BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Baigėsi giluminės geoterminės energijos išteklių tyrimų etapas

GERME projekto personalas ir ekspertai baigė pirmąjį projekto etapą, kurio metu buvo renkama informacija apie faktinius socialinius bei ekonominius giluminės geoterminės energijos panaudojimo komunaliniam šildymui centrinėse kaimo gyvenvietėse ir kaimiškųjų savivaldybių centruose poreikius Klaipėdos apskrityje (Lietuva) bei Kuršo regione (Latvija). Trumpai apie atliktus darbus pasakoja projekto koordinatorius prof. habil dr. Ramūnas Povilanskas:

„Atsižvelgus į gyvenviečių teritorijų sociodemografinius bei ekonominius duomenis, šių gyvenviečių vystymosi tendencijas ir perspektyvas, buvo vertinamos giluminių geoterminių išteklių panaudojimo galimybės kaimo gyvenvietėse bei kaimiškųjų savivaldybių centruose. Buvo vertinami tokie rodikliai kaip: gyvenvietės gyventojų skaičius, jų demografinė ir socialinė struktūra, namų ūkio duomenys bei gyvenamoji materialinė bazė, taip pat visų šių duomenų kitimo per pastarąjį dešimtmetį tendencijos. Vertinant giluminės geoterminės energijos išteklius buvo analizuojami tiek šių išteklių bendrieji duomenys (slūgsojimo gylis, vandens temperatūros, vandens mineralinė sudėtis ir pan.), tiek jų techninės panaudojimo galimybės (pasiekiamumo sąlygos, geologinė struktūra, gamtosauginiai apribojimai bei reikalingos teritorijos nuosavybės struktūra)”. Išanalizavus tyrimo metu gautus duomenis, bus parengta bendra strategija, skirta efektyviai įsisavinti giluminę geoterminę energiją tikslinėje teritorijoje, joje taip pat bus pateiktos strateginio poveikio aplinkai per sieną vertinimo išvados.

Šie tyrimai bei minėta strategija yra dalis EUCC Baltijos biuro (Lietuva) ir Tarptautinio aplinkosauginio bendradarbiavimo centro EUROHOUSE (Latvija) įgyvendinamo projekto - „Giluminės geoterminės energijos pritaikymas Vakarų Lietuvos ir Latvijos regiono centrinių kaimo gyvenviečių ir kaimiškųjų savivaldybių centrų komunalinėms šildymo sistemoms” (GERME). Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo 2007-2013 m. Latvijos Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Bendras projekto biudžetas sudaro 160000 Eur., iš jų 136000 Eur. bus gauti iš Europos Regioninės plėtros fondo.

Projektu siekiama bendromis jėgomis išspręsti sunkumus, kylančius skatinant atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, vietinę energijos gamybą. Pagrindinis projekto tikslas - sukurti bendradarbiavimo per sieną platformą ir žiniją, būtiną efektyviai įsisavinti giluminę geoterminę energiją Klaipėdos apskrities ir Kuršo regiono centrinėse kaimo gyvenvietėse ir kaimiškųjų savivaldybių centruose.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras