BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Lietuva pareiškė savo poziciją dėl planuojamos atominės elektrinės Baltarusijoje

Šiandien mūsų šalis pareiškė savo poziciją dėl planuojamos atominės elektrinės Baltarusijoje galimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir su ja raštu supažindino Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministeriją. Lietuva laikosi požiūrio, kad Baltarusijos pateiktas jos teritorijoje planuojamos AE galimo poveikio aplinkai vertinimas buvo atliktas nepakankamai išsamiai. PAV ataskaitoje apsiribota tik vienos šiai branduolinei jėgainei statyti parinktos vietos – Gardino srityje esančios Astravo aikštelės, kuri yra už 23 km nuo Lietuvos sienos, analize.

Kaip sakė Lietuvos poziciją rengusios Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento direktorius Vitalijus Auglys, tai neatitinka JT konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste nuostatų, pažeidžia geros tarptautinės praktikos principus. Pirmenybės teikimas vienai ar kitai vietai turėtų būti pagrįstas PAV ataskaitoje. Palankiausiam aplinkos apsaugos ir socialiniu bei ekonominiu požiūriu sprendimui priimti turi būti atlikta išsami ne vienos, o visų pasiūlytų ir vienodai išsamiai išnagrinėtų aikštelių analizė. Susipažinusi su pateiktais PAV dokumentais, Lietuva prieštarauja, kad atominė elektrinė būtų statoma Astravo aikštelėje. Ši aikštelė yra galimai šalia ar net virš aktyvaus tektoninio lūžio, o tokioje vietoje pagal tarptautinę praktiką AE negalima statyti.

Pateiktoje PAV ataskaitoje daug kur remiamasi Rusijos Federacijos teisės aktais ir institucijų nuomone, todėl kyla abejonių Baltarusijos galimybėmis teisinėmis ir praktinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą AE eksploatavimą ir vykdyti valstybinę jos priežiūrą. Neaišku, kaip bus tvarkomas panaudotas branduolinis kuras. Neįvertintas šiluminės taršos poveikis Neries ekosistemai ir hidrologiniam režimui, nenumatytas neigiamą poveikį šiai upei mažinančios priemonės. Trūksta konkrečiais skaičiavimais paremto vertinimo, koks bus AE radiologinis poveikis gyventojams normalios eksploatacijos metu ir koks avarinių situacijų metu. Juk gali tekti taikyti, pasak Vitalijaus Auglio, apsaugomuosius veiksmus gausiai apgyvendintoje Lietuvos teritorijoje. Didžiausias šalies miestas ir sostinė Vilnius, kuriame šiuo metu gyvena daugiau kaip pusė milijono žmonių, yra už tik 50 km nuo Astravo. Parengti ir išlaikyti avarinės parengties priemones Lietuvai brangiai kainuotų.

Mūsų šalis prašo Baltarusijos organizuoti pakartotinį PAV ataskaitos svarstymą Lietuvoje ir surengti dvišales žodines konsultacijas. Aplinkos ministerija, rengdama mūsų valstybės poziciją (žr. http://www.am.lt/VI/index.php#a/9851), atsižvelgė į suinteresuotų institucijų, mokslininkų, nevyriausybinių organizacijų pastabas ir komentarus, į viešąją nuomonę, taip pat į Baltarusijos pateiktus atsakymus į mūsų šalies pastabas.

Viešo supažindinimo su Baltarusijoje planuojamos statyti AE poveikio aplinkai vertinimo dokumentais laikotarpiu buvo gauta 18 raštiškų komentarų iš institucijų, nevyriausybinių organizacijų, visuomenės. Fizikos institutas sudarė darbo grupę ir atliko Baltarusijos atominės elektrinės PAV ekspertizę. Su visais komentarais galima susipažinti Aplinkos ministerijos tinklapyje. Balandžio 27 d. ministerijoje vyko viešas Lietuvos pozicijos aptarimas. Visuomenės nuomonė, kaip rodo apklausų rezultatai, nepalanki atominės jėgainės statybai netoli Vilniaus. Aktyvūs piliečiai organizavo elektroninės peticijos prieš šią statybą pasirašymą. Surinkta daugiau kaip 23 tūkst. parašų.

Lietuva tikisi, kad kaimyninė Baltarusija, priimdama sprendimą dėl AE statybos, atsižvelgs į pareikštas pastabas ir komentarus.

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (1)

Juozas2011-03-29 14:27

Nereikia tos atominės elektrinės prie Lietuvos sienos.Ir išvis ar mums lietuviams reikia atominės Lietuvoje juk pramonės pas mus nėra, o kai turėjom savo elektrinę, tai ne ką jos energija mums eiliniams mirtingiesiems, ji buvo pigesnė. Astravo elektrinei sakau-NE.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras