BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Kauno miestas, talkinamas mokslininkų, sieks darnios energetikos plėtros

Spalio 26 d. Kauno miesto savivaldybėje rinkosi politikai, vietos valdžios atstovai, verslo įmonės ir jas atstovaujančios organizacijos - buvo skaitomi pranešimai ir vyko diskusija, kaip Kauno mieste ir regione vystyti darnią energetiką. Renginio organizatorius Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas (APINI) kartu su partneriais - Kauno miesto savivaldybe ir Lietuvos energetikos institutu - tikisi, kad po kelių tokių susitikimų bus pasiekta teigiamų rezultatų siekiant darnios Kauno regiono energetikos sektoriaus plėtros: skatinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir efektyvų energijos vartojimą.

APINI šioje srityje jau turi nemažai patirties, dalyvavęs ne viename tarptautiniame projekte. „Viename iš tokių europinių projektų buvo varžomasi, kaip įmonių administraciniuose pastatuose sumažinti energijos suvartojimą pasyviomis priemonėmis, t. y. neinvestuojant nei cento. Smagu, kad šiame konkurse trečiąją vietą užėmė UAB „Dzūkijos statyba”, sumažinusi energijos suvartojimą 30 proc. Pagrindiniai laimėtojai sumažino dar daugiau - 37 proc. Vadinasi, kiekvienas iš mūsų - tiek įmonė, tiek gyventojas, gali sutaupyti 30 proc. išlaidų už energijos suvartojimą. Tereikia turėti žinių ir stengtis tai padaryti”, - sakė APINI direktorius prof. Jurgis Staniškis.

Savo pranešime APINI direktorius pristatė pagrindinius pokyčius, kurie turėtų įvykti po šių metų vasarą suorganizuotos viršūnių susitikimo Rio+20. Kaip teigė profesorius, pasauliniu mastu įtvirtinant darniąją plėtotę iki šiol didelė problema buvo prastas koordinavimas ir valdymas - kiekviena šalis patvirtintą strategiją interpretavo savaip. Tačiau po šių metų vasarą vykusios Rio+20 konferencijos joje dalyvavusios šalys įsipareigojo, kad už darnaus vystymosi principų diegimą visose valstybėse bus atsakingas pirmasis asmuo. „Iki šiol darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimu Lietuvoje rūpinosi Aplinkos ministerija, jai buvo per sunki tokia našta, tikimasi, kad Lietuvos vadovui bus lengviau viską pakreipti reikiama kryptimi”, - sakė prof. J.Staniškis.

Jungtinės Tautos sukūrė ir vasarą pristatė naują strategiją - žalioji ekonomika. Tai tokia ekonomika, kai procesai ir gaminiai atitinka pagrindinius darnios plėtotės principus - daro minimalų poveikį aplinkai, naudoja mažiausiai energijos ir medžiagų, daro teigiamą socialinį poveikį. Šia kryptimi anksčiau ar vėliau turės pasukti ir Lietuva.

Renginyje buvo kalbėta ir apie Merų paktą - ambicingą iniciatyvą, kuria Europos miestai ir miesteliai traukiami į kovą prieš klimato kaitą. Pasirašiusieji Paktą įsipareigoja siekti ES tikslų aplinkosaugos ir energetikos srityse - iki 2020 m. sumažinti CO2 išlakas bent 20 proc. Kauno regioninės energetikos agentūros direktorius dr. Feliksas Zinevičius, apžvelgdamas Merų paktą, jį įvardijo kaip ES priemonę, kuri leidžia realiai įgyvendinti darnios regiono plėtros galimybes Kauno regione (Merų paktą iš viso yra pasirašę 4390 regionų). Kaune Merų pakto įgyvendinti pradėtas nuo 2008 m., o Kauno mero pasirašyta 2009 m. Ataskaitos Briuseliui siunčiamos kas dveji metai.

Kauno miesto savivaldybėje pranešimai buvo skaitomi ir diskusija vyko projekto „RENERGY” („Regioninės strategijos bendruomenėms, sąmoningai sprendžiančioms energetikos klausimus”) iniciatyva. Šio projekto tikslas - kurti strategijas, kurios skatintų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą ir efektyvų energijos vartojimą. Šiam tikslui įgyvendinti būtinas visų suinteresuotų pusių bendradarbiavimas, kuris gali būti įgyvendinamas taikant naują Gyvųjų laboratorijų (angl. Living Lab) koncepciją. Spalio 26 d. Kaune ir vyko pirmoji Gyvoji energetikos laboratorija (angl. Energy Lab).

Antroji Gyvoji energetikos laboratorija planuojam 2013 m. gegužės - birželio mėnesį, kuomet bus pristatomi gerosios praktikos pavyzdžiai iš kitų RENERGY projekto partnerių regionų ir diskutuojama, kuriuos iš pavyzdžių būtų galima perkelti į Kauno miesto regioną. Trečiasis renginys bus skirtas apžvelgti sudarytą Kauno regiono darnios energetikos plėtros planą ir jo įgyvendinimo gaires, tolimesnius darbus.

Pranešimai ir diskusijos buvo papildytos konkurso ,,Mano EKOnamai” vaizdine medžiaga - paroda, kur vaizduojami sukurtų energetiškai efektyvių namų projektai ir jų techninės specifikacijos.

Pasak Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko, dabar ypač aktualu efektyviai vartoti energiją. Ričardo Šaknio nuotr.

Pasak Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko, dabar ypač aktualu efektyviai vartoti energiją. Ričardo Šaknio nuotr.

Aplinkos inžinerijos instituto direktorius pasidalijo žiniomis apie naujausias tendencijas darnios plėtotės ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo srityse. Ričardo Šaknio nuotr.

Aplinkos inžinerijos instituto direktorius pasidalijo žiniomis apie naujausias tendencijas darnios plėtotės ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo srityse. Ričardo Šaknio nuotr.

atsinaujinantys energijos šaltiniai ir efektyvus energijos naudojimas“ dalyviai. Ričardo Šaknio nuotr.

Konferencijos ir diskusijos „Kauno bendruomenė – darnios energetikos link: atsinaujinantys energijos šaltiniai ir efektyvus energijos naudojimas“ dalyviai. Ričardo Šaknio nuotr.

—–

Kaune vyko diskusija apie darnią energetiką

Šį penktadienį Kauno miesto savivaldybėje vyko konferencija „Kauno bendruomenė - darnios energetikos link: atsinaujinantys energijos šaltiniai ir efektyvus energijos naudojimas”. Konferencijos tikslas - inicijuoti Kauno bendruomenės diskusiją apie darnios energetikos vystymo galimybes ir perspektyvas Kauno mieste ir regione.

„Pastaruoju metu atsinaujinančios energijos tema tampa vis populiaresnė. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas teikia daug papildomų privalumų: leidžia sukurti naujas darbo vietas jų gamybos, transportavimo, įrenginių statybos ir eksploatavimo grandyse, mažina išlaidas importuojamiems energijos ištekliams, skatina šalies energetinę nepriklausomybę. Prieš kelias dienas pradėjusi veikti biokuro katilinė Kaune - pirmoji kregždė ekologiško biokuro panaudojime. Tikiuosi, kad biokuro panaudojimas sparčiai plėsis”, - sveikindamas konferencijos dalyvius sakė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

Konferencijos metu buvo kalbama apie atsinaujinančios energetikos darnųjį vystymąsi ir panaudojimo galimybes. Kauno technologijos universiteto, Aplinkos inžinerijos instituto prof. Jurgis Kazimieras Staniškis pabrėžė, kad energetikos darnaus vystymosi tikslas - racionaliai naudoti gamtos išteklius, išsaugant žemę ateities kartoms.

„Procese dalyvaujant mokslininkams, privačiam ir viešajam sektoriui, visuomenei, turime pasiekti, kad energetika taptų saugesnė, efektyvesnė ir pigesnė”, - teigė prof. J. K. Staniškis.

Dr. Jolanta Dvarionienė pristatė šiuo metu vykdomą tarptautinį projektą „RENERGY” (Regioninės strategijos bendruomenėms, sąmoningai sprendžiančioms energetikos klausimus). Projekto tikslas - remiantis regioniniu bendradarbiavimu plėtoti vietos ir regionų energetikos politiką, skatinant plačiau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius ir efektyviau naudoti energiją. Projekte dalyvauja 12 Europos valstybių, kurios dalinasi gerąja patirtimi energetikos srityje.

Konferencijoje taip pat buvo skaitomi pranešimai: „Biomasės energetika Lietuvoje - esama situacija ir prognozės”, „Vėjo energetikos vystymosi apžvalga ir plėtros galimybės”, „Saulės energijos panaudojimas ir perspektyvos, Energijos naudojimo efektyvumo didinimo aktualumas Kauno regiono įmonėse. Atsinaujinančių energijos išteklių vystymo ir naudojimo sąlygos. Kaip tai gali įtakoti verslą? Kokios kliūtys bei perspektyvos?”, „Finansinės paramos galimybės atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui individualiuose namuose”.

Konferencijos metu buvo nagrinėjama Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategija, pasidalinta patirtimi vykdant daugiabučių namų renovaciją Kauno mieste.

Organizatoriai tikisi, kad užmegzta diskusija tarp politikų, energetikos rinkos atstovų ir energijos vartotojų padės pasiekti teigiamų rezultatų siekiant Kauno regiono energetikos sektoriaus darnios plėtros: skatinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir efektyvų energijos vartojimą.

Kauno miesto savivaldybės informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras