BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

CLIMATE-ADAPT – nauja priemonė prisitaikymo prie klimato kaitos politikai formuoti

Kovo 23 d. Europos aplinkos agentūroje (EAA) Kopenhagoje įjungiama prisitaikyti prie klimato kaitos skirta sąveikioji internetinė priemonė - Europos prisitaikymo prie klimato kaitos platforma (CLIMATE-ADAPT). Europos prisitaikymo prie klimato kaitos platforma - tai viešai prieinama internetinė platforma (http://climate-adapt.eea.europa.eu/), kuria siekiama padėti ES, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens politikos formuotojams rengti prisitaikymo prie klimato kaitos priemones ir strategijas. Prisitaikymas - tai neigiamo klimato kaitos poveikio numatymas ir tinkamų veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią galimai šio poveikio žalai arba kuo labiau ją sumažinti, ėmimasis.

Platforma CLIMATE-ADAPT, sukurta remiant Europos mokslo ir politikos formuotojų bendruomenei, bus naudinga vartotojams, norintiems rasti, skleisti ir panaudoti informaciją apie:

  • numatomą klimato kaitą Europoje;
  • regionų, šalių ir sektorių pažeidžiamumą dabar ir ateityje;
  • valstybių, regionų ir tarptautinę prisitaikymo veiklą ir strategijas;
  • esamų ir galimų prisitaikymo būdų tyrimus;
  • internetines priemones prisitaikymui planuoti;
  • su prisitaikymu susijusius mokslinių tyrimų projektus, rekomendacijų dokumentus, ataskaitas, informacijos šaltinius, nuorodas, naujienas ir renginius.

Klimato kaitos poveikis kelia socialinę, aplinkosaugos ir ekonominę grėsmę Europos ir pasaulio bendruomenei. Dažnėjantys ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai - liūtys ir potvyniai, karščio bangos ir sausros, plonėjanti sniego danga, kylanti temperatūra ir jūros lygis - daro vis didesnį poveikį pragyvenimo šaltiniams, maisto gamybai, energijos tiekimui, infrastruktūrai ir ekosistemoms, t. y. visai visuomenei. „Munich Re” skaičiavimais, 2003-ųjų vasaros karščių sukelta sausra, perkaitimas ir gaisrai ES žemės ūkiui, galvijams ir miškų ūkiui padarė 10 mlrd. EUR nuostolių.

ES Jungtinis tyrimų centras atliko tyrimą ir apskaičiavo, kad numatomomis 2080-2089 metų klimato sąlygomis, kurios susidarytų nesiėmus prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų, šiandien metiniai ES ūkio nuostoliai būtų 20-65 mlrd. EUR. Toks pavojus verčia mus imtis veiksmų šiandien, kad visuomenė galėtų prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių, sušvelninti jos neigiamą poveikį ir išnaudoti atsirandančias galimybes. Ekonominės prisitaikymo veiksmų naudos įrodymų vis daugėja - dabar metiniai ES ūkio nuostoliai vien dėl potvynių yra apie 6,4 mlrd. EUR ir iki 2050 m. ši suma, Septintosios bendrosios programos finansuojamo projekto „ClimateCost” duomenimis, išaugs daug kartų. Tokius didelius nuostolius būtų galima smarkiai sumažinti prisitaikymo priemonėmis.

Siekiant priimti būtinus sprendimus dėl to, kaip geriausiai prisitaikyti prie klimato kaitos, svarbu turėti patikimų duomenų apie tikėtiną klimato kaitos poveikį, susijusius socialinius ir ekonominius aspektus bei įvairių prisitaikymo variantų sąnaudas ir naudą. 2009 m. Komisijos Baltojoje knygoje dėl prisitaikymo nurodyta, kad didžiausia sėkmingų prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų kūrimo kliūtis yra žinių trūkumas.

Tolesni veiksmai

Platformą CLIMATE-ADAPT prižiūrės ir tvarkys Kopenhagoje įsikūrusi Europos aplinkos agentūra. CLIMATE-ADAPT padės kurti žinių bazę, reikalingą įrodymais grindžiamoms prisitaikymo strategijoms kurti. Ši platforma suteiks informacijos rengiant išsamią ES prisitaikymo strategiją, kurią Komisija planuoja patvirtinti 2013 m. pradžioje, siekdama ES lygmens veiksmais prisidėti prie valstybių narių, tarptautinių organizacijų ir vietos suinteresuotųjų šalių pastangų.

Daugiau informacijos

Europos prisitaikymo prie klimato kaitos platforma

Prisitaikymas prie klimato kaitos padarinių

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras