BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Klaipėdoje oro užterštumas viršyja normas 35 dienas per metus

Klaipėda (c) Audriaus Bagdono (BFL) nuotrauka

Klaipėda (c) Audriaus Bagdono (BFL) nuotrauka

Š. m. lapkričio 27 d. Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentu rengia konferenciją „Klaipėda - kokiu oru kvėpuojame?”.

Klaipėdoje rengiamos konferencijos tikslas, kaip informavo Aplinkos apsaugos agentūros Oro kokybės valdymo departamento direktorius Donatas Perkauskas, supažindinti Klaipėdos visuomenę ir suinteresuotas institucijas su šiame mieste atliekamų oro kokybės tyrimų pastarųjų metų rezultatais bei priemonėmis oro taršai mažinti.

„Darnus atsakingų institucijų bendradarbiavimas, siekiant gerinti oro kokybę ir išvengti žalingo poveikio žmonių sveikatai, yra viena iš svarbiausių mūsų veiklos krypčių, - sakė aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas. - Dėl to turi būti stebima ir analizuojama oro kokybė, numatomos ir vykdomos konkrečios priemonės jo apsaugai. Klaipėdiečių aktyvus domėjimasis juos supančia aplinka yra sektinas pavyzdys.”

Įvertinus 2004-2005 m. oro kokybės tyrimų rezultatus, kai Klaipėdoje, kaip ir kituose didžiuosiuose miestuose, buvo nustatyta, jog KD10 koncentracija viršijo nustatytą ribinę vertę daugiau negu 35 dienas per metus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija parengė aplinkos oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo programą. Joje numatytos konkrečios priemonės. Klaipėdoje bus surenkamas ir išvežamas miesto pagrindinėse gatvėse per žiemą susikaupęs purvas, plaunamos gatvės. Esant sausiems orams, kai fiksuojami KD10 du trečdaliai ribinės vertės, bus laistomos pagrindinės gatvės ir žvyrkeliai, o fiksuojant kietųjų dalelių koncentracijų ribinių verčių viršijimus, numatytas vakuuminis gatvių valymas ir plovimas. Ūkio subjektai, vykdydami statybos ar remonto darbus, prižiūri statybos aikšteles, kelius ir greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius, statybos vietose jie privalės turėti laikinus automobilinio transporto ratų plovimo įrenginius. Įmonės, vykdančios gatvių tvarkymo darbus, pjaustančios betono gaminius, turi juos drėkinti vandeniu arba naudoti dulkių rinktuvus.

Pasak Donato Perkausko, panašios priemonės turėtų būti vykdomos ir kituose miestuose. Oro taršą sąlygoja žmonių ūkinė veikla (teršalų išmetimai iš energijos ir pramonės gamybos įmonių, transporto priemonių, išmetimai dėl kūrenimo šildant patalpas, atliekų tvarkymo, žemės ūkio veiklos). Ji taip pat būna ir gamtinės kilmės (savaime užsidegusių durpynų ar miškų gaisrai, organinių medžiagų irimas ir kt.). Pagrindiniai teršalai, patenkantys į aplinkos orą iš įmonių, vykdančių ūkinę veiklą, yra sieros dioksidas, azoto oksidai, anglies monoksidas, lakūs organiniai junginiai, kietosios dalelės. Į atmosferą patenkančios kenksmingos cheminės medžiagos gali tapti gyventojų negalavimų, didėjančio gyventojų sergamumo ir mirtingumo priežastimi.

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras