BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Kodėl visuomenei svarbus miškotvarkos projektas?

Kol kas nemaža visuomenės dalis galvoja, kad valstybinius miškus valdantys miškininkai miškuose ūkininkauja vadovaudamiesi tik savo interesais, kerta kiek nori ir ką nori, o visuomenė tam negali daryti jokios įtakos. Tačiau toks požiūris iš esmės yra klaidingas, nes visų miškų urėdijų veikla yra griežtai reglamentuojama įstatymų, taisyklių, kitokių teisės ir norminių aktų. Šį kartą norime papasakoti apie miškotvarkos projektą, be kurio civilizuotas ūkininkavimas miškuose šiandien būtų neįmanomas. Miškotvarkos projekto rengimo procese gali dalyvauti ir visuomenė, pareikšdama savo pastabas ir pasiūlymus dėl miškų tvarkymo ir naudojimo.
Lankėmės Trakų miškų urėdijoje, kur antrus metus darbuojasi Miškotvarkos instituto specialistai, kurie jau atliko urėdijos dešimtmečio veiklos auditą, urėdijos teritorijoje esančių miškų valstybinę inventorizaciją ir dabar rengia naują miškotvarkos projektą ateinančiam dešimtmečiui.

Taip jau sutapo, kad Trakų miškų urėdijos urėdas Vygantas Mierkis šiai urėdijai vadovauja beveik dešimt metų, todėl urėdijos dešimtmečio veiklos auditas - tai ir urėdo veiklos įvertinimas. Apie Trakų miškų urėdijos veiklą ir rengiamą miškotvarkos projektą kalbėjomės su miškų urėdu Vygantu Mierkiu, urėdo pavaduotoju Dainiumi Taukiu, Lentvario girininkijos girininku Stasiu Miliausku ir Valstybinio miškotvarkos instituto specialistu Nerijumi Pivoriūnu.

Kas yra miškotvarkos projektas?

Kadangi pagrindinis mūsų išvykos į Trakų miškų urėdiją tikslas buvo papasakoti skaitytojams apie miškotvarkos projekto paskirtį, jo rengimo tvarką ir visuomenės dalyvavimo galimybes valstybinių miškų tvarkymo procese, paprašėme Trakų miškų urėdo pavaduotojo Dainiaus Taukio nespecialistams suprantama kalba papasakoti apie miškotvarkos projektą.

„Miškotvarkos projektas - tai didelės apimties detalus dokumentas, ūkininkavimo urėdijos miškuose pagrindas ateinančiam dešimtmečiui. Rengiant miškotvarkos projektą, pirmiausia yra atliekama valstybinė miškų inventorizacija, kurios metu inventorizuojami visų nuosavybės formų urėdijos plotai, nustatomi kokybiniai ir kiekybiniai miškų rodikliai, o tuomet rengiamas miškotvarkos projektas valstybiniams miškams. Privačiuose miškuose atliekama tik inventorizacija. Trakų miškų urėdijoje miškų inventorizacija jau atlikta, dabar baigiamas rengti miškotvarkos projektas 2012-2021 metų laikotarpiui. Baigus rengti projektą, jis bus viešai svarstomas su visuomene, kurios atstovai galės pareikšti pastabas ir pasiūlymus. Jei visuomenės pageidavimai bus pagrįsti, projekto rengėjai turės į juos atsižvelgti ir pakoreguoti projektą, - sakė Dainius Taukis. - Miškotvarkos projekte pateikiami miškų inventorizacijos rezultatai: miškų kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai, miškų naudojimo ir atkūrimo analizė, ūkininkavimo įvertinimas, gamtosauginių priemonių taikymo efektyvumas. Atsižvelgiant į inventorizacijos rezultatus, pateikiamos rekomendacijos ir gana detaliai aprašoma ūkinė, gamtosauginė ir kitokia veikla ateinančiam dešimtmečiui. Pavyzdžiui, miškotvarkos projekte yra labai konkrečiai numatyta, kur, kada, kiek, ką ir kaip kirsti bei želdinti, numatoma veikla miško sėklininkystės, priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos, kelių tinklo priežiūros ir vystymo, medžioklės, gamtosaugos ir biologinės įvairovės apsaugos, socialinės miškų funkcijos stiprinimo srityse. Taip pat projekte detaliai aprašomi ūkininkavimo ypatumai bei apribojimai valstybiniuose parkuose ir draustiniuose. Projekto pabaigoje pateikiamas projekto sprendinių vertinimas ekonominiu, ekologiniu ir socialiniu aspektais”.

Ką slepia urėdo šypsena?

Visuomenė turi dalyvauti miškotvarkos projektų rengimo procese, tačiau tikrąją šių projektų reikšmę gali suvokti tik miškininkai, nes tai yra kompleksinis jų 10 metų darbo įvertinimas ir labai aiškios veiklos kryptys ateinančiam dešimtmečiui. Taigi Trakų miškų urėdijos veiklos rezultatus paprašėme apibūdinti Valstybinio miškotvarkos instituto specialistą Nerijų Pivoriūną, kuris yra naujojo Trakų miškų urėdijos miškotvarkos projekto autorius. Sprendžiant iš neslepiamos miškų urėdo Vyganto Mierkio šypsenos, rezultatai yra geri. Bet visuomenei reikia įrodymų. Todėl tegul kalba nešališkas specialistas. „Miškininkystės požiūriu Trakų miškų urėdijos rezultatai yra geri ir net labai geri. Menkaverčių lapuočių (baltalksnių, drebulių) plotai mažėja, spygliuočių, ąžuolų daugėja, urėdijoje pagirtinai vykdoma ąžuolynų atkūrimo programa. Urėdijos atkurtuose miškuose auga 89 % gerų kultūrų, o atskirose girininkijose - net 100 procentų. Miškų priežiūra puiki, nes kokybė tik gerėja. Kiekybiniai plotai taip pat plečiasi. Kasmet įveisiama apie 23 hektarus naujų miškų. Galima būtų įveisti ir daugiau, bet laisvų žemių urėdijoje nėra. Trakų miškų urėdijos miškingumas net 46 %, kai Lietuvos miškingumo vidurkis - 33 procentai. Miškai nenualinti, resursų kirtimui yra”.

Nerijus Pivoriūnas taip pat pabrėžė, kad miškotvarkos projektai „nenuleidžiami autoritariškai iš viršaus” - jie rengiami glaudžiai bendradarbiaujant su miškų urėdijomis, įsiklausant į vietinių miškininkų nuomonę. Pavyzdžiui, urėdijos specialistų pageidavimu projektuojamos naujos rekreacijos priemonės: pažintiniai takai, poilsiavietės, atokvėpio vietos, apžvalgos aikštelės, kraštovaizdžio formavimo kirtimai ir pan. Europos Sąjunga taip pat skiria paramą rekreacijai ir kelių tiesimui bei remontui, jei miškotvarkos projekte yra numatyti tokie darbai. Priešingu atveju ES finansavimo tikėtis negalima. Jau buvo tokių atvejų, kai urėdijos norėjo gauti ES paramą naujo kelio tiesimui, tačiau tai nebuvo numatyta miškotvarkos projekte. Todėl miškotvarkos projektai turi būti rengiamai labai atsakingai ir kruopščiai, numatant visas reikalingas priemones ir darbus ateinančiam dešimtmečiui. Netrukus Trakų miškų urėdijos miškotvarkos projektas bus svarstomas su visuomene.

„Valstybiniuose miškuose orientuojamasi į ilgalaikę miško kokybę. Todėl Trakų miškų urėdijai ir toliau reikėtų nuosekliai tęsti savo veiklą ir ūkininkauti ta pačia gera linkme,” - sakė miškotvarkos projekto autorius Nerijus Pivoriūnas.

Miškotvarkos projekto sprendiniai įgyvendinami kūrybiškai

Pabendravome ir su Trakų miškų urėdijos Lentvario girininkijos girininku Stasiu Miliausku. Jo nuomone, miškotvarkos projektas yra pagrindinis dokumentas, kuriuo remiasi girininkijos, realiai prižiūrėdamos ir tvarkydamos miškus. Todėl girininkai ypatingai suinteresuoti, kad miškotvarkos projektas būtų paruoštai kokybiškai, kad jame būtų kuo mažiau netikslumų, kuriuos vėliau reikėtų taisyti. „Miškotvarkos projektas turi atitikti realybę, - sakė girininkas S. Miliauskas. - Taksatoriai, atliekantys miško inventorizaciją, per dieną turi įvertinti apie 55 ha miško plotą, todėl viename miško sklype gali užtrukti tik kelias minutes, o girininkas ir kiti girininkijos darbuotojai, praleidžiantys daug laiko girininkijos miškuose, gerai pažįsta savo valdas. Todėl logiška, kad, rengiant ilgalaikių darbų miškotvarkos projektą, yra atsižvelgiama į mūsų išsakomas pastabas ir pageidavimus. Atsakomybė atitenka miškų urėdui ir jo pavaduotojui, bet darbų įgyvendinimas gula ant girininkų pečių. Todėl mes esame suinteresuoti, kad projektas būtų realus ir atitinkantis miško poreikius, atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą ir naudą,” - apie girininkijos įnašą, rengiant projektą, pasakojo Lentvario girininkijos girininkas.

„Jei aptinkamos klaidos, galima projektą koreguoti, - patikslino Trakų miškų urėdijos urėdas Vygantas Mierkis. - Būna sudaroma komisija ir galima, pavyzdžiui, nekirsti numatyto plyno kirtimo, jei miškas pasirodo esąs nebrandus, ar iš esmės pakeisti miškotvarkos suprojektuotas ūkines priemones. Miškotvarkos projektas yra veiklos pagrindas, bet ne dogma, todėl dirbti tenka lanksčiai, jei padaryta klaida, reikia ją ištaisyti. Turime vykdyti pagrindinę miškininko misiją - siekti maksimalios ir ilgalaikės gerovės miškui.”

„Atėjus naujam urėdui Vygantui Mierkiui, 10 metų dirbome įtemptai, bet rezultatai - puikūs: pasikeitė požiūris į darbą, žmonės pradėjo stengtis, turime geras darbo sąlygas, miškai gerai tvarkomi,” - sakė Lentvario girininkijos girininkas Stasys Miliauskas. Trakų miškų urėdijos urėdo Vyganto Mierkio nuomone, tai „viso kolektyvo nuopelnas, nes visi sąžiningai dirbo, todėl dabar galime pasidžiaugti dešimties metų darbo rezultatais”.

Apie mokesčius ir reformas

Prakalbus apie planuojamus Valstybės įmonių įstatymo pakeitimus, po kurių priėmimo Seime miškų urėdijos turės papildomai sumokėti į valstybės biudžetą 50 % einamųjų finansinių metų grynojo pelno, miškų urėdas Vygantas Mierkis atkreipė dėmesį į tą faktą, kad miškų urėdijos jau dabar moka pakankamai didelius mokesčius, o mokesčių padidinimas tik labai nežymiai papildys valstybės biudžetą, tačiau miškininkai turės pastebimai susiaurinti savo veiklą, ir tą pajus visuomenė. „Miškas auga 100 metų. Viskas, kas susiję su mišku, jo puoselėjimu ir priežiūra, turi būti nuoseklu, stabilu ir reikalauja daug laiko. O nuolatinės reformos neleidžia miškininkams sklandžiai dirbti. Nelabai aišku, ko siekiama nuolat inicijuojamomis reformomis. Miškininkai valstybei tikrai daug sumokėjo ir tebemoka. Vienkartinių lėšų gauname tik iš kirtimų, o investicijos į mišką yra nuolatinės visoje urėdijos teritorijoje. Iškertame tik iki 85 proc. miško prieaugio, todėl miškų tikrai nealiname ir nenorime to daryti. Urėdijos atlieka daug finansiškai nuostolingų ir daug darbo reikalaujančių socialinių funkcijų: rekreacinių objektų priežiūra, kelių remontas, gamtosauginių priemonių įgyvendinimas ir pan. Tai nuolatinis darbas ir nuolatinės investicijos. Valstybės mastu iš urėdijų surinkti tie 50 proc. pelno mokesčio bus smulkmena, o miškui tai bus tikrai stipriai jaučiamas nuostolis. Tai pajus ir visuomenė, nes poilsiui skirtą infrastruktūrą reikia nuolat prižiūrėti ir atkurti. Valdžia visada siūlo taupyti ir mažinti darbuotojų skaičių. Urėdijose dirbančių žmonių jau sumažinta iki minimumo. Miškininkai labai daug dirba ir savo atlygį gauna už sunkų darbą,” - sakė Trakų miškų urėdijos urėdas Vygantas Mierkis.

Rimantas Braziulis,
Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas
“Žalioji Lietuva” informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras