BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Ar teismas apgins bites?

Kone kiekvieną vasarą dėl netinkamo cheminių augalų apsaugos preparatų naudojimo nukenčia bitės. Ignalinos rajone gyvenantys Veronika Lazauskytė ir Petras Lazauskas nusprendė kreiptis į teismą ir prašyti atlyginti žalą, kurią jiems padarė ūkininkas Vitas Januševičius. Jis chemikalais purškė netoli bityno esantį žydinčių rapsų lauką.

Reikalauja konkretaus atsakymo

Žinia apie tai, kad bitininkai išdrįso kreiptis į teismą, bičiulių bendruomenėje pasklido labai greitai. Kaip jis baigsis, rūpi ne tik 6 tūkst. oficialiai registruotų bitininkų, bet ir kitiems, neabejingiems gamtai. Taigi, byla ne įprasta, bet rezonansinė. Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Jakubovskis lyg mokyklinuką barė Lazauskams atstovaujantį advokatą, mat garbaus amžiaus teisininkas pateikė daug internete rastos informacijos apie žalingą chemikalų poveikį bitėms. Tačiau teisėjas kategoriškai pareiškė, kad remtis kitų šalių mokslininkų atliktų tyrimų išvadomis teismas negali.

Parengiamasis posėdis baigėsi net neapklausus liudininkų, nes teisėjas pasigedo vieno svarbaus dokumento. Jame būtinai turi būti valstybinės institucijos specialistų pateikta išvada, kad chemikalai, kuriais ūkininkas purškė pievą ir rapsus, gali pakenkti bitėms. Tokį dokumentą turėtų iš po žemių iškasti ieškovai. O atsakovas turėtų į kitą posėdį ateiti nešinas dokumentu, kuriame parašyta, kad pesticidai „Orius 250 EW” ir „Glyphogan 360 SL” bičių sveikatai nekenkia. Tik šios pažymos nulems bylos baigtį.

Pavojingi aplinkai

Regis, paprasčiau būti negali. Tačiau tiek ieškovą, brolį su negalia, teisme atstovaujanti V.Lazauskytė, tiek ūkininkas V.Januškevičius jautėsi lyg įpareigoti metalines kurpes sunešioti. Vienas svarus dokumentas, pasirašytas Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) direktoriaus Gedimino Pridotko, byloje jau yra. Minėtame dokumente rašoma, kad NMVRVI neatliekami tyrimai, kokią įtaką žemės ūkyje naudojami pesticidai daro bičių sveikatingumui.

Toliau kalbama apie tai, kad Europos maisto saugos tarnybos specialistų atlikti tyrimai parodė, kad dėl nikotinoidų grupės pesticidų naudojimo žemės ūkyje bičių šeimos nyksta. Vadinasi, paveiktos šių chemikalų bičių šeimos silpsta ir miršta, bitės žūva prie avilio, išskridusios negrįžta. Dokumente nurodoma daug priežasčių, dėl kurių bitės gali žūti. Neigiamos įtakos turi varoa erkės ir virusai.

Teismui NMRVI specialistų pateiktoje išvadoje rašoma: „Orius 250 EW” ir „Glyphogan 360 SL” - cheminės aplinkai pavojingos medžiagos, pasižyminčios ekotoksinėmis savybėmis, toksiškos vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Institutas neturi duomenų apie „Orius 250 EW” ir „Glyphogan 360 SL” pesticidų įtaką bičių sveikatai.”

V.Lazauskytei toks atsakymas pasirodė mažų mažiausiai keistas. „Aplinkai pavojingos cheminės medžiagos sukelia ilgalaikių vandens ekosistemos pakitimų, o bitėms tarsi nepavojingos? - klausė moteris. - Kaip tai gali būti? Juk bitės - aplinkos dalis.”

Aviliuose - kapų tyla

Kas nutiko praėjusių metų vasarą? „Birželio 19 d. V.Januškevičius chemikalais purškė žydinčią pievą, kurią vėliau aparė, o liepos 2 d. jis purškė žydintį rapsų lauką, kuris yra vos už 300 m nuo mūsų šeimai priklausančio bityno. Kai nubėgau prie traktoriaus ir paklausiau, ką darote, man buvo atsakyta: „O ką? Geras oras, tai ir purškiu”, - pasakojo V.Lazauskytė, Abugalių kaime kartu su broliu Petru prižiūrinti 40 šeimų bityną. Po purškimų bitininkai pastebėjo, kad aviliuose tvyrojo kapų tyla. Po kelių dienų Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) Augalų apsaugos produktų kontrolės skyriaus specialistui Mečislovui Bučeliui atlikus patikrinimą nustatyta, kad chemikalai purkšti 300 metrų atstumu nuo bityno. Ūkininkas nesilaikė reikalavimo ne vėliau kaip prieš dvi dienas apie purškimą raštu pranešti asmenims, kurie turi bičių 1 km atstumu nuo purškiamo ploto. V.Januškevičiui už tai, kad nepildė cheminių medžiagų apskaitos žurnalo ir nepranešė apie purškimus bitininkams, buvo skirta 100 Lt bauda. O Lazauskai patirtus nuostolius įvertino 10 tūkst. Lt.

Pražudė ne ligos

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai liepos 13 d. patikrino bityną ir nustatė, kad aviliuose labai sumažėjo bičių, ir rado kritusių bičių „Koriuose nesimatė perų, likusios bitės buvo vangios. Tyrimo metu nustatyta, kad bičių sumažėjo ne dėl ligos ar nepalankių klimato sąlygų. Patikrinimo akte rašoma, kad laukai buvo purkšti cheminėmis augalų apsaugos priemonėmis „Orius 250EW” (veiklioji medžiaga - tebukonazolas) ir „Glyphogan 360SL” (veiklioji medžiaga - glifosatas), kurios kenkia gyviems organizmams. Minėtų medžiagų buvo rasta ištyrus mūsų bityno bites ir medų”, - sakė V.Lazauskytė. Moterį stebino, kad kompetentingos valstybės institucijos specialistų pateiktos tyrimo išvados netapo svariu įrodymu teismui.

Žino bičių teikiamą naudą

Ūkininkas V.Januškevičius tikino, kad Lazauskų bityno nepastebėjęs, nors kaimynystėje esantį lauką dirba nuo 2005 m. Vyras kaltina vienkiemio šeimininkus, kad nepranešė jam apie bityną. Tiesa, važiuojant kaimo keliu į dirbamus laukus nepastebėti bityno neįmanoma - įvairiaspalviai aviliai šviečia iš tolo. Anot ūkininko, fungicidas „Orius 250 EW” ir herbicidas „Gliphogan 360″ nėra kenksmingi vabzdžiams, nes jų naudojimo aprašuose nenurodyta, kad jie gali pakenkti bitėms. Pasak V.Januškevičiaus, norint rapsus apsaugoti nuo baltojo puvinio, juos reikia purkšti žydėjimo metu. „Aš pats esu suinteresuotas geru derliumi. Žinau, kokią naudą apdulkindamos augalus teikia bitės”, - tikino iš teismo salės išėjęs vyras. Žvelgiant į ūkininką neatrodė, kad jis piktavalis. Gal jam trūko žinių, o gal mėgsta pamiegoti? Kitas Ignalinos krašto ūkininkas Vaidas Paukštė sakė, kad pasėlius chemikalais purškia vakare arba iki 8 val. ryte. Atsikelia 4 val. ir važiuoja į laukus. Pasak jo, chemikalai tuomet mažiau nugaruoja, o ir su bitininkais problemų nekyla.

Įvairiaspalviai Lazauskų aviliai šviečia iš tolo. Petro Malūko nuotr.

Įvairiaspalviai Lazauskų aviliai šviečia iš tolo. Petro Malūko nuotr.

Nemokšiškumas kainuoja

Sigitas Uselis, bitininkas

Tai, kas atsitiko Ignalinos krašto bitininkams, pasitaiko gana dažnai, tačiau iki šiol dėl padarytų nuostolių niekas į teismus nesikreipė. Šis atvejis išskirtinis, nes Lazauskai išdrįso kreiptis į teismą. Jie pasielgė apdairiai, po purškimo operatyviai iškvietę VAT ir VMVT darbuotojus, kurie atliko tyrimus, surašė aktus. O kaip dažnai bitininkai išveža bičių šeimas ir palieka prie laukų! Tada lieka pasikliauti laukus dirbančiųjų sąžine.

Jei ūkininkai pažeidžia nustatytą tvarką ir purškia žydinčius augalus dieną, bitininkams rekomenduojama fotografuoti ar kitaip fiksuoti, kviesti liudininkus, kaip sakoma, nutverti pažeidėjus už rankos.

Tačiau ne visada pavyksta tuoj pat prisikviesti atsakingų tarnybų darbuotojus, nes jų yra labai nedaug. Kita bėda, kad tikima ūkininko pateikta informacija apie panaudotus chemikalus. Pavyzdžiui, jis gali pasakyti, kad pasėlius purškė fungicidais, o iš tiesų - insekticidais. Juolab kad kalbama apie rapsus, kuriuos puola įvairūs kenkėjai.

Mano bitės taip pat ganosi žydinčių rapsų laukuose. Jokių problemų dėl purškimo niekada nekilo. Kiek žinau, ūkininkas purškia rapsus vakare, kai bitės jau būna aviliuose.

Tikinimą, kad buvo purkšta fungicidu, kuris esą nekenkia vabzdžiams, pavadinčiau parapijiniu. Esmė ta, kad apipurkšta ar nutūpusi ant apipurkšto žiedo bitė neįleidžiama į avilį. Pajutusios nuodingą kvapą, kitos bitės meta jas nuo lakos. Taip nuo apnuodijimo saugomi palikuonys. Avilyje sumažėja bičių darbininkių. Vadinasi, mažiau atnešama maisto, šeima nusilpsta. Jei ji buvo negausi, tikėtina, gali žūti.

Taigi, ūkininkai turi būti labai dėmesingi. Jų nemokšiškumas brangiai kainuoja ne tik bitininkams, bet ir jiems patiems.

Nesitarė su bitininkais

Antanas Paliutis, VMVT vyriausias veterinarijos gydytojas

Su Bitininkų sąjungos prezidentu prof. dr. Algirdu Skirkevičiumi Žemės ūkio ministerijai teikiame pasiūlymą, kad būtų grąžintas 2010 m. Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklėse buvęs 85 punktas, kuris skamba taip: „Draudžiama augalus produktais purkšti jų žydėjimo metu, išskyrus tuos, kurie nekenkia bitėms.”

2012 m. rugpjūčio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvusi tvarka buvo pakeista. Liko tik 47 punktas: „Ruošiantis apdoroti žemės sklypus augalų apsaugos produktais, ne vėliau kaip prieš dvi dienas apie tai būtina raštu pranešti asmenims, kurie turi bičių 1 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo. Saugant bites, produktus geriausia naudoti vakare.”

Be abejo, anksčiau galiojęs draudimas purkšti žydėjimo metu ūkininkams buvo labai nenaudingas. Todėl jo ir neliko. Tačiau, tikėkimės, kad ne vien pelno siekimu bet kokiomis priemonėmis grįstas mūsų žemės ūkis.

Apie tai, kad chemikalai kenkia bitėms, kalba daugelio pasaulio šalių mokslininkai. Visi cheminiai augalų apsaugos preparatai turi labai stiprų kvapą, tiksliau būtų sakyti, kad jie smirdi. Tuo galima įsitikinti atidarius talpyklas, kuriose jie laikomi. Bitės - labai maži padarėliai. Jų šeimos gyvena beveik steriliai. Jei į avilio vidų patektų bitė, ant kurios kūno yra kenksmingų medžiagų, žūtų perai, jaunos, ką tik išsiritusios bitės. Todėl prie kiekvienos lakos budi bitės sargės. Jos bičių darbininkių, nuo kurių sklinda blogas kvapas, į avilį neįleidžia.

VL žurnalistė Nijolė Baronienė

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras