BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Aplinkos ministerija: giname gyventojus nuo teršalų

Aplinkos ministerija atmeta viešojoje erdvėje pasirodžiusius kaltinimus žemės ūkio gamybos sektoriaus žlugdymu. Sprendimai dėl reikalavimų požeminių vandenų tyrimui priimti siekiant apsaugoti visuomenę nuo galimos taršos.

Aplinkos ministerija išnagrinėjo Lietuvos kiaulių augintojų, Lietuvos paukštininkystės, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijų bei Lietuvos ūkininkų sąjungos raštuose bei viešojoje erdvėje pateiktus komentarus dėl aplinkos ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu patvirtinto teisės akto „Gyvulininkystės kompleksų poveikio požeminiam vandeniui ekogeologinio tyrimo ir monitoringo tvarkos aprašas”, reglamentuojančio požeminio vandens apsaugą gyvulininkystės kompleksų teritorijose ir jų veikloje susidarančių atliekų išlaistymo laukuose.

2010 m. rugpjūčio 10 d. vykusiame Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pasitarime akcentuota, kad aplinkos apsaugos institucijų turimi aplinkos stebėsenos duomenys rodo, jog gyvulininkystės kompleksų veikla daro neigiamą poveikį aplinkos kokybei. Taip pat, 2009-2010 m. Aplinkos apsaugos agentūra gavo dvylika gyventojų nusiskundimų dėl neigiamo kompleksų poveikio aplinkai ir problemų, kylančių kompleksų apylinkių gyventojams.

Minėto teisės akto projektas, skirtingai nuo viešojoje erdvėje skleidžiamų kaltinimų dėl tariamo slaptumo, buvo derinamas nustatyta tvarka, buvo skelbtas supažindinimui su visuomene, o socialiniai partneriai apie jo rengimą buvo informuojami eilėje pasitarimų darbo grupėje, kuri rengė aplinkosaugos reikalavimus mėšlui ir srutoms tvarkyti bei gegužės 19 d. Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime su Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos atstovais.

Nebuvo sulaukta jokių komentarų parengtam teisės projektui. Tačiau paskutinėmis minutėmis iki pateikiant projektą aplinkos ministrui tvirtinimui socialiniai partneriai inicijavo raštą, siekdami sustabdyti šio teisės akto pasirodymą. Nors prieš tai Aplinkos ministerijos Vandenų departamente buvo įvykęs pasitarimas ir buvo atsižvelgta į socialinių partnerių pastabas bei patikslintas teisės akto projektas. Tą pačią dieną teisės akto projektas buvo išsiųstas Lietuvos kiaulių augintojų asociacijai, kviečiant pateikti pastebėjimus, raginta pasakyti, ar, jų nuomone, tokia teisės akto redakcija yra priimtina.

Darytina išvada, kad socialiniai partneriai visiškai nenori vykdyti požeminio vandens būklės stebėsenos ir apskritai aplinkos monitoringo. Be to, socialiniai partneriai greičiausiai dėl neįsigilinimo į teisės akto reikalavimus klaidingai skelbia, esą požeminio vandens stebėjimus „turi pradėti daryti jau vos kelių dešimčių karvių augintojas”. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose kuo aiškiausiai aiškiai nurodyta, kad aplinkos monitoringas privalomas tik stambiems objektams.

Pažymėtina ir tai, kad požeminio vandens ir kitų vandens šaltinių apsaugos svarba ir reikalavimai numatyti net keliose Europos Sąjungos direktyvose. Jose įtvirtintus reikalavimus Lietuva, tapusi ES valstybe nare, įsipareigojo adaptuoti savo nacionalinės teisės aktuose ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimas itin svarbus, norint užtikrinti Lietuvos prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą, apsaugoti požeminius vandens telkinius nuo potencialių taršos šaltinių ir užtikrinti tinkamą aplinkos apsaugą dabartinei ir ateinančioms kartoms.

Aplinkos ministerija kiekvienais metais privalo teikti ataskaitas Europos Komisijai apie ES teisės aktų įgyvendinimą, pasiektą pažangą. Norint parengti minėtas ataskaitas, nustatyti esamą situaciją Lietuvoje, identifikuoti problemas ir jų sprendimo alternatyvas, monitoringo duomenys yra būtini. Primename, jog nevykdant ES įsipareigojimų prieš Lietuvą gali būti pradėtos ES teisės aktų pažeidimo procedūros ir taikomos finansinės sankcijos.

Smulkesnę informaciją gali suteikti:

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Hidrogeologijos skyriaus vedėjas Kęstutis Kadūnas, tel. (8 5) 213 6272, el. paštas kestutis.kadunas@lgt.lt

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras