Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2010-09-02

Ukmergės rajone bus statoma dumblo kompostavimo aikštelė

Publikuota: Atliekos, Kita, Tarša

Š. m. rugsėjo 1 dieną pasirašyta Rangos sutartis “Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba: kompostavimo aikštelės įrengimas”. Sutartis, kurios metu bus atlikta darbų už 5 781 167,00 Lt, pasirašyta tarp UAB “Ukmergės vandenys” (Projekto vykdytojo) bei viešojo pirkimo būdu atrinkto rangovo - Jungtinės veiklos partnerio UAB “Eikos statyba” bei UAB “Panevėžio statybos trestas”.

Po nuotekų valymo procesų Ukmergės nuotekų valymo įrenginiuose kasmet susikaupia apie 5000 t/m dumblo, Širvintų - apie 2000 t/m dumblo. Šiuo metu nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas yra sutankinamas, sausinamas centrifugoje ir kaupiamas aikštelėse arba išvežamas į laukus dirvožemio tręšimui.

Esamas nepakankamai saugus dumblo tvarkymas dėl atsirandančio nemalonaus kvapo nėra priimtinas visuomenei, neužtikrina Europos Sąjungos ir nacionalinių reikalavimų laikymosi. Siekiant spręsti esamą problemą, projekte numatyta įrengti bendrą Ukmergės ir Širvintų raj. nuotekų dumblo tvarkymo infrastruktūrą: pastatyti modernią dumblo kompostavimo aikštelę, kurioje dumblas, maišant jį su “žaliosiomis” biologiškai skaidžiomis atliekomis (žole, šiaudais, smulkinta mediena), per 2-4 mėn. bus perdirbamas į kompostą, kurį bus galima saugiai naudoti dirvožemio tręšimui, kitiems darbams. Į aikštelę bus priimamos visos rajone susidarančios “žaliosios” atliekos.

Statybos darbai Ukmergės rajone Sargelių kaime, šalia nebeeksploatuojamo Ukmergės buitinių atliekų sąvartyno, truks 14 mėnesių. Per šį laikotarpį taip pat bus įsigyta kompostavimui atlikti reikalinga technologinė įranga - smulkintuvas, krautuvas, vartytuvas ir sijotuvas. Įrangos pirkimui atviras konkursas paskelbtas š. m. liepos 28 d., tiekėjų pasiūlymai CVP IS priemonėmis laukiami iki rugsėjo 14 d.

Ši, ne tik Ukmergės, bet iš Širvintų rajonui naudinga sutartis, yra Europos Sąjungos iš dalies finansuojamo projekto “Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba” dalis. Kitos sutartys įrangos tiekimui, atlikus viešųjų pirkimų procedūras, bus pasirašomos šių metų pabaigoje.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Projekto vykdytojui skiriama iki 7 093 690,20 Lt, iš jų 6 346 985,97 Lt skiriama iš ES Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos sudaro 746 704,23 Lt. Projektas įgyvendinamas kartu su dvejais partneriais - Širvintų rajono savivaldybe bei Ukmergės rajono savivaldybe. Pastarasis prie jo įgyvendinimo prisideda ir savomis lėšomis, kurios sudarys ne mažiau nei 788 187,00 Lt. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2009 m. rugpjūčio 25 d., veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2012 spalio 16 d. Jis prisidės prie vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių - nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo.

UAB „Ukmergės vandenys“ informacija

Šaltinis: BNS

Patiko (0)


Atgal į: Ukmergės rajone bus statoma dumblo kompostavimo aikštelė