BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Nuo šiandien vėl pradedantis veikti Kazokiškių sąvartynas gavo visus jo eksploatavimui reikalingus dokumentus

Kazokiškių sąvartynas šiandien pradeda veikti turėdamas visus jo eksploatavimui reikalingus leidimus. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė sprendimą išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą UAB „VAATC” Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartynui, kuriame nustatė sąlygas: mažinti į sąvartyną patenkančių atliekų kiekį, vykdyti sąvartyno poveikio monitoringą ir spręsti papildomų kompensacijų gyventojams klausimą.

„Vilniaus savivaldybė, atsižvelgiant į leidime nurodytas užduotis, per ateinančius metus sieks sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį bei užtikrinti, kad kuo greičiau būtų pradėtos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių ir atliekų jėgainės statybos. Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybos konkursą planuojama paskelbti dar šiais metais”, - sakė Vilniaus vicemeras Jonas Pinskus.

2010 metų spalį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) buvo panaikinęs Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą, nes paraiškos gauti šiam leidimui pateikimo metu buvo pasibaigęs Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos galiojimas. Šis sprendimas buvo atidėtas metams.

Per tuos metus UAB „VAATC”, vykdydama teismo rekomendacijas, aiškinosi atliekų šalinimo kituose Lietuvos regioniniuose sąvartynuose galimybes, tačiau paaiškėjo, kad tokių galimybių nėra: kitus sąvartynus riboja jų turimuose TIPK leidimuose nurodyti šalinamų atliekų kiekiai bei leidimas priimti atliekas tik aptarnaujamame regione susidarančias atliekas. Taip pat, vadovaujantis teismo rekomendacija, teisės aktų nustatyta tvarka buvo gautas naujas TIPK leidimas. Tuo tikslu buvo atliktos poveikio aplinkai procedūros, pakoreguota techninio projekto aplinkos apsaugos dalis ir parengta paraiška naujam TIPK leidimui gauti.

Vilniaus miesto savivaldybės informacija

—–

Išduotame Kazokiškų sąvartyno leidime nustatytos konkrečios užduotys regiono savivaldybėms

Atlikus visas sąvartyno veiklai privalomas procedūras ir jo veiklai pritarus gyventojus atstovaujančiai Elektrėnų savivaldybės administracijai bei Vilniaus visuomenės sveikatos centrui, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė sprendimą išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą UAB „VAATC” Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartynui, kuriame nustatė sąlygas: mažinti į sąvartyną patenkančių atliekų kiekį, vykdyti sąvartyno poveikio monitoringą ir spręsti papildomų kompensacijų gyventojams klausimą.

Pažymėtina, jog Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento netenkina Vilniaus apskrities savivaldybių veikla įgyvendinant Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane iškeltus uždavinius dėl į sąvartyną patenkančių atliekų kiekio mažinimo bei atliekų rūšiavimo pajėgumų nebuvimo. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnis aiškiai šią funkciją deleguoja vietos savivaldai. Todėl leidime numatytas reikalavimas iki 2013 metų pradžios koreguoti leidimą užtikrinant nustatytų sąlygų vykdymo kontrolę, o tai dar kartą paskatins regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje dalyvaujančias savivaldybes susitelkti konstruktyviam darbui ir sukurti aplinkai bei visiems regiono gyventojams priimtiną atliekų tvarkymo sistemą. Tikimės, kad Vilniaus miesto savivaldybės, didžiausios atliekų „gamintojos”, naujoji vadovybė priims reikiamus sprendimus ir nekartos ankstesnių miesto vadovų klaidų, nenusišalins nuo šios, visam regionui opios komunalinių atliekų tvarkymo problemos sprendimo.

Primename, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 18 d. patenkino Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių bendruomenės ir Gedimino Gruodžio skundą, panaikindamas Vilniaus reginio aplinkos apsaugos departamento 2007 m. rugsėjo 10 d. išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą dėl pasibaigusių Planuojamos ūkinės veikos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų galiojimo terminų. Nurodytu sprendimu teismas atidėjo sprendimo vykdymą vieneriems metams. Kaip nurodoma teismo sprendime, vienas iš būdų spręsti Vilniaus apskrities savivaldybėse susidarančių atliekų šalinimo klausimą, buvo naujo TIPK leidimo išdavimas teisės aktų nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis, nepavojingų atliekų šalinimo veikla patenka į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą. Vilniaus RAAD šių metų vasario 28 d. priėmė atrankos išvadą sąvartyno veiklai - tai yra atliko teismo nurodytas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatytas procedūras.

Vilniaus RAAD informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras