BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Seimas priėmė Medžioklės įstatymo pakeitimus (papildyta)

Šiandien Seimas plenariniame posėdyje priėmė Medžioklės įstatymo pataisas (projektas Nr. XP-3116(5), kurias parėmė 67 Seimo nariai, susilaikė 4 parlamentarai. Priimtais teisės akto pakeitimais nutarta patikslinti nuostatas dėl medžioklės plotų, kuriose medžioklė yra draudžiama.

Pagal priimtas pataisas medžioti bus draudžiama: kapinėse, urbanizuotose teritorijose, valstybiniuose rezervatuose ir rezervatuose, esančiuose valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose, rezervatinėse apyrubėse ir kitose teritorijose, kuriose šią veiklą draudžia įstatymai ir kiti teisės aktai; taip pat kitose teritorijose, kuriose atsižvelgiant į vietos sąlygas negali būti medžiojama ir kurias nustato institucijos, sudarančios medžioklės plotų vienetus.

Seimas nusprendė keisti tvarką dėl medžioklės plotų vienetų sudarymų ir jų ribų keitimo. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo projektus kiekvienoje savivaldybėje rengs šios savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. Komisija ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pasiūlymo sudaryti medžioklės plotų vienetą ar pakeisti jo ribas gavimo turės parengti preliminarų projektą, šio projekto dokumentus iškabinti viešai prieinamose savivaldybės administracijos patalpose ir apie šio projekto parengimą paskelbti šalies ir vietinėje spaudoje. Suinteresuoti asmenys pastabas dėl parengto preliminaraus medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto galės pateikti komisijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskelbimo apie šį projektą šalies ir vietinėje spaudoje dienos. Pasibaigus 3 mėnesių terminui, komisija ne vėliau kaip per 1 mėnesį turės išnagrinėti gautus suinteresuotų asmenų pasiūlymus, prireikus projektą pakeisti ar patikslinti ir pateikti jį tvirtinti atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriui. Sprendimą dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto patvirtinimo savivaldybės administracijos direktorius turės priimti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto gavimo.

Galiojančiame įstatyme įtvirtinta, kad medžioklės plotų vienetas turi apimti ne mažiau kaip 1000 ha vientisų medžioklės plotų, išskyrus atvejus, kai mažesni medžioklės plotų vienetai sudaromi Aplinkos ministerijos siūlymu mokslo ir mokymo tikslams arba kai tokie vienetai sudaromi Žemės ūkio ministerijos siūlymu žuvininkystės tvenkinių teritorijose. Priimtomis pataisomis įtvirtinta, kad mažesnių kaip 1000 ha medžioklės plotų naudotojai su gretimų medžioklės plotų naudotojais galės susitarti dėl medžioklės plotų padidinimo iki 1000 ha arba šių plotų sujungimo, tai įformindami dokumentu ir komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti pateikdami bendrą prašymą dėl medžioklės plotų pripažinimo medžioklės plotų vienetu.

Seimas priimtais pakeitimais nusprendė patikslinti medžioklės plotų naudotojų pareigas ir žemės sklypų savininkų teises, susijusias su medžioklės plotų vienetų sudarymu ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimu juose. Pagal naujas nuostatas medžioklės plotų naudotojai negalės medžioti žemės sklypuose, kuriuose jų savininkai nuspręs uždrausti medžioti, taip pat privalės kreiptis į žemės sklypo savininką, kuris nuspręs nustatyti papildomas medžiojimo jam priklausančiame sklype sąlygas, dėl šias sąlygas nustatančios rašytinės sutarties sudarymo ir nemedžioti šiame žemės sklype tol, kol papildomas medžiojimo sąlygas nustatanti rašytinė sutartis bus sudaryta ir perduota Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, o vėliau - laikytis šioje rašytinėje sutartyje nustatytų sąlygų.

Privačios žemės sklypo savininkas, kuris turės medžiotojo bilietą ir kuriam konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklausys ne mažiau kaip 100 ha miško arba žemės ūkio paskirties žemės, turės teisę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu, prisiimdamas visas medžiotojų kolektyvo įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojai privalės priimti į medžiotojų kolektyvą narius per 30 d. nuo prašymo pateikimo dienos.

Privačios žemės sklypo savininkas, kurio žemė nepateks į teritorijas, kuriose negalima medžioklė, ir yra numatoma priskirti arba yra priskirta medžioklės plotų vienetui, medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo metu, taip pat bet kuriuo metu vėliau turės teisę uždrausti medžioti jam priklausančiame žemės sklype, panaikinti ankstesnį draudimą medžioti arba nustatyti papildomas medžiojimo jam priklausančiame žemės sklype sąlygas.

Tikslinant reglamentavimą dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimo, nuspręsta nuo 2013 m. spalio 1 d. įtvirtinti galimybę atlyginti žalą kai ją ūkiniams gyvūnams padarys vilkai.

Priimti nauji teisės akto pakeitimai, išskyrus nuostatą dėl vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams, įsigalios 2014 m. sausio 1 d.

LR Seimo kanceliarijos informacija

—–

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas G. Steponavičius: „Priimant Medžioklės įstatymo pataisas galimai grubiai pažeista balsavimo procedūra”

Liberalų sąjūdžio frakcija įtaria, kad šiandien priimant Medžioklės įstatymo pataisas buvo padaryti grubūs balsavimo procedūros pažeidimai. Tol, kol nebus ištirtos balsavimo aplinkybės, Medžioklės įstatymo pataisos neturėtų būti perduotos pasirašyti šalies Prezidentei.

Liberalų sąjūdžio frakcija šiandien kreipėsi į Seimo kanclerį, kad šis pateiktų vaizdo įrašo medžiagą iš Seimo posėdžių salės ir Seimo narių balsavimo vietų priimant Medžioklės įstatymo pataisas. Frakcija taip pat prašo Seimo Etikos ir procedūrų komisijos ištirti, ar balsavimo dėl pataisų metu Seimo narys, aplinkos ministro pareigas einantis Valentinas Mazuronis buvo balsavimo vietoje ir pats paspaudė balsavimo mygtuką.

„Iš to, ką matėme Seimo posėdžių salėje, kyla pagrįstų abejonių, ar kiti asmenys nebalsavo vietoj parlamentaro ir aplinkos ministro V. Mazuronio. Įtarimus sustiprina ir tai, kad pats V. Mazuronis per Vyriausybės valandą tvirtino balsavęs už pataisas, o užfiksuoti individualūs balsavimo rezultatai rodo, kad V. Mazuronis balsuodamas susilaikė”, - teigė Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas, kreipimosi autorius Gintaras Steponavičius.

Liberalų sąjūdžio frakcija taip pat kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, kad ši įvertintų socialdemokrato Broniaus Bradausko, tapusio Medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininku, veiksmus. B. Bradauskas nenusišalino nuo balsavimo dėl Medžioklės įstatymo pataisų, nors tą padaryti siekiant išvengti interesų konflikto jam anksčiau rekomendavo Komisija.

Liberalų sąjūdžio frakcija atkreipia dėmesį, kad, pasitvirtinus įtarimams dėl balsavimo procedūrų pažeidimų, Medžioklės įstatymo pataisos negali būti laikomos priimtomis. Tam, kad įstatymas būtų priimtas, balsavime turėjo dalyvauti bent 71 Seimo narys. Būtent tiek Seimo narių ir dalyvavo priimant Medžioklės įstatymo pataisas.

„Jei įtarimai dėl pažeidimų pasitvirtins, Seimas turės iš naujo balsuoti dėl įstatymo pataisų. Atsižvelgiant į esamas aplinkybes, įstatymas neturėtų būti perduotas pasirašyti šalies Prezidentei. Valdančioji dauguma, turinti užtikrintą balsų persvarą Seime, sprendimus galėtų priimti sąžiningai ir oriai. Tenka konstatuoti, kad matome priešingą vaizdą”, - teigė G. Steponavičius.

LR Seimo kanceliarijos informacija

—–

Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas” narės J. Vaickienės pareiškimas

Šių metų balandžio 25 dienos plenariniame Seimo posėdyje balsavimo metu dėl Medžioklės įstatymo pataisų padariau klaidą, norėdama padėti frakcijos kolegai Aplinkos ministrui Valentinui Mazuroniui. Seimo narys, atsiliepdamas į mobilaus telefono skambutį, manęs paprašė už jį paspausti balsavimo mygtuką ir taip išreikšti jo valią.

Neturėdama nė menkiausių ketinimų balsuoti už kitą Seimo narį, dėl patirties stokos tai padariau - paspaudžiau balsavimo mygtuką. Tokiu savo veiksmu iššaukiau opozicijai priklausančių Seimo narių reakciją.

Apgailestauju, jog dėl savo neapdairaus veiksmo sukėliau papildomų rūpesčių kolegoms Seimo nariams ir atsiprašau jų bei rinkėjų dėl netinkamo savo poelgio.

Seimo narė
Jolita Vaickienė

LR Seimo kanceliarijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras