BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Informacija apie Baltarusijos Astravo AE tarpvalstybinį poveikio aplinkai vertinimą

Siekiant kuo geresnio Lietuvos visuomenės informavimo ir užtikrinant galimybę Lietuvos visuomenei išsakyti nuomonę atominės elektrinės Baltarusijoje poveikio aplinkai vertinimo klausimu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija informuoja apie Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos pateiktą Baltarusijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertimą į lietuvių kalbą.

Visuomenė ir kiti suinteresuoti subjektai pastabas, pasiūlymus, komentarus dėl Baltarusijoje planuojamos statyti atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo dokumentų yra kviečiami teikti Aplinkos ministerijai raštu (Aplinkos ministerija, Jakšto 4/9, Vilnius), faksu 8 5 266 3663, el. paštu r.revoldiene@am.lt, v.kalpokas@am.lt.

Kaimyninių šalių visuomenės informavimas apie atominės elektrinės statybas yra vienas iš Jungtinių Tautų  Konvencijos dėl poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija) reikalavimų. Pagal Espo konvenciją, prieš priimant galutinį sprendimą dėl atominės elektrinės statybų aikštelės parinkimo bei prieš pradedant atominės elektrinės statybos darbus, turi būti pabaigtas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimo procesas (pagrindiniai šio proceso etapai – PAV dokumentacijos ir atsakymų į esminių klausimus pateikimas, viešieji projekto svarstymai poveikį patirsiančioje šalyje, ekspertų konsultacijos).

Pažymima, kad Baltarusijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo dokumentų vertimą į lietuvių kalbą atliko Baltarusijos Gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerija, todėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija neprisiima atsakomybės už Baltarusijos pateiktų dokumentų kokybę ir turinį (įskaitant neatitikimus su originaliu PAV dokumentu).

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos atsakingos institucijos (Aplinkos, Energetikos ir Užsienio reikalų ministerijos, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI), Lietuvos geologijos tarnyba, Radiacinės saugos centras, Aplinkos apsaugos agentūra ir kt.) išanalizavę Baltarusijos pateiktą informaciją padarė šias išvadas:

1. Baltarusijos pateiktoje poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijoje lietuvių kalba nėra pateikta potencialių AE statybos aikštelių alternatyvų analizė kaip to reikalauja Espo konvencija.

2. Baltarusijos pateiktos poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijos vertimas į lietuvių kalbą yra nekokybiškas.

3. Baltarusijos pateiktoje poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijoje lietuvių kalba nėra atsižvelgta į Lietuvos keliamus klausimus dėl atominės elektrinės Baltarusijoje saugos:

a. Dėl aikštelės parinkimo kriterijų.

b. Dėl išsamios ir lygiavertės potencialių AE aikštelių alternatyvų analizės (atsižvelgiant į Espo konvencijos reikalavimus).

c. Dėl Astravo aikštelės ir kitų galimų AE aikštelių tinkamumo AE statyboms.

d. Dėl seisminių Astravo aikštelės tyrimų (1887, 1893, 1896, 1908 m. Astravo AE teritorijoje buvo užfiksuoti 5-7 magnitudžių stiprumo žemės drebėjimai).

e. Dėl AE aušinimo (Baltarusijos AE numatyta aušinti Neries upės vandeniu).

f. Dėl poveikio Neries upei, jos ekosistemai, aplinkinėms teritorijoms ir gyventojams normaliomis AE eksploatacijos sąlygomis ir įvykus avarijai.

g. Dėl poveikio požeminiam geriamajam vandeniui Lietuvoje.

h. Dėl avarinės parengties planų parengimo (ypatingai dėl Lietuvos sostinės Vilniaus galimos evakuacijos avarijos Astravo AE atveju).

i. Dėl nepriklausomos už branduolinę saugą atsakingos institucijos – reguliatoriaus (Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) vertinimu, Baltarusijos Nepaprastųjų situacijų ministerijos Branduolinės ir radiacinės saugos departamentas (Gosatomnadzor) neatitinka TATENA keliamų reikalavimų nepriklausomai už branduolinę saugą atsakingai institucijai).

j. Dėl AE viso ciklo (nuo statybų iki uždarymo) finansavimo užtikrinimo (Baltarusija planuoja statyti pigiausią pasaulyje AE, tokie ketinimai nesuderinami su TATENA reikalavimais; pakankamas finansavimas – vienas TATENA kriterijų saugios atominės energetikos vystymui).

k. Dėl atsparumo testų (taip vadinamų stress testų) atlikimo pagal ES metodologiją (nors 2011 m. birželio 23 d. Baltarusija pasirašė bendrą deklaraciją su Europos Komisija dėl stress testų atlikimo pagal ES metodologiją planuojančioms ir veikiančioms AE, tačiau šiame procese Baltarusija nedalyvauja).

l. Dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo (Lietuvai nėra pateikta informacija apie Baltarusijos planus tvarkyti radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą branduolinį kurą).

m. Dėl AE atsparumo sunkaus keleivinio orlaivio kritimo atveju (Baltarusijoje planuojamų montuoti reaktorių apsauginis gaubtas gali atlaikyti tik lengvojo sportinio lėktuvo (An-2; 5,7 tonos svorio) kritimą ir nėra suprojektuotas atlaikyti sunkiojo komercinio ar greitaeigio karinio lėktuvo kritimą; atkreiptinas dėmesys, kad šiandien virš Astravo aikštelės teritorijos yra intensyvus oro transporto koridorius).

Neramina tai, kad 2011 m. vasarą prie Sankt Peterburgo (Sosnovyj Bor) pagal analogišką projektą (AES-2006) statomoje Leningrad-2 AE dėl darbo broko sugriuvo 22 metrų aukščio reaktoriaus apsauginio gaubto konstrukcija. Reaktoriaus apsauginis gaubtas yra esminis AE saugos elementas, kuris turi atlaikyti sunkaus lėktuvo kritimą ir apsaugoti nuo radioaktyviųjų medžiagų patekimo į aplinką.

n. Ir kt.

Papildomai primename, kad 2011 m. birželio mėnesį Lietuva pateikė skundą Espo konvencijos Įgyvendinimo komitetui dėl galimų pažeidimų Baltarusijos AE poveikio aplinkai vertinimo proceso metu. Espo konvencijos Įgyvendinimo komitetas 2013 m. balandžio 15 d. paskelbtoje išvadoje konstatavo, kad Baltarusija pažeidė Espo konvencijos nuostatas atominės elektrinės Baltarusijoje atžvilgiu. Komitetas, pabrėždamas Baltarusijos įvykdytus Espo konvencijos pažeidimus, paragino Baltarusiją pateikti išsamius atsakymus į visus Lietuvos keliamus klausimus ir atsižvelgti į Lietuvos ekspertų pateiktus komentarus, taip pat užtikrinti galimybę Lietuvos visuomenei pateikti komentarus dėl šios atominės elektrinės statybų.

Siekdama užtikrinti galimybę Lietuvos visuomenei tinkamai pasirengti šio projekto pristatymui Lietuvoje (viešiesiems svarstymams), šiuo metu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija yra pateikusi prašymą Baltarusijai iki 2013 m. spalio 1 d. pateikti atsakymus į esminius klausimus dėl Baltarusijos AE saugos ir pateikti pataisytą poveikio aplinkai vertinimo dokumentaciją pagal Espo konvencijos reikalavimus ir Espo konvencijos Įgyvendinimo komiteto parengtas išvadas šiuo klausimu.

Priedai:

1. Baltarusijos AE PAV dokumentai (lietuvių kalba) 1 dalis

2. Baltarusijos AE PAV dokumentai (lietuvių kalba) 2 dalis

3. Baltarusijos AE PAV dokumentai (lietuvių kalba) 3 dalis

4. Baltarusijos AE PAV dokumentai (anglų kalba) 1 dalis

5. Baltarusijos AE PAV dokumentai (anglų kalba) 2 dalis

6. Baltarusijos AE PAV dokumentai (anglų kalba) 3 dalis

7. Baltarusijos AE PAV dokumentai (anglų kalba) 4 dalis

8. Baltarusijos AE PAV dokumentai (rusų kalba) 1 dalis

9. Baltarusijos AE PAV dokumentai (rusų kalba) 2 dalis

10. Baltarusijos AE PAV dokumentai (rusų kalba) 3 dalis

11. Baltarusijos AE PAV dokumentai (rusų kalba) 4 dalis

12. Baltarusijos pateikta informacija pagal Lietuvos keliamus klausimus dėl Baltarusijos AE saugos (lietuvių kalba)

13. Baltarusijos pateikta informacija pagal Lietuvos keliamus klausimus dėl Baltarusijos AE saugos (anglų kalba)

14. Lietuvos atsakingų institucijų atliktas Baltarusijos pateiktos informacijos įvertinimas (anglų kalba);

15. 2011 m. Baltarusijos pateiktos informacijos dėl Baltarusijos AE saugos įvertinimas (anglų kalba);

16. 2011 m. Baltarusijos pateiktos informacijos dėl Baltarusijos AE saugos pagal Lietuvos fizikos instituto užduotus klausimus įvertinimas (anglų kalba).

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras