BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

JT ekspertai: 2008 metais Lietuva netinkamai vykdė šiltnamio dujų apskaitą

Jungtinių Tautų (JT) Bendrosios klimato kaitos konvencijos (BKKK) Kioto protokolo suderinamumo komitete buvo svarstoma Lietuvos pateikta ataskaita apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas (ŠESD) už 2008 metus.

Daugiausia klausimų JT ekspertams kilo dėl Lietuvoje taikytos supaprastintos ŠESD apskaitos ataskaitos rengimo tvarkos, kai duomenis apskaičiuodavo ir ataskaitą parengdavo viešųjų pirkimų procedūros būdu pasirinktas paslaugos teikėjas. Ekspertų vertinimu, tokiu būdu rengta ataskaita už 2008 metus neatitinka keliamų reikalavimų, nes neužtikrina ekspertinio tęstinumo ir kokybės.

Kiekviena šalis narė privalo sukurti Nacionalinę išmetamų ir absorbuojamų ŠESD sistemą apskaitai ir ataskaitoms parengti. Aplinkos ministerija kartu su Žemės ūkio ministerija, Valstybine miškų tarnyba ir Nacionaliniu žemės fondu pastaraisiais metais parengė ir įgyvendina veiksmų planą, kaip gerinti ŠESD apskaitą žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje. Planas numato keisti teisės aktus, atlikti studijas žemės ir miško naudmenų kaitos duomenims 1990-2012 m. laikotarpiu surinkti, įgyvendinti ilgalaikį projektą žemės plotų apskaitai vykdyti geografinių duomenų pagrindu ir kitas institucijų stiprinimo priemones.

Pagal patvirtintą planą jau priimti trys Vyriausybės nutarimai, keturi aplinkos ministro įsakymai, sudaryta Nacionalinė išmetamų į atmosferą ŠESD apskaitos ataskaitos rengimo komisija (į ją įtraukti Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Fizikos instituto, Lietuvos energetikos instituto, Gyvulininkystės instituto, Valstybės žemės fondo, Valstybės miškų tarnybos ir Aplinkos apsaugos politikos centro specialistai). BKKK ekspertai preliminariose išvadose pažymėjo, kad 2011 m. pateikta ataskaita ir jos rengimo nacionalinė sistema jau atitinka Kioto protokolo reikalavimus, joje pateikti išsamesni ŠESD apskaitos atskiruose sektoriuose aprašymai, surinkta daugiau duomenų, palyginti su ataskaita už 2008 metus.

Kalbant apie Lietuvos ataskaitą už 2008 m., svarbūs panašūs BKKK suderinamumo komiteto tyrimai vertinant Bulgarijos, Ukrainos, Rumunijos ataskaitas. Praėjusią savaitę buvo pristatytas preliminarus sprendimas mūsų šaliai, nustatytas terminas papildomai informacijai pateikti. Jeigu ji komiteto netenkins, Lietuvai gali būti nustatytas laikotarpis (pagal kitų šalių pavyzdį - iki pusės metų) trūkumams pašalinti.

Tuo laikotarpiu nebūtų galima vienetų pervesti į kitas sąskaitas, tačiau galimybės derėtis dėl naujų sutarčių nebūtų apribotos. Svarbu ir tai, kad ataskaitos už 2008 m. klausimas neturėtų paveikti ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje dalyvaujančių šalies ūkio subjektų apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos, nes nuo 2012 m. pradžios pradeda veikti ES registras, kuris nebus susijęs su BKKK sekretoriato administruojamu registru.

Diskusijos su JT ekspertais ašis - iki šiol egzistuojantys neatitikimai žemės naudmenų (miškų ir žemės fondo) apskaitoje. Tikėtina, kad tai galėjo lemti konvencijos reikalavimų neatitinkantį skaičiuojamą šalies ŠESD kiekį. Nesutampantys žemės naudmenų ir miško plotų duomenys ir tai, kad neužtikrinamas kasmetinis šių plotų kaitos vertinimas, yra rimčiausias BKKK ekspertų nurodytas metodinis trūkumas. Nors Lietuva pateiks papildomus paaiškinimus dėl taikytų metodikų, tačiau jau dabar analizuojamos galimybės skubiai keisti miško ir žemės fondo apskaitos tvarką“, - sakė aplinkos viceministras Aleksandras Spruogis.

Galutinį sprendimą dėl Lietuvos pateiktos ŠESD ataskaitos už 2008 m. Kioto protokolo suderinamumo komitetas numato priimti gruodžio 20-21 d.

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras