BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Efektyvaus energijos vartojimo direktyva: stipri paskata taupyti ir efektyviai vartoti energiją

2011 m. birželio 22 d. Europos Komisija, siekdama užpildyti spragą ir sugrąžinti ES į tinkamą kelią, siūlo naują efektyvesnio energijos vartojimo priemonių rinkinį. Šiame naujos direktyvos pasiūlyme pateikiamos priemonės, kurios paskatintų valstybes nares efektyviau vartoti energiją visoje energijos grandinėje - nuo energijos transformavimo ir paskirstymo iki jos galutinio vartojimo.

Jau prasidėjo laikotarpis, per kurį Europa turėtų iki 2020 m. įgyvendinti tikslą 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Jei ateinančiais metais niekas nepasikeis, ES pasieks tik pusę užsibrėžto tikslo. Tai kelia grėsmę mūsų konkurencingumui, pastangoms mažinti CO2 išlakų, taip pat tiekimo saugumui. Tai vis dar brangiai kainuoja kiekvienam vartotojui.

„Savo pasiūlymu norime prisidėti prie efektyvesnio energijos vartojimo kasdieniame gyvenime ir padėti piliečiams, valdžios institucijoms ir pramonei geriau valdyti energijos vartojimą, o tai, be kita ko, padėtų mažinti sąskaitas už energiją. Be to, taip bus sudarytos sąlygos visoje ES kurti naujas darbo vietas”, - sakė už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris.

Apibendrinant, Komisija siūlo šias paprastas, bet plataus užmojo priemones:

  • Teisinis įpareigojimas visose valstybėse narėse sukurti energijos taupymo sistemas, pagal kurias energijos skirstytojai arba mažmeninės prekybos energija bendrovės, įgyvendindamos tokias efektyvaus energijos vartojimo priemones kaip šildymo sistemos efektyvumo didinimas, dviejų stiklų stiklo paketų langų arba šilumą izoliuojančių stogų montavimas galutiniams energijos vartotojams, bus įpareigotos kasmet sutaupyti 1,5 % parduodamos energijos. Be to, valstybės narės gali siūlyti kitus energijos taupymo būdus, pavyzdžiui, finansavimo programas ar savanoriškus susitarimus, kurie padėtų siekti tų pačių rezultatų, bet nebūtų grindžiami energetikos bendrovių įpareigojimais.
  • Viešasis sektorius turi rodyti pavyzdį. Viešosios organizacijos bus teisiškai įpareigotos pirkti energiškai efektyvius pastatus, produktus bei paslaugas ir taip skatins energiją taupančių produktų ir paslaugų paklausą rinkoje. Be to, kiekvienais metais jos turės atnaujinti bent 3 % bendro jų naudojamų pastatų ploto ir taip užtikrinti, kad jų pastatuose būtų suvartojama vis mažiau energijos.
  • Vartotojai sutaupys daug energijos. Turėdami galimybę tiksliau matuoti individualius duomenis, vartotojai galės lengvai nemokamai susipažinti su tikruoju laiku ir praeityje suvartotos energijos duomenimis ir geriau valdyti savo energijos vartojimą. Sąskaitos turėtų būti pateikiamos už faktiškai suvartotą energiją, ir jose turėtų tiksliai atsispindėti matavimo duomenys.
  • Pramonė. Mažos ir vidutinės įmonės bus skatinamos atlikti energijos vartojimo auditą ir dalytis gerąja patirtimi, o didelės bendrovės energijos vartojimo auditą turės atlikti, kad nustatytų savo mažesnio energijos vartojimo potencialą.
  • Energijos gamybos efektyvumas. Numatoma stebėti naujų energijos gamybos pajėgumų efektyvumo lygį ir rengti nacionalinius šildymo ir vėsinimo planus, kuriais remiantis būtų tinkamai planuojamas šildymo ir vėsinimo infrastruktūros kūrimas, įskaitant naudotosios šilumos susigrąžinimą.
  • Energijos perdavimas ir paskirstymas. Siekiama didinti veiksmingumą užtikrinant, kad nacionalinės energijos reguliavimo tarnybos priimdamos sprendimus, visų pirma tvirtindamos tinklų tarifus, atsižvelgtų į energijos vartojimo efektyvumo kriterijus.

Pagrindiniai faktai

Komisijos pasiūlymas teikiamas atsižvelgiant į naujausius 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų Tarybos, 2011 m. birželio 10 d. Energetikos tarybos ir Europos Parlamento kvietimus imtis veiksmų, kad iki 2020 m. 20 % būtų sumažintas ES numatomas suvartoti energijos kiekis. Naujausiais Komisijos skaičiavimais, atliktais atsižvelgiant į 2020 m. nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus, kuriuos įgyvendindamos strategiją „Europa 2020″ nustatė valstybės narės, ES turi dėti dar daug pastangų, kad pasiektų savo tikslą.

Siekdama užtikrinti, kad šis uždavinys būtų įgyvendintas, 2011 m. kovo 8 d. Europos Komisija pristatė naują efektyvaus energijos vartojimo planą, kuriame pasiūlė visiems ekonomikos sektoriams skirtų įvairių efektyvaus energijos vartojimo priemonių, kurias įgyvendinant būtų dar labiau taupoma energija. Šį planą palankiai įvertino Energetikos Taryba ir Europos Parlamentas.

2011 m. birželio 22 d. Komisija pristato direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo pasiūlymą, kuriuo daugelis pagrindinių minėtame efektyvaus energijos vartojimo plane siūlytų priemonių tampa privalomomis priemonėmis. Šis direktyvos pasiūlymas grindžiamas galiojančiomis direktyvomis dėl termofikacijos ir energetinių paslaugų1, kurios sujungiamos į vieną išsamią teisinę priemonę, skirtą energijos tiekimo ir galutinio energijos vartojimo efektyvumo klausimui spręsti.

Be to, direktyvoje numatoma, kad 2014 m. Komisija įvertins, kaip sekasi siekti ES tikslo iki 2020 m. 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą, ir, jei reikia, pateiks kitą teisės akto pasiūlymą, kuriuo nustatys privalomus nacionalinius efektyvaus energijos vartojimo tikslus.

Daugiau informacijos

Efektyvaus energijos vartojimo direktyva

Daugiau informacijos pateikiama dokumente MEMO/11/440.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (1)

Anti-skėrys2011-06-25 12:04

ES paprašyti nugriovėme IAE, kuri teikė 70 proc. energijos.
Dabar statome VAE.

Lietuva taip brido į bačką per šiuos nelogiškus projektus…
Na aš tingiu čia aiškinti, tačiau geriausia energija - atsinaujinanti energija.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras