BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Ekologinis ūkininkavimas – viena svarbiausių Bendrosios žemės ūkio politikos temų

Liepos 3-4 dienomis Vilniuje Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio rūmai ir Tarptautinė ekologinės žemdirbystės judėjimo Europos Sąjungoje (ES) federacija (IFOAM) surengė ekologinės gamybos kongresą „Vieningas Europos ekologinės ateities kūrimas, vertinant ekologinės gamybos teisinę sistemą atsižvelgiant į bendrosios žemės ūkio politikos kontekstą”.

Į pirmąjį žemės ūkio sektoriaus pirmininkavimo renginį susirinkę daugiau kaip 250 aukšto lygio ekspertų iš įvairų ES šalių dar kartą įrodė, kad didelis dėmesys labai svarbiai ir jautriai tiek gamtai, tiek žmogui sričiai - ekologinei žemės ūkio ir maisto produktų gamybai - ES sukelia aktualias diskusijas, kuria kryptimi turi eiti ekologinės gamybos sektorius, kad užtikrintų reformuotos Bendrosios žemės ūkio politikos idėjas ir atitiktų aukščiausius vartotojų produkcijos kokybės lūkesčius.

Vilniuje vykusios diskusijos, kurių metu didžiausias dėmesys skirtas ekologinės gamybos teisinės bazės peržiūrai, buvo ypač laiku - Europos Komisija ketina 2014 m. vasario-kovo mėn. pateikti pasiūlymą dėl pagrindinio ekologiškų produktų gamybą reglamentuojančio teisės akto ir naujojo Ekologinės gamybos veiksmų plano atnaujinimo.

Kaip pastebėjo sveikinimo žodį taręs žemės ūkio viceministras Rytis Šatkauskas, 2013 m. liepos 1 d. - istorinė diena Lietuvai, kai valstybė pirmą kartą stoja prie pirmininkavimo ES Tarybai vairo: „Per 6 mėnesius sieksime skatinti inovatyvią bei aplinką tausojančią žemės ir maisto ūkio bei žuvininkystės plėtrą ES. Reformuota Bendroji žemės ūkio politika, dėl kurios esminių nuostatų neseniai sutarė ES institucijos, turės užtikrinti gyvybingą maisto produkcijos grandinę ir tvarų gamtos išteklių valdymą, sukurti ekologinės gamybos politikos sistemą. Naujos žemės ūkio politikos kontekste ekologinis ūkininkavimas įgauna vis didesnį svorį, jo dėka galime užtikrinti gamtos ir žmogaus harmoniją bei pasiekti pagrindinį ekologinio ūkininkavimo principą - pagarbą kiekvienam gyvam organizmui”.

Viceministras pabrėžė, kad Bendroji žemės ūkio politika turėtų prisidėti ir skatinti vartotojų elgsenos pokyčius bei žemės ūkio maisto produktų gamybos technologijų raidą, kuri atitiktų ES ekologiškos ekonomikos tikslus. „Vartotojo poreikiai turėtų būti pirmoje vietoje, todėl ypatingai svarbu užkirsti kelią rizikoms, kurios galėtų diskredituoti visą ekologinės gamybos sistemą, pvz. neteisingas ženklinimas ar neteisingo ūkininkavimo metodo naudojimas ekologiniame ūkyje”, - atkreipė dėmesį R. Šatkauskas.

Christopher Stopes, IFOAM ES grupės prezidentas, sveikindamas Lietuvą, perėmusią pirmininkavimą ES Tarybai, pastebėjo, kad mūsų šaliai pirmininkavimo metu svarbu būti ir ambicingai, ir, tuo pat metu, užtikrinti ekologinio judėjimo vystymosi stabilumą. „Tai reiškia, kad turite intensyviai plėsti vietines rinkas ir didinti eksporto galimybes”, - teigė svečias.

Kaip pastebėjo konferencijos pranešėjai, ekologinis ūkininkavimas ES jau nebėra iššūkis žemdirbiams, šios veiklos užuomazgos gimė prieš kelis dešimtmečius, o pirmieji ES teisės aktai ekologinei gamybai buvo patvirtinti 1991 m. ES ekologinės gamybos veiksmų planas įgyvendinamas jau daugiau kaip 10 metų.

Tačiau pastaruoju metu tiek Europos Komisijoje, tiek visose ES valstybėse narėse plačiai diskutuojama, kuria kryptimi turėtų būti vystomas ekologinės gamybos sektorius. Pirmieji žingsniai padaryti - Airijos pirmininkavimo ES Tarybai metu nuspręsta, kad šis sektorius bus vystomas dinamiškos plėtros kryptimi, t.y. tobulinant esamus ES ir nacionalinius teisės aktus bei parengiant naujus įvairioms sritims, pvz. ekologiškai akvakultūrai, ekologiško vyno gamybai ir kt.

Prieš atnaujinant ES ekologinės gamybos veiksmų planą, kuriame bus nurodytos konkrečios gairės šiam sektoriui, ES valstybės narės sutarė, kad ateityje turėtų būti supaprastinami ir aiškiau rašomi ES teisės aktai, išsamiai reglamentuotos perspektyvios ekologinei gamybai sritys, sumažintos iki minimumo įvairios leistinos išimtys ekologinėje gamyboje, patvirtintas naujas leistinų naudoti ekologinėje gamyboje medžiagų sąrašas (trąšų, dirvos gerinimo priemonių, pašarų priedų, maisto priedų ir kt.), patobulintas importo iš trečiųjų šalių režimas taip, kad nebūtų sudarytos išskirtinės ar lengvesnės sąlygos ekologiškų produktų gamybai trečiosiose šalyse. Taip pat ketinama išsiaiškinti žodžio „ekologiškas” priskyrimą ne žemės ūkio produktams, parengti gaires pvz. viešajam maitinimui ar kitoms diskutuotinoms ES teisės aktų vietoms, efektyviai vykdyti ekologinės gamybos ūkio subjektų kontrolę, sukurti ES elektroninių sertifikatų duomenų bazę ir kt.

Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jasius pasakojo apie ekologinio žemės ūkio vystymąsi Baltijos ir Šiaurės jūrų šalyse. „Daugumoje ES šalių ekologiškų produktų paklausa didėja, taip pat didėja ir sertifikuotas ekologinei gamybai plotas. Lietuvoje taip pat pastebima ši tendencija - ekologinės gamybos ūkiai veikia ekonomiškai efektyviai ir garantuoja kokybiškumo kriterijus”, - bendromis tendencijomis pasidžiaugė ministerijos atstovas. 2010 m. Lietuvoje sertifikuoti 2668 ekologinės gamybos ūkio subjektai, 2011 m. - 2598, 2012 - 2511. 2010 m. sertifikuotas ekologinės gamybos plotas užima 149.096 ha, 2011 m. - 157.995 ha, 2012 m. - 162.655 ha.

Pranešėjai iš ES valstybių plačiai apžvelgė ekologinio žemės ūkio teisinės bazės ir politikos tobulinimo gaires, tarptautinės prekybos ekologiškais produktais perspektyvas.

„Tikimės, kad Lietuva pradėjusi liepos 1 d. savo pirmąjį pirmininkavimą Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės Taryboje ir organizuodama šį renginį prisidėjo prie Europos Komisijos ketinamo 2014 m. vasario - kovo mėn. pateikti pasiūlymo - dėl pagrindinio ekologiškų produktų gamybą reglamentuojančio teisės akto ir naujojo Ekologinės gamybos veiksmų plano atnaujinimo”, - dėkodamas kongreso svečiams už konstruktyvias diskusijas, sugeneruotas naujas idėjas, išsakytas pastabas bei pasiūlymus ateičiai pastebėjo viceministras R. Šatkauskas.

Tarptautinio kongreso svečiai turėjo puikią progą paragauti bei įsigyti lietuviškos ekologinės produkcijos - sostinės Rotušės aikštėje ją pristatė Lietuvos ekologinių ūkių asociacija.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras