BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Trečdalis aplinkos apsaugos rėmimo programoms skirtų lėšų lieka nepanaudota

Valstybės kontrolė įvertino, kaip naudojamos Aplinkos apsaugos rėmimo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosioms programoms skiriamos lėšos. Nors dėl lėšų trūkumo lėtai sprendžiamos atliekų tvarkymo, oro ir vandens taršos, nuotekų valymo, saugomų teritorijų tvarkymo problemos, tačiau iš kasmet šioms aplinkosaugos programoms skiriamų apie 55 mln. Lt apie trečdalis lėšų lieka nepanaudota.

Aplinkos ministerija, kasmet paskirstanti apie 10 mln. Lt Aplinkos apsaugos programos lėšų, iki 60 proc. šių lėšų išleidžia ministerijos ir jai pavaldžių institucijų išlaidoms apmokėti. Pasak valstybės kontrolieriaus pavaduotojos Nijolės Mickuvienės, dalis lėšų naudojama neracionaliai, nes iki šiol nenustatyti aplinkosaugos priemonių atrankos prioritetai, nepakankama lėšų paskirstymo ir naudojimo kontrolė.

Auditoriai nustatė, kad dalį aplinkosaugai skirtų lėšų Aplinkos ministerija skyrė įstatyme nenumatytoms priemonėms ir toms, kurios tiesiogiai nesusijusios su žalos gamtai mažinimu. Pavyzdžiui, 900 tūkst. Lt buvo skirta Lietuvos ekspozicijai pasaulinėje parodoje „EXPO 2010″ įrengti, 100 tūkst. Lt - Nacionalinei išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitai parengti.

Savivaldybės taip pat naudojo lėšas įstatyme nenumatytoms priemonėms. Pavyzdžiui, Elektrėnų savivaldybė lėšas naudojo transporto priemonei eksploatuoti. Mažeikių rajono savivaldybė aplinkosaugos programos lėšomis finansavo kitų asignavimų valdytojų programų priemones. Aplinkos ministerija neturi pakankamos informacijos apie savivaldybių vykdytų aplinkos apsaugos rėmimo programų priemones, panaudotas lėšas, todėl negali įsitikinti, ar visos lėšos naudojamos įstatyme numatytoms priemonėms.

Auditorių nuomone, pajamos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, kurias gauna Aplinkos apsaugos rėmimo programa, galėtų būti didesnės, nes daugelyje urėdijų organizuojama profesionali medžioklė yra mažai rentabili arba nuostolinga. Dalį urėdijoms priklausiusių profesionalios medžioklės plotų perdavus kitiems naudotojams, valstybės pajamos išaugo daugiau negu dešimt kartų.

Valstybės kontrolė Aplinkos ministerijai rekomendavo padidinti teigiamą poveikį aplinkai, vykdant Aplinkos apsaugos rėmimo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiąsias programas, užtikrinti lėšų paskirstymo viešumą, efektyvesnę lėšų naudojimo kontrolę ir išanalizuoti profesionalios medžioklės veiklos vykdymo efektyvumą ir tikslingumą visose miškų urėdijose.

Papildoma informacija: valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Nijolė Mickuvienė, tel (8 5) 266 6811.

Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6724, mob. 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Valstybinio audito ataskaita: Aplinkos apsaugos rėmimo programų vykdymas

Valstybės kontrolės informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (1)

ekozinios2011-08-10 14:05

http://www.am.lt/VI/index.php#a/11031

Įstatymai nepažeisti, į Valstybės kontrolės pastabas jau atsižvelgta

Patiksliname, jog AM kasmet paskirsto ne 10 mln. litų, o 8 mln. litų AARP lėšų. Tai daroma skrupulingai laikantis AARP įstatymo reikalavimų. Jame įvardintos sritys, kurioms galima skirti pinigus. Pabrėžtina, kad žalos aplinkai mažinimas – tik viena iš daugelio sričių, kurias pagal įstatymą leidžiama finansuoti. Absoliučiai visos programos lėšos paskirstytos nepažeidžiant įstatymo reikalavimų.

AM patikslina ir VK teiginį, esą 60 proc. AARP programos lėšų atitenka ministerijos ir jai pavaldžių institucijų išlaidoms apmokėti. Pažymėtina, kad lėšos vėlgi skiriamos pagal AARP įstatymo reikalavimus, be to, pinigai nukeliauja ne bet kam: finansuojamos aplinkosauginės priemonės, kurioms nepakanka lėšų iš valstybės biudžeto. Pavyzdžiu, aplinkos monitoringo bei kontrolės vykdymas, poveikio aplinkai vertinimas ir t.t.

Kalbant apie konkrečias sritis – Lietuvos ekspozicijos pasaulinėje parodoje „EXPO 2010“ įrengimą, Nacionalinę išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą – vėl primintina, kad tai yra veiklos, kurias pagal AARP įstatymą finansuoti leidžiama. Įstatyme aiškiai pasakyta, jog pinigai gali būti skiriami aplinkosauginiams konkursams ir renginiams finansuoti, tarptautiniams projektams, įsipareigojimams ir sutartims apmokėti. „EXPO 2010“ ir minėta ataskaita patenka į šias sritis.

Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos specialiųjų programų: pagal teisės aktus Savivaldybės privalo teikti ataskaitas apie šių lėšų panaudojimą. Jos patenka regioniniams aplinkos apsaugos departamentams. Pastarieji ataskaitas peržvelgia, ir, kilus įtarimams, kad pinigai galėjo būti panaudoti ne pagal paskirtį, apie ta informuoja AM. Ministerija savo ruožtu kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją su prašymu pinigus išieškoti. Nustačius pažeidimų tai buvo padaryta ne kartą ir ne du, išieškotinos sumos siekia kelis milijonus litų.

AM sutinka, kad galiojanti tvarka nėra tobula, todėl jau nuo kitų metų pradžios ji bus pakeista, taps kur kas skaidresnė bei efektyvesnė. Pažymėtina, jog tvarką keičiantis aplinkos ministro įsakymas pasirašytas dar iki VK paskelbiant savo atlikto audito išvadas. Paprastai kalbant, ministerija ėmėsi priemonių savo iniciatyva, nelaukdama valstybinių auditorių nurodymų.

AM sutinka su VK pastabomis, kad lėšų skyrimas visuomenės informavimui bei pajamų iš medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimas – tobulintinos sritys, jose būtina nustatyti aiškesnę tvarką ir prioritetus. Siekiant šio tikslo jau imtasi konkrečių priemonių bei veiksmų: suplanuotas vidaus auditas, rengiama nauja tvarka.

Aplinkos ministerijos informacija

Rašyti komentarą

Tavo komentaras