BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

ES švenčia programos LIFE ir veiksmų gamtos apsaugos srityje dvidešimtmetį

2012 m. spalio 22 d. vakare Genke (Belgija) vyko dvi šventės - pažymėtas dviejų pagrindinių įvykių ES aplinkos politikos srityje dvidešimtmetis. Prieš dvidešimt metų ES priėmė Buveinių direktyvą - vieną iš dviejų pamatinių priemonių, kuriomis grindžiamas ES saugomų teritorijų tinklas „Natura 2000″. Kita šventė - LIFE ES aplinkos finansinės priemonės sukūrimo dvidešimtmetis.

Per šių įvykių minėjimo ceremoniją už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Tinklas „Natura 2000″ apima daugiau kaip 26 000 vietovių, kurios sudaro beveik penktadalį mūsų žemės teritorijos, ir svarbias jūrų teritorijas. Tai yra didžiausias pasaulyje koordinuojamas saugomų teritorijų tinklas. „Natura 2000″ - ypatingas laimėjimas, kuris tapo įmanomas priėmus Buveinių direktyvą. Programa LIFE taip pat sulaukė didelės sėkmės. Per paskutinius 20 metų ji padėjo išsaugoti maždaug 400 gyvūnų ir augalų rūšių. Daugelio iš jų apsaugos būklė šiuo metu yra gera. Šiais rezultatais gali didžiuotis visi europiečiai.”

Buveinių direktyva - tai visų laikų plačiausio užmojo iniciatyva, kurios tikslas - išsaugoti Europos biologinę įvairovę. Šį teisės aktą ES vyriausybės priėmė 1992 m., didėjant susirūpinimui dėl vis labiau nykstančios biologinės įvairovės. Ja ir Paukščių direktyva nustatoma europinio masto Sąjungos gamtos apsaugos sistema. Direktyva padeda apsaugoti daugiau kaip 1 000 Europoje saugomų gyvūnų ir augalų rūšių ir per 200 buveinių tipų, įskaitant miškus, lankas ir pelkes.

Įgyvendinant šiuos teisės aktus įsteigtas tinklas „Natura 2000″ - Europos ekologinis saugomų teritorijų tinklas, skirtas visos Sąjungos rūšims ir buveinėms jų natūralioje aplinkoje apsaugoti. Šiuo metu tinklas jau beveik baigtas kurti ir apima teritoriją, kurios dydis prilygsta bendram Vokietijos, Lenkijos ir Čekijos teritorijų dydžiui. „Natura 2000″ teritorijos - tai ne tik gamtos draustiniai. Saugotinos teritorijos nustatomos remiantis daug platesne gamtos apsaugos ir tausaus naudojimo samprata, pagal kurią žmogaus veikla neatsiejama nuo gamtos.

Daugiau kaip 1,2 mlrd. EUR LIFE ES aplinkos fondo lėšų skirta per 2 000 visos ES „Natura 2000″ teritorijų valdymui ir atkūrimui. Per paskutinius 20 metų iš dviejų fondo finansavimo dalių - „LIFE gamta” ir „LIFE aplinkos politika ir valdymas” - bendrai finansuoti 3 685 projektai, kuriems skirta 2,8 mlrd. EUR ES lėšų. Pasitikėjimas iniciatyvomis ir joms pagal šią priemonę teikiama parama padėjo pritraukti dar 3,8 mlrd. EUR. Šie pinigai panaudoti įgyvendinant daugelį programų, kuriomis siekiama gerinti aplinką ir apie tuos pasiekimus informuoti plačiąją visuomenę.

Pagrindiniai faktai

Tinklas „Natura 2000″ apima daugiau kaip 26 000 vietovių. Kai kurios iš šių vietovių yra atokiose teritorijose, bet daugelis yra neatsiejama mūsų kaimo vietovių dalis - jos apima įvairias buveines, buferines apsaugos zonas ir kitus kraštovaizdžio elementus. „Natura 2000″ ne tik padeda rūpintis Europos didelės biologinės įvairovės teritorijomis, bet ir remti ūkininkus, miškininkus, žvejus ir kitus tose teritorijose gyvenančius ir jų vertingais gamtos turtais besinaudojančius ir besirūpinančius žmones. Investuojant į „Natura 2000″ galima svariai prisidėti prie tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo, visų pirma kaimo vietovėse ir mažiau išvystytose teritorijose. Valdant tinklą „Natura 2000″ užtikrinamos sveikos ekosistemos, kurios taip pat svarbios įgyvendinant klimato kaitos padarinių švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus.

Pavadinimas LIFE - tai prancūziško pavadinimo L’Instrument financier pour l’environnement (Aplinkos finansinė priemonė) trumpinys. Šiais metais LIFE 20-ojo gimtadienio proga vyksta daugiau kaip 300 renginių, kuriuos rengia ankstesnių ir dabartinių LIFE projektų vykdytojai. Informaciniai renginiai apima įvairias iniciatyvas, pavyzdžiui, LIFE Velykų stovyklą vaikams Ispanijoje, regioninę gėlių mugę Graikijoje ir varlių koncertą mėnesienoje Vokietijoje. Išsamesnės informacijos apie daugiau kaip 300 LIFE renginių galima rasti LIFE 20-ojo gimtadienio kalendoriuje.

Taip pat žr.

Informacija apie Buveinių direktyvą šventiniame lankstinuke
http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/20yrs_brochure.pdf

Informacija apie LIFE šventiniame lankstinuke „LIFE balsai”
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf

Vykusios šventės audiovizualinę medžiagą galima peržiūrėti „Europe by Satellite” svetainėje
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

Europos Komisijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras