BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Referendumas - Tautos valia. Jau galima pasirašyti ir elektroniniu būdu!

Per visą atkurtos Nepriklausomos valstybės laikotarpį nebuvo surengtas nė vienas referendumas Tautos valia. Tik tokiu būdu galima įgyvendinti suvereniteto teisę arba visų piliečių išreikštą norą tvarkyti svarbiausius gyvenimo klausimus. Nepagrįstai didelis Konstitucijoje fiksuotas parašų skaičius labiausiai kliudo mums tai padaryti. O 2003 m. pakeistas 47 jos straipsnis visiškai panaikino Lietuvos piliečių prigimtinę teisę į savo žemę, miškus ir vidaus vandenis. Tuo tarpu užsienio šalių subjektai mūsų kraštą jau perka ir kitų metų gegužės mėnesį baigsis ES komisijos atidėtas terminas šių sandorių įteisinimui.

Todėl būtina paklausti visų lietuvių, ar jie sutinka, kad mūsų maža šalis taptų kitų nuosavybe ir mes amžiams ją prarastume?! Jei šiandien to nepadarysime, referendumo iniciatyvinė grupė teigia, kad tuomet nieko negalėsime niekada…

Referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorius Pranciškus Alfredas Šliužas
Tel. nr. 8 698 02118, el.p. pranciskus.sliuzas@kaisiadorys.lt

—–

DĖMESIO! Pasirašyti galima TIK VIENĄ KARTĄ: arba elektroniniu parašu, arba parašų rinkimo lape. PASIRAŠIUS IR EL. PARAŠU, IR PARAŠŲ RINKIMO LAPE - ABU PARAŠAI TAPS NEGALIOJANTYS. Elektroninis pasirašymas vyks iki 2013 m. lapkričio 29 d. 10 val.

—–

Sprendimas

Pasirašomas tekstas

Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad remiu reikalavimą paskelbti privalomąjį referendumą dėl šio įstatymo:

„Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2013 m. d. Nr.
Vilnius
(Žin., 1992, Nr. 33-1014, 1996, Nr. 64-1501, 2003, Nr. 14-540)

1 straipsnis. 9 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalių pakeitimas
1. Pakeisti 9 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:
„Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Referendumu priimti sprendimai gali būti keičiami tik referendumu.”
2. Pakeisti 9 straipsnio trečiąją dalį ir ją išdėstyti taip:
„Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.”

2 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
47 straipsnis
Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.
Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.
Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės ir bendruomeninės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
Valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai sprendžiami tik referendumu.
Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei - jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.”

3 straipsnis. 147 straipsnio pirmosios dalies pakeitimas
Pakeisti 147 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:
„Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip ¼ visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę.”

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį, įsigalioja po 1 mėnesio nuo jo priėmimo referendume dienos.
2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja po 2 mėnesių nuo šio įstatymo priėmimo referendume dienos.
Seimas per 2 mėnesius nuo šio įstatymo priėmimo referendume dienos konstituciniu įstatymu nustato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS”

Nuorodos

www.ZemesVardu.lt
www.ReferendumaiLietuvos.info

www.lietuva2.lt

—–

Pasirašyti elektroniniu būdu: https://www.lietuva2.lt/pasiulymas/referendumas-tautos-valia/52456a370a1d0d07e0edbcd6

Kur pasirašyti (ant parašų rinkimo lapų): http://www.referendumailietuvos.info/index.php/kur-pasira%C5%A1yti

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (1)

G.2013-10-14 22:25

Kreipimasis į Lietuvos pilietį

http://www.youtube.com/watch?v=OLmSrDoljfs

“Lietuvos Pilieti ir Piliete,
šiandien tik nuo tavęs priklauso ar išliks Tėvynė,
šiandien mes kovojame ne kardu ar šautuvu, kas buvo lengviau, o valia, ir Tavo valia išreikšta parašu, referendumo už mūsų Žemės išlikimą parašų rinkimo lapuose, pasakys aiškiai,
kad Tu pasiryžęs išsaugoti savo Tėvynę savo vaikams, anūkams ir proanūkiams,
kad tai, už ką tu pasirašysi dabar, vėliau negalės būti atšaukta grupelės parsidavusių politikierių,
kad tavo Tėvynės teritorija ir jos gelmių turtai negalės būti parduoti svetimiems, neatsiklausus tautos valios.
Ir, kad visa tai įsigaliotų, tereikia tik Tavo valios išraiškos - tavo parašo.
Todėl prašome tavęs:
paaukok truputį savo brangaus laiko, susirask savo krašte tuos, kurie renka parašus už tai, jog būtų išsaugota mūsų prigimtinė teisė gyventi savo Žemėje, savo Tėvynėje.

Surask ir išreikšk savo valią, kuri sustabdys spekuliantų kėslus parduoti tai, kas jiems niekada nepriklausė - mūsų visų, įskaitant ir vaikus, Ateitį.
O jei gali, tai prisidėk prie renkančių parašus, juk išskyrus tave daugiau tą padaryti nėra kam.
Šiandien Tu esi mūsų visų viltis.
Ačiū tau.”

Rašyti komentarą

Tavo komentaras