BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Seimas priėmė pataisas dėl saulės elektrinių

Seimas plenariniame posėdyje priėmė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas (projektas Nr. XIIP-204(2), kuriomis, pasak energetikos ministro Jaroslavo Neverovičiaus, siekiama užtikrinti viešojo intereso apsaugą, kad ateityje būtų galima išvengti elektros energijos kainų didėjimo.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, po įstatymo priėmimo pastebėtas didžiulis susidomėjimas saulės energetika - sulaukiama tūkstančių prašymų plėtoti ne didesnės kaip 30 kW galios saulės šviesos energijos elektrines. „Nuo 2011 m. gegužės, kai buvo priimtas šis įstatymas, iki 2012 m. gruodžio mėnesio Energetikos ministerija yra išdavusi daugiau nei 5000 leidimų plėtoti ne didesnės kaip 30 kW galios saulės šviesos energijos elektrines, o pagal šiuos leidimus galimų pastatyti elektrinių suminė galia viršija 200 MW”, - teigiama aiškinamajame rašte. Įstatymo projekto rengėjų nuomone, tokia atsinaujinančios energetikos plėtra nėra darni ir ateityje gali lemti ženklų elektros energijos tarifo vartotojams didėjimą.

Priimtomis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisomis Seimas nutarė atsisakyti išimtinių sąlygų elektrinių iki 30 kW įrengtosios galios plėtrai. Pagal naujas nuostatas visos didesnės nei 10 kW įrengtosios galios elektrinės turės konkuruoti aukcionuose. Aukcionai bus organizuojami elektrinių prijungimo prie elektros tinklų regionuose atskirai kiekvienai gamintojų grupei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo gamintojo prašymo organizuoti aukcioną konkrečiai gamintojų grupei jo nurodytame regione pateikimo dienos. Fiksuoto tarifo didžiausią galimą dydį Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatys kas ketvirtį.

Mažesnes nei 10 kW įrengtosios galios elektrines galės statytis vartotojai savo reikmėms ir perteklinę elektros energiją tiekti į elektros tinklus nustatytu tarifu. Pertekline elektros energija bus pripažįstama ne daugiau kaip 50 proc. vartotojo elektros tinkle įrengtose elektrinėse, kuriose elektros energijai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, pagamintos elektros energijos per kalendorinius metus.

Aiškinamajame rašte tvirtinama, kad asmenims, valdantiems jau veikiančias elektrines, šios veiklos sąlygos nesikeis. Pagal priimtą lydimąjį įstatymą, kuriuo įgyvendinamos priimtos pagrindinio įstatymo pataisos, asmenys, jau turintys leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išduotus iki įstatymo pakeitimų priėmimo, ir pradėję įgyvendinti projektus, galės juos baigti leidimo plėtoti metu nustatytomis sąlygomis. Asmenys, turintys leidimus plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus statant saulės šviesos energijos elektrines, tačiau iki liepos 1 d. nepabaigę projekto plėtojimo darbų, iki šios dienos raštu galės kreiptis į Energetikos ministeriją dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo, pateikdami įrodymus, kad atlikta ne mažiau kaip 50 proc. projektui įgyvendinti numatytų investicijų. Sprendimą dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo ne ilgesniam negu 7 mėnesių terminui nuo šio sprendimo priėmimo turės priimti energetikos ministro įsakymu ne vėliau kaip 2013 m. liepos 1 d. iš Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir socialinių partnerių atstovų sudaryta komisija.

Kaip teigia Energetikos ministerija, asmenys, turintys išduotus leidimus salės elektrinėms iki 30 kW galios arba iki įstatymo pakeitimo įsigaliojimo pateikę prašymus juos išduoti, iki 2013 m. kovo 1 d. turės elektros tinklų operatoriui pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą. „Šis užtikrinimas elektros tinklų operatoriui garantuos gamintojo įsipareigojimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Šio prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis atskiriems asmenims apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 500 litų už 1 kW. Baigus elektrinės statybą prievolių vykdymo užtikrinimas bus grąžinamas”, - tvirtina Energetikos ministerija.

LR Seimo kanceliarijos informacija

—–

Aktualu: keičiamas atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

Sausio 17 d. Seimas pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) pataisoms. Pagrindiniai šių pataisų tikslai - užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir išvengti elektros energijos kainų didėjimo bei subalansuoti atsinaujinančių išteklių plėtrą.

Privalės garantuoti, kad pajėgumai bus plėtojami

Asmenys, turintys išduotus leidimus saulės elektrinėms iki 30 kW galios arba iki įstatymo pakeitimo įsigaliojimo pateikę prašymus juos išduoti, iki 2013 m. kovo 1 dienos turės elektros tinklų operatoriui pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą. Šis užtikrinimas elektros tinklų operatoriui garantuos gamintojo įsipareigojimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Šio prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis atskiriems asmenims apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 500 litų už 1 kW. Baigus elektrinės statybą prievolių vykdymo užtikrinimas bus gražinamas.

Pradėję projektus, galės juos užbaigti

Leidimų išduotų iki AIEĮ pakeitimo įsigaliojimo galiojimas apribojamas iki 2013 m. liepos 1 d., tačiau įstatymu sudarytos sąlygos leidimus turintiems asmenims užbaigti jau pradėtus projektus leidimo išdavimo metu galiojusiomis sąlygomis. Jie galės prašyti pratęsti leidimo galiojimą 7 mėnesiams, jei iki minėto termino į projektą bus investavę ne mažiau nei 50 proc. projektui numatytų lėšų. Pagal šių asmenų turimus leidimus pastatytoms elektrinėms bus taikomas leidimo gaminti elektros metu išdavimo dieną galiosiantis tarifas.

Asmenys, iki liepos 1 d. nepradėję projektų įgyvendinti, šią galimybę praras, tačiau tokiems asmenims būtų atlyginamos išlaidos, susijusios su elektrinės projekto vystymu. Dėl šių kompensacijų pareiškėjai galės kreiptis iki 2013 rugsėjo 1 d., jas numatoma mokėti iš VIAP lėšų.

Šiomis nuostatomis siekiama, nepažeidžiant pradėjusių investicijas į projektus asmenų interesų, išvengti tolesnio saulės elektrinių plėtros masto augimo, kuris neišvengiamai lemtų ženklų elektros energijos tarifų vartotojams didėjimą.

Asmenims, jau valdantiems veikiančias saulės elektrines, veiklos sąlygos nesikeis.

Plėtra bus ribojama nustatytomis suminėmis galiomis

Taip pat siūloma atsisakyti nuostatos, kad ne didesnės kaip 30 kW galios elektrinės neįtraukiamos į suminę siektiną vėjo ir saulės elektrinių galią ir nustatyti, kad pasiekus įstatyme nurodytas sumines elektrinių galias (500 MW - vėjo elektrinėms, 10 MW - saulės elektrinėms, 141 MW - hidroelektrinėms, 355 MW - biomasės elektrinėms), stabdomas skatinimo kvotų paskirstymas aukcionuose ir paraiškų dėl naujų elektrinių prijungimo priėmimas.

Turės konkuruoti aukcionuose

Įstatymo projektu siekiama atsisakyti išimtinių sąlygų elektrinių iki 30 kW įrengtosios galios plėtrai. Įgyvendinant siūlomą reguliavimą, visos didesnės nei 10 kW įrengtosios galios elektrinės konkuruotų aukcionuose, organizuojamuose kiekvienai technologijai, sudarant sąlygas vystyti ekonomiškai efektyviausius projektus. Mažesnes nei 10 kW įrengtosios galios elektrines galėtų statytis vartotojai savo reikmėms ir perteklinę elektros energiją (ne daugiau nei 50 proc.) tiekti į elektros tinklus nustatytu tarifu.

Įstatymų leidėjai gina viešąjį interesą

Energetikos ministerija atkreipia dėmesį, kad Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra konstatuota, jog viešojo intereso įgyvendinimas yra viena svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų. Viešasis interesas yra dinamiškas, kintantis, dėl to valstybė gali, o tam tikrais atvejais ir turi, keisti (plėsti, siaurinti arba kitaip koreguoti) ūkinės veiklos reguliavimą. Šiuo metu jau pateikta virš 15000 prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant mažąsias saulės šviesos energijos elektrines, pastaraisiais mėnesiais Energetikos ministerija gauna ne mažiau nei po tūkstantį naujų prašymų. Tuo atveju, jei visi saulės elektrinių projektai, kuriems yra išduoti leidimai arba pateikti prašymai juos išduoti, būtų įgyvendinti, šiose elektrinėse pagamintą elektros energiją superkant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytų tarifu, ženkliai padidėtų elektros energijos kaina vartotojams.

Energetikos ministerijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras