Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2010-10-12

Šveicarų ekspertai: atliekų deginimas Vilniuje įmanomas, bet reikalinga aiški gyventojus atstovaujančios savivaldybės pozicija

Publikuota: Atliekos, Tarša, Visuomenė

Vakar Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente visuomenei buvo pristatytos nepriklausomų užsienio ekspertų išvados dėl Vilniaus regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.

Specialistai poveikį aplinkai vertina kaip patenkantį į leistinas ribas, o technologinius sprendinius atitinkančius geriausiai prieinamus gamybos budus. Išvadose konstatuojamą, kad visuomenės informavimo formalieji reikalavimai yra išlaikyti, tačiau pasigendama aiškios savivaldos pozicijos atstovaujant gyventojų tiek ekonominius, tiek socialinius aspektus.

Susitikime dalyvavę vilniečiai laikėsi savo pozicijos ir prieštaravo atliekų deginimui šalia Gariūnų, tuo tarpu Kazokiškių bendruomenė priminė apie savo nepasitenkinimą dėl Vilniaus regiono atliekų deponavimo Kazokiškių sąvartyne ir plakatais reikalavo nedelsiant leisti atliekas panaudoti energijai gauti ir nutraukti jų vežimą į sąvartyną.

„Nors ekspertai, remdamiesi daugiamete savo patirtimi, siūlo atliekų deginimui Vilniuje degti žalią šviesą, tačiau mūsų sprendimas bus priimtas tik įvertinus visų suinteresuotų pusių argumentus ir visas aplinkybes, įtakojančias buitinių atliekų tvarkymo Vilniaus regione, plėtros ir vystymo klausimus . Po vakarykščio pristatymo akivaizdu, kad visuomenės atstovai lieka prie savo kritiškos pozicijos, todėl departamento specialistams teks tapti arbitrais ir ieškoti kompromisų tarp trijų konfliktuojančių pusių - Lazdynų gyventojų (siekiančių neleisti gamyklai atsirasti), Kazokiškių bendruomenės (norinčios mažinti atliekų srautą į sąvartyną) ir planuojamos ūkinės veiklos organizatorių”, - sakė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Rolandas Masilevičius.

Atliekų deginimas - yra pažangesnė atliekų tvarkymo priemonė, lyginant su deponavimu sąvartyne. Vilniaus regione sukuriamas pernelyg didelis šiukšlių srautas, kad net ir tinkamai jį išrūšiavus ir perdirbus būtų galima viską talpinti regioniniame sąvartyne. Yra galimos įvairios atliekų tvarkymo technologijos (rūšiavimo susidarymo vietoje, mechaninio rūšiavimo įrenginiuose, individualaus biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo jų susidarymo vietose ir kt.), tačiau nereikėtų pamiršti, kad kiekvienu atveju turime įvertinti ir gyventojams teksiančius kaštus.

Tą patį pastebėjo ir užsienio ekspertai, PAV ataskaitoje pasigedę visuomenei suprantamo motyvavimo ir aiškios savivaldybės pozicijos.

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)


Atgal į: Šveicarų ekspertai: atliekų deginimas Vilniuje įmanomas, bet reikalinga aiški gyventojus atstovaujančios savivaldybės pozicija