BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Peticija prieš Lietuvos upių sunaikinimą!

Pastaruoju metu teko padėti nemažai pastangų bandant sustabdyti p. Gintauto Jakimavičiaus parengtus Energetikos ministerijos planus intensyviai plėtoti hidroenergetiką nesilaikant Lietuvos įstatymuose įteisintų apribojimų, draudžiančių statyti užtvankas ant Nemuno ir kitų ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių. Laimei, paaiškėjo, kad Vyriausybės aparate dirba daug sąžiningų žmonių, kuriems, skirtingai nei p. G.Jakimavičiui, valstybės ir visuomenės interesai yra daug svarbesni nei oligarchų remiami hidroenergetikos verslo atstovų planai lengvai pasipelnyti Lietuvos gamtos sąskaita. Yra visiškai realių vilčių, kad Lietuvos Vyriausybė artimiausiu metu priims palankius Lietuvos upėms sprendimus.

Tačiau vis dar didelę grėsmę Lietuvos upėms kelia Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko p. J.Šimėno veiksmai. Jo vadovaujama darbo grupė parengė „Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo” projektą, kurio kai kurie straipsniai kelia itin didelį pavojų ne tik Lietuvos upėms, bet ir visai gamtai. Detalesnė informacija apie tai pateikta papildytame “Mėlynojo vingio” tinklalapio Juodajame sąraše.

Todėl nedelsdami pradedame svarbią akciją - parašų rinkimą po peticija prieš užtvankų statybą ir Lietuvos gamtos naikinimą. Parašus turime surinkti iki Seimo pavasario sesijos pradžios - kovo 11d. Peticijos formą (du puslapiai) pridedame. Viename lapo puslapyje turi būti atspausdintas peticijos tekstas, o kitame - parašų rinkimo lentelė.

Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo šioje akcijoje. Adresas, kuriuo reiktų siųsti lapus su parašais, nurodytas antrame peticijos puslapyje (virš parašų lentelės).

Su viltimi, kad suprasite šio reikalo svarbą ir nepagailėsite savo brangaus laiko mūsų upių ir visų mūsų labui.

“Mėlynojo vingio” steigiamasis komitetas

—————

Neleiskime Lietuvos upių paversti uždumblėjusiais tvenkiniais:
palikime žuvims jų migracijos kelius, neliestą pakrančių augmeniją, sodybas ir kaimus ant upių krantų. Planuojamoms statyti užtvankoms ant Lietuvos upių tarkime vieningą - Ne!

PETICIJA

Prieš penkerius metus Lietuvos Vyriausybei buvo įteikta „Lietuvos hidroenergetinių išteklių naudojimo schema”, pagal kurią buvo numatyta pastatyti 170 hidroelektrinių ir užtvankų kaskadomis patvindyti Nemuną ir daugumą jo intakų. Bendromis visuomenės, mokslininkų, kultūros veikėjų ir nemažos dalies politikų pastangomis tada pavyko įrodyti, kad lygumų šalyse upių energetinis potencialas yra labai menkas, o užtvindomi žemės plotai ir padaroma ekologinė žala didžiulė, ir LR Seimas 2004 m. priėmė LR vandens įstatymo pataisas (14 str.), draudžiančias statyti užtvankas ant Nemuno ir kitų ekologiniu bei kultūriniu požiūriais vertingų upių.

Tačiau dabartiniu metu, pasinaudodami ekonominiu sunkmečiu ir artėjančiu Ignalinos AE uždarymu, hidroenergetikos verslo atstovai šturmuoja valstybines institucijas, reikalaudami panaikinti Vandens įstatymo pataisas ir vėl atverti kelią Lietuvos upių naikinimui. Negana to, per kelerius metus tos pačios jungtinės pajėgos (Pramonininkų konfederacija, „Hidroprojektas”, Žemės ūkio universiteto Vandens ūkio fakultetas) upių masinio tvenkimo planus dar gerokai „patobulino”, ir dabar ant Nemuno jau siūloma statyti ne tris, o aštuonias užtvankas, ant Neries - septynias, o planuotą užtvankų ant mažesnių Nemuno intakų kiekį siūloma padvigubinti ir pastatyti arba atstatyti 350 užtvankų.

Įgyvendinus šiuos planus, Lietuvoje iš viso nebeliktų upių su natūralia vaga. Taip būtų galutinai sunaikintos vertingų migruojančių ir srauniame vandenyje gyvenančių žuvų populiacijos ir paskandinti šimtai kvadratinių kilometrų išskirtine biologine įvairove ir estetiniu grožiu pasižyminčių upių slėnių. Kadangi visi kiti mažesni upeliai dar sovietiniais laikais buvo sunaikinti ir paversti kanalais vykdant beatodairišką Lietuvos melioraciją bei pastačius beveik 1200 užtvankų, kiekviena dar likusi natūrali upė ar jos ruožas yra išskirtinės vertės gamtos ir kultūros paveldas. Todėl griežtai prieštaraujame Vandens įstatymo pataisų, (14 str.), ir ekologiniu bei kultūriniu požiūriu vertingų upių, ant kurių draudžiama statyti užtvankas, sąrašo naikinimui ar esminei peržiūrai.

Atsižvelgdami į mažą Lietuvos, kaip lygumų šalies, upių energetinį potencialą ir nepataisomą užtvankų žalą gamtos ir kultūros vertybėms, siūlome:
- uždrausti tvenkti visas natūralias (nemelioruotas) upes, kurių naudojimas mėgėjų žvejybai, ekologiniam, kultūriniam ar sportiniam turizmui bei rekreacijai sudarytų galimybes smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai ir atitiktų ES vandens politikos ir darnaus vystymosi nuostatas bei Lietuvos žmonių interesus;
- skatinti hidroenergetikos vystymąsi pasinaudojant naujausiomis geros praktikos pavyzdžio technologijomis (naudoti bepatvankes technologijas), taip pat įrengiant hidroturbinas ant esamų nenaudojamų užtvankų;
- plėtojant atsinaujinančius energijos šaltinius, pirmenybę teikti pastaraisiais metais ypatingą technologinę pažangą padariusiems ir nepalyginamai mažesnį, nei hidroenergetika, neigiamą poveikį aplinkai darančioms alternatyvios energetikos rūšims - vėjo energetikai, biomasės deginimui, geoterminei energijai ir kt.
Ginti šioje peticijoje išdėstytus pasiūlymus ir atstovauti mūsų interesams įgalioti šie asmenys:

Vladimir Adelšin, žūklės klubo “Merkys” prezidentas, Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos narys,
Rimantas Braziulis, Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas,
Vytautas Brėdikis, architektas, Vilniaus dailės akademijos profesorius,
kun. Vytautas Brilius, Lietuvos Marijonų provincijos vyresnysis, bažnytinės teisės daktaras,
habil. dr. Romualdas Juknys, Vytauto Didžiojo universiteto Aplinkotyros katedros vedėjas, profesorius,
dr. Antanas Kontautas, Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos prodekanas, MŽPT pirmininkas,
Marijonas Mikutavičius, dainininkas, aktorius, žurnalistas, televizijos laidų vedėjas,
dr. Romas Pakalnis, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas,
Giedrė Baužaitė, VDU akademinio jaunimo mokslinės draugijos „Modusas” prezidentė,
Romas Sadauskas, rašytojas prozininkas ir publicistas,
Romualdas Žilinskas, žurnalo „Žūklė+” vyr. redaktorius, MŽPT narys.

Peticiją galite parsisiųsti iš čia.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (3)

Benas Benikasas2010-01-27 16:44

As uz zalia ir sveika Lietuva!!!

Andrius2010-01-27 22:36

negaliu pritarti, kad “Lietuvoje iš viso nebeliktų upių su natūralia vaga”, kaip negaliu pritarti ir kitam kraštutinumui - draudimui statyti hidroelektrines ant Nemuno. Esu įsitikinęs, kad tokios elektrinės žala aplinkai būtų nepalyginamai mažesnė už dabar naudojamas ar įmanomas alternatyvas (paminėtų vėjo, saulės, geotermių resursų Lietuvoje nėra pakankamai, o biomasės deginimas reikalautų didesnių plotų ir taršos). Negaliu pritarti ir diskusijos tonui - klausoma ne specialistų, o politikų, sąžinigais vadinami tie kurie pritaria jūsų nuomonei, ar reikia suprasti, kad kitą nuomonę turintys yra nesažiningi?

Eko naujienos2010-01-28 09:07

Andriau, o jūs žinote ką aplinkosaugininkai dabar sako apie Nemuną ir Kauno hidroelektrinę? Viena hidroelektrinė ant Nemuno, bet aplinkosaugininkai sako, kad Nemunas jau miręs. Virš užtvankos 100 km upės vaga lėtėja ir Nemunas dumblėja, upė miršta. Tad kaip jūs galite sakyti, kad nebus žalos pastačius dar vieną hidroelektrinę ant Nemuno? Jūs gal specialistas aplinkosaugos? Gal žinote ką nors ko nežino aplinkosaugininkai? Gal turite kokių nors duomenų, kad Kauno hidroelektrinė nepražudė Nemuno? Gal galėtumėt tada juos pateikti? Čia nuomonės nereikia, čia reikia specialistų duomenų ir kiek man teko kalnėtis su specialistais, jie sako, kad daugiau hidroelektrinių statyti negalima.

Laimis Žmuida

Rašyti komentarą

Tavo komentaras