BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Apibendrintais 2011 m. atitikties duomenimis, išmetamųjų teršalų kiekis mažėja

Remiantis iš valstybių narių registrų gautais duomenimis, pernai ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) įrenginiuose šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmesta 2 % mažiau negu ankstesniais metais. Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Į ATLPS įtrauktų išmetamųjų teršalų kiekis 2011 m. sumažėjo daugiau kaip 2 %, nepaisant vis aktyvesnio ekonomikos atsigavimo. Šie geri rezultatai rodo, kad taikant ATLPS ekonomiškai efektyviai mažinamas išmetamųjų teršalų kiekis.

Taigi ES ATLPS išlieka pagrindine priemone, skatinančia Europos ekonomiką augti išmetant mažiau anglies dioksido. Tačiau auga ir nepanaudotų ATL skaičius. Todėl dabar Komisija, kaip skelbta praeitą mėnesį, peržiūri trečiojo aukcionų prekybos etapo tvarkaraštį siekdama sumažinti per pirmuosius trečiojo etapo metus aukcionuose pateikiamų ATL skaičių.”

2011 m. išmetamųjų teršalų duomenys

ES ATLPS taikoma daugiau kaip 12 000 elektrinių ir gamybos įrenginių, esančių 27 ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Lichtenšteine, o nuo šių metų į sistemą įtraukti ir teršalai, išmetami vykdant skrydžius į minėtų šalių oro uostus ir iš jų. Nepaisant Europos ekonomikos augimo, iš šių įrenginių pernai išmestas patikrintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra 1 889 mlrd. tonų CO2 ekvivalento, t. y. 2 %, mažesnis negu 2010 m.

Aukštas įrenginių atitikties lygis

Pernai įrenginių atitikties ES ATLPS reikalavimams lygis vėl buvo didelis. Iki nustatyto termino (2012 m. balandžio 30 d.) apyvartinių taršos leidimų už visą savo 2011 m. išmestų teršalų kiekį negrąžino mažiau kaip 1 % šios sistemos įrenginių. Tokie įrenginiai paprastai yra maži, ir bendras jų išmetamų teršalų kiekis nesiekia 1 % į ES ATLPS įtrauktų teršalų. Iki to paties termino 2 % įrenginių nepateikė patikrintų išmetamųjų teršalų duomenų už 2011 m.

Aukštas orlaivių naudotojų antrus metus teikiamų išmetamųjų teršalų ataskaitų atitikties lygis

Kaip ir 2010 m., beveik visos komercinės oro transporto bendrovės, vykdančios daug skrydžių į ES oro uostus ar iš jų, 2011 m. išmetamųjų teršalų duomenis pateikė laiku, nors šiemet jos neprivalo grąžinti ATL už savo išmestus teršalus ir tų duomenų nereikalaujama dėl konkrečių reguliavimo tikslų. Daugiau nei 1200 oro transporto bendrovių valstybėms narėms pateikė 2011 m. išmetamųjų teršalų ataskaitas. Kinijoje ir Indijoje registruotos oro transporto bendrovės sistemingai nepateikė 2011 m. ataskaitų apie skrydžius į ES oro uostus ir iš jų. Dešimties tokių komercinių oro transporto bendrovių nepateiktos išmetamųjų teršalų ataskaitos sudaro mažiau kaip 1 % visų pateiktų ataskaitų, ir tų bendrovių išmetamieji teršalai sudaro 3 % visų išmestų teršalų.

Naudojama vis daugiau tarptautinių kreditų, visų pirma įgytų Kinijoje ir Indijoje

Per praėjusius metus panaudota rekordiškai daug tarptautinių kreditų, todėl neišnaudotų apyvartinių taršos leidimų (ATL) skaičius padidėjo 450 mln. Tai reiškia, kad 2008-2011 m. į apyvartą išleista daugiau kaip 900 mln. daugiau ATL negu jų buvo atsisakyta siekiant atitikties.

Nuo 2008 m. įrenginių veiklos vykdytojai dalį savo išmetamųjų teršalų gali kompensuoti atiduodami tarptautinius išmetamųjų teršalų mažinimo kreditus, gautus taikant lanksčiuosius Kioto protokolo mechanizmus. 5,8 % visų 2008 - 2011 m. atsisakytų vienetų sudarė PTMV. ES ATLPS įrenginiai panaudojo iš viso 456 mln. PTMV, iš kurių 267 mln. gauti vykdant projektus Kinijoje ir 79 mln. - Indijoje (atitinkamai 59 % ir 17 % visų panaudotų kreditų). Kiti PTMV gauti vykdant projektus Pietų Korėjoje (13 %), Brazilijoje (6 %), o iš projektų kitose 20 šalių gauti likę 6 % PTMV.

Nuo 2008 m. ATL prekybos sistemoje panaudota iš viso 100 mln. PTMV ir per tą laiką TMV sudarė 1,2 % visų atsisakytų vienetų skaičiaus. Nuo 2008 m. panaudotų PTMV ir TMV bendras skaičius sudaro maždaug 39 % viso 2008-2012 m. prekybos laikotarpiui numatytų kreditų skaičiaus (1,4 mlrd.).

Bendras per II etapą (2008-11 m.) atsisakytų vienetų skaičius   7.830 milijonų   100,0%

PTMV ir TMV                                                                              555 milijonai      7%

Nemokamai suteiktų arba aukcione pirktų ATL skaičius             7.275 milijonai   93%

Pagrindiniai faktai

Pagal ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą įrenginių veiklos vykdytojai turi kasmet valstybės narės registrui pateikti patikrintus išmetamųjų teršalų duomenis. 2012 m. balandžio 2 d. 2011 m. duomenys viešai paskelbti Bendrijos nepriklausomame sandorių žurnale (BNSŽ). Nuo gegužės 15 d. BNSŽ pat bus pateikiami atitikties duomenys - informacija apie tai, ar įrenginių atsisakytų ATL skaičius atitinka patvirtintą išmetamųjų teršalų kiekį.

Antrasis ES ATLPS laikotarpis prasidėjo 2008 m. sausio 1 d. ir tęsis penkerius metus iki 2012 m. gruodžio 31 d. Šis laikotarpis sutampa su kitu laikotarpiu, per kurį pramoninės valstybės turi pasiekti Kioto protokole joms numatytus išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus. Trečiuoju prekybos laikotarpiu, kuris prasidės 2013 m. sausio 1 d. ir tęsis iki 2020 m., įsigalios esminės ES ATLPS reformos. Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos persvarstymo teisės aktas, kuriuo nustatytos pataisytos ATLPS taisyklės nuo 2013 m. iki 2020 m. ir vėlesniam laikotarpiui, buvo viena iš 2009 m. balandžio 23 d. priimto ES klimato kaitos ir energetikos priemonių paketo (IP/09/628) dalių.

Daugiau informacijos

BNSŽ interneto svetainė

Registrams skirta Klimato politikos generalinio direktorato svetainė EUROPA portale

Atnaujinta ATLPS ir dažnai užduodami klausimai

Europos Komisijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras