BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Bandymas sunaikinti Paukščiams svarbią teritoriją – Paluknio pievas

Nusausintos Merkio upės slėnio pievos ties Madziūnų kaimu yra labai svarbios įvairioms paukščių rūšims. Pirmiausiai čia nustatytas didžiausias Lietuvoje griežlių (Crex crex) tankumas. Paluknio pievos yra viena iš kelių stulgio (Gallinago media) perimviečių šalyje. Būtent šių paukščių rūšių apsaugai užtikrinti čia planuojama steigti Paukščių apsaugai svarbią teritoriją, kartu ją įtraukiant į Europinį ekologinį Natura 2000 tinklą.

Be šių rūšių, Paluknio pievose reguliariai peri globaliai nykstantis paprastasis griciukas (Limosa limosa), putpelė (Coturnix coturnix), pievinė lingė (Circus pygargus), kukutis (Upupa epops), čia susiformuoja tetervinų (Tetrao tetrix) tuokvietė. Ne kasmet veisimosi metu aptinkamas juodasis peslys (Milvus migrans), švygžda (Porzana porzana), gaidukas (Philomachus pugnax).

Griežlė (Crex crex). Renato Jakaičio nuotr. www.naturephoto.lt

Griežlė (Crex crex). Renato Jakaičio nuotr. www.naturephoto.lt

Be to, veisimosi metu Paluknio pievose stebimos paukščių rūšys, kurios peri aplinkiniuose miškuose, o pievose tik maitinasi. Tai juodasis gandras (Ciconia nigra), mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina), vapsvaėdis (Pernis apivorus), gervė (Grus grus), didysis apuokas (Bubo bubo), uldukas (Columba oenas). Šienaujant pievose čia susirenka šimtiniai baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) būriai, o per pavasarinę migraciją - gulbių giesmininkių (Cygnus cygnus) ir įvairių žąsų bei tilvikų rūšių būriai.

Paprastasis griciukas (Limosa limosa). Renato Jakaičio nuotr. www.naturephoto.lt

Paprastasis griciukas (Limosa limosa). Renato Jakaičio nuotr. www.naturephoto.lt

Todėl gamtinės nevyriausybinės organizacijos kartu su vietos gyventojais, kurių ūkininkavimas yra palankus teritorijos biologinei įvairovei, griežtai pasisakė prieš durpių gavybos planus dalyje aprašomos teritorijos. Jų oficialios nuomonės (Koalicijos raštas, Paluknio bendruomenės “Dienmedis” kreipimasis), kurių rengime dalyvavo ir Lietuvos ornitologų draugija, buvo išsiųstos atsakingoms aplinkosauginėms institucijoms ir LR Seimui.

Didysis apuokas (Bubo bubo). Vytauto Jusio nuotr. www.birdpix.lt

Didysis apuokas (Bubo bubo). Vytauto Jusio nuotr. www.birdpix.lt

Konfliktinė situacija kilo po Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimo neprieštarauti durpių gavybai Paluknio pievų dalyje, remiantis vien poveikio aplinkai atrankos dokumentais, kuriuose net nebuvo tinkamai aprašyta gamtinė aplinka. Juolab, nebuvo įvertintas galimo poveikio reikšmingumas greta esančioms Natura 2000: Merkio upei ir Rūdninkų giriai. Lietuvos ornitologų draugijos nuomone, pasirinktame planuojamos ūkinės veiklos plote pradėjus durpių kasybą bus sunaikintos stulgių ir tetervinų tuokvietės, dalis griežlės, pievinės lingės ir paprastojo griciuko buveinių, aplinkiniuose miškuose perinčių plėšriųjų ir kitų paukščių maitinimosi plotai. Vietos ūkininkai netektų jiems svarbių pievų plotų, kurias per daug metų jie pavertė svarbiomis paukščiams buveinėms. Todėl tikimės, kad bendros gamtinių nevyriausybinių organizacijų ir vietos ūkininkų pastangos duos laukiamus rezultatus ir Paluknio pievos bus išsaugotos nuo sunaikinimo, jas paskelbiant saugomomis.

Lietuvos ornitologų draugijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (2)

[...] rašėme, kad kultūrinėms Merkio upės slėnio pievoms ties Madziūnų kaimu ir jose perintiems [...]

paluknietė2013-04-25 13:47

neįlgai tiems paukščiams ten būti … korumpuoti RAAD klerkai šiemet vėl leido kasti durpes Madžiūnų pievose …. mat jos daug brangesnės nei pienas ir paukštukai … o, Lietuvele, vargšele

Rašyti komentarą

Tavo komentaras