BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos valdybos susirinkimas

2011 m. rugsėjo 9 d., 10 val. Žemės ūkio rūmuose vyko Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos valdybos išplėstinis susirinkimas. Darbotvarkėje buvo numatyta svarstyti klausimus dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų ir sankcijų taikymo ekologiniuose ūkiuose, taip pat dėl ekologinio ūkininkavimo taisyklių pakeitimo ir įgyvendinimo tvarkos bei kitus einamuosius klausimus.

Susirinkime dalyvavo ekologinį ūkininkavimą plėtojantys ūkininkai, Žemės ūkio viceministras A.Macijauskas, ŽŪR pirmininkas A.Stančikas. Susirinko beveik visi Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos valdybos nariai.

Ekologine žemdirbyste ir gyvulininkyste užsiimantys ūkininkai posėdyje iškėlė geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo problemas. Jie pabrėžė, jog ES teisės aktai numato, jog tam, kad būtų išlaikyta gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė, turi būti laikomasi minimalių reikalavimų, kurie nėra detalizuojami. Ūkininkai teigė, jog Žemės ūkio ministerijos nuožiūra detalizuoti reikalavimai veda prie ekologinių ūkių diskriminacijos - pavyzdžiui, nuostata, teigianti, kad geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės laukuose piktžolės negali sudaryti daugiau kaip 10 proc. lauko ploto. Šis reikalavimas yra vienodas tiek tradiciniuose ūkiuose, kurie piktžoles gali naikinti cheminėmis priemonėmis, tiek ir ekologiškuose ūkiuose, kurie tokios galimybės neturi, tačiau neatitikę šio reikalavimo patiria kur kas griežtesnes sankcijas.

Ūkininkai taip pat priekaištavo, kad neformuluojama valstybinė ekologinės ūkininkystės strategija, kuri skatintų ekologinių ūkių plėtrą ir suteiktų galimybę realizuoti ekologišką produkciją Lietuvoje. Buvo pateiktas mokyklų pavyzdys, kurios pagal dabar galiojantį viešųjų pirkimų įstatymą negali sau leisti pirkti ir patiekti vaikams ekologiškų produktų, kadangi jie yrabrangesni už įprastinę, nors ir ne tokią kokybišką produkciją. Ūkininkų atstovai pažymėjo, jog kuriant įvairius tiesės aktus bei strategijas yra būtina konsultuotis su ekologine ūkininkyste užimančiais žmonėmis ar jų organizacijomis ir atstovais, ko kol kas pasigendama.

Į šiuos priekaištus Žemės ūkio ministerijos vardu kalbėjęs viceministras atsakė, jog reikalavimai gerai agrarinei ir aplinkosaugos būklei nustatyti buvo sukonkretizuoti siekiant įvesti daugiau aiškumo ir skaidrumo visiems - ir tikrintojams, ir patiems ūkininkams, o prieš tai buvęs taisyklių neapibrėžtumas buvo ydingas. Viceministras teigė, jog tokių minimalių reikalavimų privalo laikytis ir ekologiniai ūkiai, kadangi jų produkcija turėtų būti ypač kokybiška.

Neformuluojamų naujų strategijų viceministras nenorėjo sureikšminti - pasak jo, reikia siekti jau priimtose, bet iki šiol dar neįgyvendintose strategijose numatytų tikslų. Buvo teigiama, jog ūkininkų iniciatyva dėl rengiamų ir priimamų teisės aktų yra laukiama - jeigu jie pateiks konkrečius pasiūlymus. Viceministras taip pat pabrėžė, kad, kalbant apie ekologiškos produkcijos realizavimą, ŽŪM nėra visagalė. Visgi jis pritarė, jog reikėtų peržiūrėti įstatymus, kad mokyklų tarybos nebeprivalėtų griežtai rinktis pigiausių variantų pagal viešųjų pirkimų įstatymą, o galėtų pačios nuspręsti, kokią produkciją įsigyti.

Taip pat posėdyje buvo aptartos kitos problemos - tai, jog Lietuvoje vis dar nėra akredituotos laboratorijos, kuri galėtų patvirtinti produktų ekologiškumą, bei tai, jog Lietuvoje tėra viena įstaiga, sertifikuojanti ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus - viešoji įstaiga „Ekoagros”. Buvo sutarta, jog reikėtų įsteigti dar vieną tokią įstaigą, siekti, jog bent viena Lietuvos laboratorija gautų reikalingą akreditaciją.

ŽŪR informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras