BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Didelė nauda iš šiukšlių – kaip kai kurios valstybės atliekas paverčia ištekliumi

Geriausiai atliekas perdirbančiose valstybėse perdirbama iki 70 % atliekų ir beveik nieko neišvežama į sąvartynus, o kai kuriose kitose valstybėse narėse sąvartynuose atsiduria per tris ketvirčius visų atliekų. Kaip pažangiausiosios valstybės narės sugebėjo atliekas paversti ištekliumi?

Kaip matyti iš naujos Europos Komisijos ataskaitos, tai pasiekiama derinant skirtingas ekonomines priemones. Pasirodo, kad, siekiant tvariau tvarkyti atliekas, veiksmingiausia taikyti sąvartynų ir deginimo mokesčius bei draudimus, įgyvendinti gamintojų atsakomybės programas ir taikyti mokesčius už tai, kiek atliekų išmetama. Kad ES pasiektų Efektyvaus išteklių naudojimo plane nustatytus tikslus - atsisakyti sąvartynų, kuo aktyviau užtikrinti perdirbimą ir pakartotinį naudojimą, energiją išgauti tik iš perdirbti netinkamų medžiagų, - šios priemonės turės būti plačiau diegiamos visose valstybėse narėse.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Atliekos labai vertingos, todėl jų nederėtų tiesiog išmesti; tinkamai tvarkant atliekas, galima dar kartą pasinaudoti jų ekonomine verte. Šešiose valstybėse narėse į sąvartynus atliekų beveik neišvežama - labai didelė atliekų dalis perdirbama. Šios valstybės narės ne tik pasinaudoja atliekų verte, bet ir jas tvarkydamos sukūrė klestinčius šios srities sektorius ir daug darbo vietų. Iš šios ataskaitos matyti, kad to siekdamos jos tinkamai pasirinktomis ekonominėmis priemonėmis užtikrino, kad prevencija, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas būtų ekonomiškai patrauklūs. Dabar kartu su valstybėmis narėmis ir vietos valdžios institucijomis privalome užtikrinti, kad šios priemonės būtų veiksmingai taikomos visoje ES. Tai vienas iš svarbiausių Efektyvaus išteklių naudojimo plano tikslų.”

Remiantis valstybių narių patirtimi, geriausias būdas tobulinti atliekų tvarkymą - derinti tokias priemones:

- sąvartynų ir deginimo mokesčiai ir (arba) draudimai. Tyrimo rezultatai nevienareikšmiai - atliekų šalinimo sąvartynuose ir deginimo mastai sumažėjo šalyse, kuriose dėl draudimų ir mokesčių išaugo šalinimo sąvartynuose ir deginimo sąnaudos;

- paaiškėjo, kad mokesčių už tai, kiek atliekų išmetama, schemos labai veiksmingos siekiant užkirsti kelią atliekų susidarymui ir skatinti piliečius rūšiuoti atliekas;

- gamintojų atsakomybės programos keletui valstybių narių suteikė galimybę rinkti ir skirstyti lėšas, būtinas atskiram atliekų surinkimui ir perdirbimui gerinti. Tačiau valstybių narių veiklos ir atliekų srautų tvarkymo efektyvumas ir skaidrumas labai skiriasi, todėl įgyvendinant šias schemas būtinas atidus planavimas ir stebėjimas.

Dideli skirtumai tarp valstybių narių

Valstybių narių rezultatai atliekų tvarkymo srityje labai skiriasi. Remiantis kovo 27 d. Eurostato paskelbta ataskaita (žr. STAT/12/48), pažangiausios šioje srityje yra šešios valstybės narės: Belgija, Danija, Vokietija, Austrija, Švedija ir Nyderlandai; jose į sąvartynus išvežama mažiau nei 3 % buitinių atliekų. 9 valstybėse narėse sąvartynuose vis dar šalinama per 75 % buitinių atliekų. Pastarojo meto Eurostato paskelbtais statistiniais duomenimis, kai kuriose naujose valstybėse narėse daroma akivaizdi pažanga - sparčiai didėja perdirbimo mastai. Be to, tam tikrose valstybėse narėse (greičiausiai dėl ekonomikos nuosmukio) susidaro mažiau buitinių atliekų.

Ekonominės priemonės, būtinos ES tikslams pasiekti

Kad ES pasiektų valstybių narių priimtuose atliekų srities teisės aktuose nustatytus kiekybinius rodiklius, taip pat efektyvaus išteklių naudojimo kiekybinius rodiklius, šias priemones reikės pradėti taikyti visose valstybėse narėse. Būtent todėl 2014 m. persvarstant ES atliekų kiekybinius rodiklius bus įvertinta galimybė nustatyti, kad tam tikrais atvejais tas priemones taikyti būtų teisiškai privaloma. Be to, nuostatas dėl pažangaus atliekų tvarkymo Komisija įtraukia į paramos iš tam tikrų Europos fondų gavimo sąlygas (žr. IP/11/1159 ir MEMO/11/663).

Atliekų tvarkymas - geras verslas

Komisija ragina valstybes nares efektyviau įgyvendinti esamus atliekų srities teisės aktus. ES atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektorių apyvarta 2008 m. buvo 145 mlrd. EUR, šiuose sektoriuose dirbo 2 milijonai žmonių. Jei ES atliekų politika būtų įgyvendinama visapusiškai, būtų galima ES papildomai sukurti 400 000 darbo vietų ir papildomai užtikrinti 42 mlrd. EUR metinę apyvartą (žr. IP/12/18). Geresnis atliekų tvarkymas padėtų pasiekti keletą Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020″ tikslų ir kiekybinių rodiklių.

Daugiau informacijos

Kiekvienos valstybės ataskaita ir išsamūs rezultatai:
http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Eurostato ataskaita apie buitinių atliekų tvarkymą:
STAT/12/48

Tvaraus vystymosi makroekonominio modeliavimo ir ekonomikos sąsajų su aplinka tyrimas:
http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/index.htm#macro

Taip pat žr.
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Europos Komisijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras