionų nežinomos faktinės atliekų tvarkymo sąnaudos, taigi nėra galimybės palyginti, kiek atliekų tvarkymas kainuoja skirtinguose regionuose, o savivaldybės ar regioniniai atliekų tvarkymo centrai negali kontroliuoti ir daryti įtakos faktinėms atliekų tvarkymo sąnaudoms. Tokia situacija leidžia pagrįstai abejoti, ar veikia principas „teršėjas moka” ir ar nesudaromos prielaidos atliekų tvarkymo veikla užsiimančioms įmonėms gauti pelną gyventojų permokų už atliekų tvarkymą sąskaita.

Valstybinio audito ataskaita: Regioninių atliekų tvarkymo sistemų veikla

Papildoma informacija: 2-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Milčiūnas, tel. (8 5) 266 6863, el. p. mindaugas.milciunas@vkontrole.lt

Komunikacijos skyrius, vyriausioji specialistė Ksenija Aleksejeva, tel. (8 5) 266 6795, el. p. ksenija.aleksejeva@vkontrole.lt

Valstybės kontrolės informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (1)

ekozinios2013-09-11 21:04

Aplinkos ministerija: Atliekų problemos žinomos ir sprendžiamos

Aplinkos ministerija, siekdama gerinti atliekų tvarkymo sistemą, dar šių metų pradžioje identifikavo esminius trūkumus ir problemas, kurias reikia spręsti pirmiausia.

„Valstybės kontrolės išvados dėl atliekų tvarkymo mūsų nenustebino. Tiesą sakant, Aplinkos ministerija jau metų pradžioje šias problemas buvo įsivardinusi ir ėmėsi veiksmų joms spręsti. Teisės aktai parengti. Dalis jau įsigaliojo, dalis dar laukia pritarimo Seime, bet situacija jau visai netrukus turėtų pradėti keistis į gerą“, - sako aplinkos viceministras Almantas Petkus.

Kad atliekų tvarkymas Lietuvoje taptų šiuolaikiškas, kad būtų įvykdyti ES reikalavimai ir užduotys, kad gyventojai gautų geros kokybės ir įperkamas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, kad Lietuvoje būtų pradėti taikyti atliekų perdirbimo ir jų naudojimo skatinimo būdai ir priemonės, parengti teisės aktai dėl:

- mokesčio už aplinkos teršimą šalinamomis atliekomis įvedimo (sąvartyno mokestis) – Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo projektas;

- privalomojo užstato vienkartinėms gėrimų pakuotėms nustatymo – Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas;

- mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių įrengimas – 2007–2013 m. ES parama BSA įrenginių statybai 10-je regionų;

- atskiro maisto (virtuvės) atliekų atskiro surinkimo prievolės nustatymo – Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano projektas.

Siekiant užtikrinti atliekų turėtojų ir atliekų apskaitą, priimti šie teisės aktai:

- Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašas;

- Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašas.

Siekiant, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų teikiama sąnaudomis pagrįstomis kainomis, taikant vienodus metodus ir principus, ir skatintų atliekų turėtojus rūšiuoti atliekas:

- patvirtinta Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika (kurią 2013-07-24 patvirtino Vyriausybė);

- rengiamas Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Jame siūloma numatyti galimybę LR Vyriausybės atstovų apskrityse užsakymu atlikti nepriklausomą auditą dėl savivaldybių nustatytų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainų ir rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio pagrįstumo.

Taip pat numatytos priemonės, užtikrinančios savivaldybių, regioninių atliekų tvarkymo centrų ir kitų atliekų tvarkytojų priežiūrą ir kontrolę – rengiamas Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siekiama:

- regioninių atliekų tvarkymo sistemų efektyvumo nustatant tokį teisinį reguliavimą, kuris leistų Aplinkos ministerijai deleguoti savo narius į regioninių atliekų tvarkymo centrų kolegialius valdymo organus, reglamentuoti kolegialių valdymo organų kompetencijos ribas, aiškiai apibrėžti komunalinių tvarkymo atliekų sistemos administratoriaus sąvoką;

- numatyti galimybę LR Vyriausybės atstovų apskrityse užsakymu atlikti nepriklausomą auditą dėl savivaldybių nustatytų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainų ir rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio pagrįstumo;

- nustatyti savivaldybių atsakomybę – finansines sankcijas už Valstybiniame atliekų tvarkymo plane joms nustatytų užduočių (nustatytais terminais pagal plane nustatytus reikalavimus) neįvykdymą.

Visuomenės informavimo skyrius

2013-09-10

Priedai:

Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimas

http://www.am.lt/VI/index.php#a/13539

Rašyti komentarą

Tavo komentaras