BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Naftos kompanijos siurbs metaną Europoje


Šių metų gruodžio 8-9 dienomis Utrechte, Nyderlanduose vyko tarptautinio projekto „Molingų formacijų dujų tyrimų iniciatyva (GASH)” subprojekto „Europos molingų organika praturtintų formacijų (black shales), duomenų bazės sudarymas (EBSDB)” darbinis pasitarimas.

Projekto pagrindiniai tikslai - sudaryti Europos organika praturtintų molingų formacijų žemėlapius atsinaujinančių termogeninių metano dujų paieškai ir gavybai Europos teritorijoje; sudaryti svarbiausių atsinaujinančių termogeninių metano dujų paieškai svarbių parametrų (t.y. formacijų slūgsojimo gylio, storio, organinės medžiagos tipo, brandumo, mineraloginės sudėties, petrofizinių savybių ir kt.) internetinę GIS duomenų bazę; surinktus duomenis interpretuoti drauge su naujų GASH projekto rėmuose vykdomų tyrimų metu gautais duomenimis.

Susitikimo metu taip pat buvo pateikta detali informacija apie „netradicinių” - biogeninių ir termogeninių metano dujų (shale gas) išteklių tyrimus Europoje. Paminėtina, kad „Shell” koncernas pietinėje Švedijoje turi leidimą šio tipo dujų paieškai/gavybai ir 2009 m. gruodžio pradžioje pradėjo molingų formacijų dujų paieškos gręžinio Lovestad-1 gręžimą (pav.).

Danijoje, kurios teritorijoje paplitę kambro aliumo-skalūnai, pasirinkta kaip viena iš gamtinių šių angliavandenilių išteklių tyrimo laboratorijų. GASH projekto lėšomis 2010 m. pradžioje pradedamas gręžti pirmas tyrimo gręžinys.

Pažymėtinas ir išaugęs susidomėjimas Baltijos nuosėdinio baseino apatinio silūro graptolitinių argilitų storymės termogeninių metano dujų išteklių potencialo tyrimas kaimyninėje Lenkijoje. Susidomėjimas šios geologinės formacijos „netradicinių” metano dujų potencialu per du pastaruosius metus labai išaugo ir šioje srityje vyksta aktyvi leidimų išdavimo veikla. Išteklių potencialu domisi ir šią geologinę formaciją tirti pageidauja keliolika tarptautinių naftos bendrovių (3Legs/Lane Energy, EurEnergy, Exxon Mobile, Conaco Philips, Shevron, Marathon ir kt.). 2008-2009 m. šioms bendrovėms buvo suteikti molingų formacijų dujų tyrimo/gavybos leidimai (ar svarstomos pateiktos paraiškos leidimams gauti) keliolikai plotų Baltijos nuosėdinio baseino centrinėje dalyje Lenkijos teritorijoje (2009 metų licencinių plotų schema pateikta pagal Lenkijos Aplinkos ministerijos tinklalapio duomenis).

Parengė Lietuvos geologijos tarnybos Informavimo poskyris

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras