BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Atliekų deginimo gamyklos gali prisikelti

Savivaldos ir aplinkosaugos aktyvistas Gediminas Gemskis interneto ir politinių atstovų pasaulyje gali būti suprastas kaip „vienas lauke karys” prieš vėjo malūnus. Tačiau jis kariauja prieš atliekų deginimo gamyklas, rubikonus bei abonentus, o vėjo energetikos šiandien nenagrinėsime.

Žinoma, Gediminas palaiko ryšį tiek su neformaliu bendraminčių būriu, tiek su Lazdynų, turinčių atlaikyti įvairiausių gamyklų išbandymus, bendruomene ir kitomis, aktyvina jų žinias ir veiksmus ginantis nuo taršos šaltinių bei projektų, korupcijos šešėlių, politinių cunamių. Turėjęs patirties su partijų veikla, Lazdynų visuomenininkas palaiko principingą idealistų dalyvavimą politikoje, tačiau pabrėžia savivaldą, o ne partinę demokratiją. Šiomis dienomis, kai tiek Prezidentė, tiek aplinkos ministras vėl skleidžia savo entuziastingą pritarimą atliekų deginimo gamykloms ir nekvestionuoja atominio projekto, bandome nenuilstančio protestuotojo paklausti apie jo pagrindines temas ir pažiūras. Pokalbis su Lazdynų bendruomenės savivaldijos tarybos nariu Gediminu Gemskiu:

- Esi bene nuosekliausias kovotojas prieš atliekų deginimo gamyklas, pirmiausia „lietuviškąsias” (vartoju kabutes, nes kol kas dar nė vienos jų nėra). Nuo ko tai prasidėjo? Ar dėl grynojo ekologinio sąmoningumo, ar labiau nuo veiklos Lazdynų bendruomenės gyvenime ir organizavimesi?

- Mano gynyba prieš atliekų deginimą prasidėjo nuo to laiko, kai sužinojau, kad šalia Lazdynų mikrorajono, Jočionių g. 13, Vilniuje, planuojama statyti regioninę komunalinių atliekų deginimo gamyklą. Tuomet prisidėjau prie kitų Lazdynų bendruomenės narių, kurie taip pat prieštaravo tokios gamyklos atsiradimui, ir prasidėjo sunki, atkakli, daug jėgų, laiko pareikalavusi kova, kuri trunka iki šiol. Vėliau iškėliau idėją, kad atliekų deginimo gamyklos Vilniuje apskritai neturėtų būti, nes visur gyvena žmonės. Taip pat manau, kad tokių atliekų deginimo gamyklų neturėtų būti ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Reikia ieškoti gyventojams ir aplinkai saugios bei nekenksmingos alternatyvos. Visi gyventojai ir jų sveikata yra vertingi bei problemos (atliekų deginimo gamyklos vietos) stumdymas vienų kitiems - tikrai blogas dalykas. Manau, vilniečiai turėtų vienytis ir kartu gintis prieš atliekų deginimo gamyklos planus Vilniuje. Esu baigęs geografijos specialybę, myliu gamtą ir siekiu sveikos aplinkos.

Beje, DELFI konferencijoje aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas į klausimą dėl atliekų deginimo gamyklos Vilniuje atsakė, cituoju:

,,Kai tik Vilniuje bus išrinkta nauja valdžia, iškart atnaujinsime su jais kalbas apie vietos parinkimą atliekų deginimo gamyklai. Svarbiausias klausimas - surasti tam tinkamą vietą ir Vilniuje tada turėtų atsirasti gamykla, nes Vilniui, manau, tokios gamyklos reikia.” (DELFI konferencija, 2011-04-12)

- Atrodo, su minėta bendruomene patiri nemažai iššūkių. Nesutari su jos vadovais, pastarieji mėgina Tave marginalizuoti, o savo veikloje stokoja atvirumo, veiksmingumo. Nemažai būta ir sąsajų su įvairiomis politinėmis jėgomis, iš to kylančių sunkumų. Ar galėtum detalizuoti?

- Reikia įvardyti, kaip yra iš tiesų. Lazdynų bendruomenės savivaldijos taryba (jos dauguma) yra neobjektyvi, šališka, priklausoma nuo partijų ir, manau, veikiama pašalinių jėgų. Puikiai žinau, kaip atsirado Lazdynų bendruomenės savivaldijos pirmininkas Juozas Jakavičius, kaip buvo sudaryta ši taryba (susitarimo principu), tarybos aktyvo branduolį sudaro partijoms priklausantys asmenys, į bendruomenės veiklą nuolatos kišdavosi Lazdynų seniūnas Algis Strelčiūnas. Aš to netoleravau ir laikausi pozicijos, kad tikra bendruomenė turėtų būti nepriklausoma nuo partijoms ar kitoms suinteresuotoms struktūroms priklausiančių asmenų, kitaip kyla interesų konfliktas. Jie blokuodavo mano iniciatyvas, idėjas, atmesdavo mano pasiūlymus dėl asmeniškumų, trukdė man dirbti, siekė izoliuoti nuo bendruomenės, gyventojų, nekviesdavo į susirinkimus, grasino teisiniu persekiojimu. Buvo specialiai uždarytas bendruomenės tinklalapis ir šiuo metu bendruomenė savo tinklalapio neturi. Buvo pažeidinėjami bendruomenės įstatai, dirbama netvarkingai ir padrikai, nepateikiama organizacijos dokumentacija, kurią privaloma pateikti. Blogiausia, kad kai kurie asmenys paleido žemiausio lygio apkalbas, šmeižė mane.

Tačiau tai jų bėdos. Daug galėčiau apie juos pasakyti…

Galų gale neapsikentęs su kitais Lazdynų bendruomenės nariais inicijavau raštišką nepasitikėjimą Lazdynų bendruomenės savivaldijos pirmininku J.Jakavičiumi ir kai kuriais tarybos nariais. Jiems buvo pasiūlyta atsistatydinti iš einamų pareigų.

Man Lazdynų bendruomenė yra visi Lazdynų mikrorajono gyventojai ir aš, nors ir nepritariu Lazdynų bendruomenės savivaldijos tarybos daugumos narių požiūriui ir metodams, sąžiningai dirbsiu iki bendruomenės tarybos nario kadencijos pabaigos, 2011 m. rugsėjo 24 d. (jeigu jie dar kokių išpuolių nesugalvos), nes lazdyniečiai mane išrinko bendruomenės tarybos nariu, o ne jie.

Apskritai esu nusivylęs Vilniaus bendruomenių veikla, sužinojęs, kas ten dedasi iš tiesų ir kaip kai kurie žmonės jas išnaudoja savo tikslams.

- Nemažai visuomenės grupių ir, žinoma, dauguma politinių, valdžios pozicijų gina atliekų deginimo „sprendimus”: pabrėžia ekologinį aspektą - atliekų prevenciją nuo patekimo į sąvartynus, jų mažinimą; teigia, kad deginimo neigiami efektai sprendžiami moderniais filtrais; pateikia pavyzdžius iš užsienio šalių, kur net miesto centruose pasitaiko tokių gamyklų. Atsakyk į šiuos argumentus.

- Remiantis moksliniais tyrimais, atliekų deginimas yra vienas didžiausių taršos šaltinių, skleidžiantis dioksinus, furanus, chloro ir kitus elementus. Šie elementai, patekdami į aplinką, niekur nedingsta, o per vandenį ir orą patenka į maitinimosi grandinę ir į žmogaus organizmą. Šios cheminės medžiagos kaupiasi žmogaus kūne visą gyvenimą ir ilgalaikis poveikis yra nustatytas labai aiškus ir paprastas - išmetimai iš atliekų deginimo įmonių (dioksinai, furanai ir kiti junginiai) skatina naujagimių apsigimimus ir šalia visų kitų ligų - ir vėžio ligas.

Atliekų tvarkymo verslas yra ypač pelningas verslas. Juk žinome, kas visame pasaulyje kontroliuoja šį verslą…

Atliekų deginimo būdas yra netinkamas. Prioritetus reikėtų teikti atliekų susidarymo mažinimui, rūšiavimui, surinkimui, antriniam panaudojimui, perdirbimui. Perdirbus atliekas, jų lieka mažai, ir vėliau iš jų išgaunamos biodujos, taip pat kitas panaudojimas.

Reikia pasakyti, kad daugiau nei 8000 Vilniaus gyventojų savo parašais patvirtino nepritarimą atliekų deginimo gamyklai.

Kalbant apie Lazdynų seniūnijos gyventojų poziciją, tai ji jau ilgai pabrėžia, kad atliekų deginimo gamyklos Lazdynuose ar šalia jų neturi būti. Taip pat informuoju, kad Lazdynų seniūnija šių metų pradžioje inicijavo lazdyniečių apklausą. Ji parodė, kad 80,5 proc. apklaustųjų pritarė, jog Vilniuje nebūtų statoma atliekų deginimo gamykla, 16,7 proc. - nepritarė, o 2,8 proc. šiuo klausimu neturėjo nuomonės.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į netinkamą aplinkosaugos kontrolę, nes patyrėme, kad Aplinkos ministerija tinkamai nekontroliavo ,,Senovės” medicininių atliekų deginimo gamyklos veiklos, nors buvo daug kartų kreiptasi dėl šios problemos.

- Nevengi kritikos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (RAAD). Tačiau būtent jis nepatvirtino Vilniaus atliekų deginimo gamyklos Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir šitaip sustabdė jos planus. Koks Tavo kritikos tęstinumo šiai įstaigai pagrindas?

- Manau, jei ne visuomenė, jos spaudimas, ilgalaikis, sunkus visuomenininkų darbas, tai būtų buvęs tas Vilniaus atliekų deginimo gamyklos PAV patvirtinimas. Gerai žinau visą proceso eigą ir kas buvo siekiama padaryti, aktyvūs žmonių veiksmai sustabdė šiuos blogus planus.

- Kitas tavo viešosios veiklos, protesto pastangų aspektas - pasipriešinimas įmonių grupės, žinomos „Rubicon” vardu, bet persivadinusios į ICOR ir susijusius „prekės ženklus”. Ši grupė plečia savo komercinę nišą, siekia finansinės sėkmės, laimi valstybinius ar savivaldybių konkursus ir tiesiog įgyvendina logišką verslo paskirties seką - maksimalizuoja pelno auginimo scenarijus. Ar pasisakai prieš šį tikslą? Kaip galėtume apibendrinti - toks scenarijus savaime ydingas ar tiesiog nuodėmes daro konkreti įmonė/grupė, o pelno siekti galima ir moraliai?

- Kodėl tiek daug vilniečių neigiamai vertina šį koncerną? (Retorinis klausimas). Tikrai neatsitiktinai.

Konkurencijos taryba dar prieš keletą metų pastebėjo, kad daugiabučių namų administravimo sektoriuje klostosi pavojinga padėtis, kai vienose rankose gali atsidurti pernelyg didelė rinkos dalis. Pavojaus ženklai pastebėti tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje.

Konkurencijos tarybos atstovė viešiesiems ryšiams Palmira Kvietkauskienė “Vilniaus dienai” sakė: „Galime tik patvirtinti, kad bendrovės „City Service” didžiausiuose Lietuvos miestuose, t. y. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, rinkos dalis teikiant daugiabučių namų administravimo paslaugas 2008 m. siekė apie 30 proc. ir daugiau.”

„City Service” priklauso koncerno „Icor” (ankstesnis pavadinimas - „Rubicon Group”) įmonių grupei. Šiam koncernui priklauso ir daugelį sostinės miesto gyvenamųjų rajonų aptarnaujanti atliekų surinkimo įmonė „Ecoservice”, pramonės ir energetikos projektus plėtojanti „Axis Industries” įmonių grupė bei daugelis kitų bendrovių. Su šiuo koncernu yra susijusi ir šilumą tiekianti „Vilniaus energija”.

Atkreiptinas dėmesys į koncerno „Rubicon group” monopolį Vilniaus mieste. Jis jau valdo stambiausius atliekų surinkėjus ir didžiąją dalį administracinės infrastuktūros Vilniuje. Pagal Vilniaus miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisykles atliekos tampa surinkėjo nuosavybe jiems perėmus atliekas iš konteinerio ar kitu būdu. Komunalinės atliekos - taip pat turtas, ypač jei jos rūšiuojamos ir perdirbamos. Buvusios UAB Regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos vienintelis akcininkas irgi buvo koncernas „Rubicon group”.

Pvz., UAB „Lazdynų būsto” administracija yra sudariusi sutartį su UAB „Ecoservice”. Šios abi įmonės priklauso „Icor”. Atliekų deginimo gamyklą nori statyti tas pats minėtas koncernas. Visos šios įmonės yra siekiančios pelno, todėl jos bus sudariusios sutartis tinkamiausias sau, o ne gyventojams.

Iš tiesų pelno siekianti įmonė gali dirbti teisėtai ir moraliai. Tada jai niekas neturėtų priekaištų…

- Šis taikinys, kiek aš pats paviršutiniškai pastebiu, Tavo pratęsiamas ir į „taip” rinkiminį „judėjimą”, jo vadovą A.Zuoką ir šio veikėjo politines ambicijas bei patirtį. Ką atsakytum balsavusiems už šį žmogų ir su juo siejamas pavardes, idėjas, - pabrėžiantiems šio sluoksnio veržlumą, tam tikrą kūrybingumą, ir laikus, kai miestas, nors ir neišvengdamas tam tikrų kaltinimų neskaidriu valdymu, pasak šių balsuotojų, ėjo į priekį, su juo buvo malonu tapatintis, jausti pažangą?

- Kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti, už ką balsuoti. Tačiau, manau, ir agitavau, kad vilniečiai nebalsuotų už A.Zuoką ir jo politinę jėgą. Sunki A.Zuoko ir ,,Rubikono” valdymo patirtis moko neįkristi į tą pačią ,,duobę” antrą kartą. Žinau, kas būtų su Vilniumi, jei jie būtų valdžioje. A.Zuokas padarė didelę žalą į tolimą ateitį (pvz., Vilniaus šilumos tinklų nuoma, ,,Senovės” medicininių atliekų deginimo gamykla, siekis ilgam laikui pratęsti ,,Dalkios” sutartį) ir Jūs niekaip jo nesukontroliuosite, kaip ir iki šiol Seimas sugebėjo jį pavadinti ,,Abonentu” ir daugiau iš esmės nieko… Esu įsitikinęs, kad toks amoralus politikas kaip A.Zuokas neturėtų būti nei Vilniaus meras, nei Vilniaus valdančiojoje koalicijoje.

- Atliekų deginimo gamyklos - ne vienintelis tavo taikinys. Esi ne kartą išreiškęs ir pritarimą antiatominiams judėjimams, jų protestui. Ar ketini prisidėti prie jų plačiau? Ką turi prieš šaunias pigiąsias atomines jėgaines - neišsenkamos stabilios elektros energijos šaltinį?

- Taip, esu prieš atominę energetiką ir, manau, reikia ją pakeisti saugia alternatyva. Esu jau prisidėjęs ginantis prieš planuojamą Baltarusijos atominę elektrinę. Jei kai kurie žmonės nepasimoko iš tokių sunkių patirčių kaip Černobylis, Fukušima ir t. t., tai iš viso abejoju, kad jie iš ko nors pasimokys, nebent juos pačius tiesiogiai paliestų tokia nelaimė… Saugių atominių elektrinių pasaulyje nėra ir negali būti. Ir siūlau susimąstyti, jei tokia išsivysčiusi valstybė kaip Japonija sunkiai vargsta likviduodama atominės elektrinės avarijos padarinius, tai kaip su jomis ,,susitvarkytų” tokios atsilikusios valstybės kaip Baltarusija, Rusija ir Lietuva? Esu prieš tris planuojamas atomines elektrines (Lietuvos, Baltarusijos, Rusijos). Manau, jos pavojingos visoms minėtoms valstybėms ir jų žmonėms. Geriau šios trys valstybės bendrai ieškotų saugios alternatyvos atominei energetikai, nekonfliktuodamos tarpusavyje.

O dabar tai yra didžioji geopolitika, o šių valstybių gyventojai - jos įkaitai.

- Pagaliau protestas - dar ne viskas, joks visuomenininkas neapsieina be konstruktyvaus, kaip sakoma, pozityvo. Viena iš tokių Tavo atspirties, tapatybės ašių - tai tautinis pasididžiavimas, patriotizmas. Kas jam teikia jėgų, įkvėpimo? Ką dar galėtum paminėti iš įkvepiančių akimirkų, idėjų, programų?

- Taip, viena iš mano vertybių yra tikėjimas ir patriotizmas (savo valstybės, savo miesto ir savo mikrorajono). Tai pati didžiausia varomoji jėga ir net sunkumai, kuriuos nuolatos patiriu visuomeninėje, bendruomeninėje, neapmokamoje veikloje, yra lengviau pakeliami. Už šią veiklą ne tik dažnai nepadėkojama, tačiau ir persekiojama, grasinama, apkalbama ir keikiama, tačiau kai išgirsti gerus palaikančių žmonių žodžius ir kai sustabdomi blogi planai - tai didelis atlygis. Viena iš įsimintinų akimirkų, kai pavyko apginti Lazdynų baseiną ir dabar juo naudojasi visuomenė, kaip iki šiol naudojosi. Tas baseinas - tikras Lazdynų simbolis ir jis svarbus visam Vilniui ir Lietuvai.

- Jei teisingai pastebėjau, kritikuoji ir visuomenėje susiklosčiusį tam tikro gyvenimo būdo reiškinį - homoseksualizmą, taip pat grupinį seksą. Pedofilija tau taip pat skaudi tema ir galimas būsimos kovos objektas? Ar gėjai galėtų ateityje tuoktis ir rengti leistinus paradus? Kiek žinau, nors smerki homoseksualizmo plėtrą, bet esi apskundęs interneto komentatorių, siūliusį susidoroti su šios plėtros agentais? Ar neįžvelgi čia tam tikro nenuoseklumo?

- Taip, manau, kad homoseksualizmas - nenormalus reiškinys. Gerbiu juos kaip žmones ir manau, kad jų nereikia persekioti, jiems grasinti, tačiau pasisakau už homoseksualizmo propagavimo draudimą. Manau, kad gėjams nereikėtų leisti nei tuoktis, nei rengti paradus. Grupinis seksas yra amoralus iškrypimas. Dėl interneto ,,komentatoriaus” apskundimo, tai kai kurie žmonės klaidingai pagalvojo, kad tai aš padariau, jei turite galvoje atvejį su Siesikų gydytoju. Iš tiesų šiuo atveju ne aš kreipiausi į teisėtvarką.

Pedofilijos tema domiuosi gana nedaug, savaime suprantama, netoleruoju tokių nusikaltimų, tačiau aš turiu savo veiklos kryptis ir visų krypčių neapimsiu. Yra žmonių, kurie kovoja su pedofilija, linkiu jiems sėkmės.

- Beje, kalbant apie interneto komentatorius, ar nesulauki vertinimo, kad Tavo protesto ir viešosios veiklos turinys labai orientuotas į interneto ir el. pašto priemones, truputį nustumiant kitas? Kaip pavyko Tavo akcija prieš, per, po savivaldos rinkimų renkant laimėtojų ir kandidatų įsipareigojimus, pažadus neremti atliekų deginimo gamyklų, A.Zuoko politinių planų ir koalicijų, kitko?

- Vertinimų gali būti daug ir įvairių. Dalyvauju tiek tiesioginėje, ,,gyvoje” veikloje, tiek interneto erdvėje… Elektroninė interneto erdvė man buvo ir yra gera priemonė vykdant visuomeninę veiklą ir bendraujant su žmonėmis. Turiu kai kurių politinių jėgų raštiškus įsipareigojimus vilniečiams dėl svarbių klausimų, kreipiausi į visas Vilniuje išrinktas politines partijas neremti A.Zuoko. Neremdamas jokios politinės jėgos, manau, kad pats blogiausias pasirinkimas būtų, jeigu A.Zuokas būtų Vilniaus meras ir Vilniaus valdančioji koalicijoje.

Prisiminkime A.Zuoko ir ,,Rubikono” bendradarbiavimą. Juk planuojama Vilniaus atliekų deginimo gamykla yra ,,Rubikono” projektas ir, manau, A.Zuokas stengsis įgyvendinti šį projektą, todėl visus kviečiu pasirašyti el. peticiją ,,Artūro Zuoko ir jo aplinkos žmonių neturi būti Vilniaus miesto tarybos valdančioji koalicijoje” http://peticijos.lt/visos/5917. Nebūkite abejingi, kai sprendžiamas Vilniaus, mūsų miesto, mūsų namų, likimas, kad paskui nereikėtų gailėtis. Aš padariau viską, kas nuo manęs priklauso, tiek dėl Lazdynų baseino, tiek dėl planuojamos Vilniaus atliekų deginimo gamyklos, tiek kad nebūtų pratęsta ,,Dalkios” sutartis, tiek kad A.Zuokas nebūtų Vilniaus valdžioje.

Kviečiu visus žmones nebūti abejingus, dalyvauti visuomeninėje, bendruomenių veikloje ir priešintis bei gintis prieš blogus planus, taip pat netoleruoti neteisingų žmonių valdžioje.

Galite man rašyti el. paštu: gediminasgemskis@gmail.com.

Savivaldos ir aplinkosaugos aktyvistas Gediminas Gemskis.

Linas Kranauskas

atgimimas.lt

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras