Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2013-12-04

Užderėjus katilinių projektų – dėmesys jų teisėtumui

Publikuota: Atliekos, Kita, Statybos

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos jau skelbė, kad lapkričio viduryje kreipėsi į teismą dėl leidimo statyti regioninę komunalinių atliekų deginimo gamyklą Vilniuje panaikinimo. Gamykla suprojektuota neparengus teritorijų planavimo dokumento, kuriuo būtų nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai ir sanitarinės apsaugos zonos ribos. Inspekcijos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino pagrįstu, priimdamas nutartį - sustabdyti statybos leidimo galiojimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

Kitai įmonei Vilniaus savivaldybės administracijos išduotas leidimas suteikė teisę statyti 12 naujų statinių prie Gariūnų esančiame sklype. Projekte, kuriam įgyvendinti išduotas leidimas, suprojektuota ir pradėta statyti biomase kūrenama katilinė. Inspekcijai patikrinus leidimo teisėtumą, taip pat nustatyta reikšmingų pažeidimų. Ir šiuo atveju nepateiktas galiojantis teritorijų planavimo dokumentas, kuriame būtų reglamentuotas leistinas statinių aukštis, sklypo užstatymo tankumas ir intensyvumas, nenustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribos teritorijų planavimo dokumentu, kaip to reikalauja teisės aktai. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija rengia ieškinį teismui dėl statybos leidimo panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo.

„Inspekciją pasiekus informacijai, kad dar viena bendrovė siekia įgyvendinti atliekų deginimo gamyklos statybos projektą, laikydamiesi principo visiems ūkio subjektams vienodai taikyti privalomus teisės aktų reikalavimus, paprašėme Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakyti, ar yra pradėtas teritorijų planavimo procesas, kokios procedūros iki šios dienos atliktos, kokioje stadijoje yra poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo procedūros. Jau gavome atsakymą ir nagrinėjame dokumentų bei atliktų veiksmų teisėtumą”, - teigia inspekcijos viršininkė Laura Nalivaikienė.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, vykdydama jai priskirtas valstybinės priežiūros funkcijas, visais atvejais reaguoja į viešai paskleistą informaciją ir asmenų pranešimus ar skundus apie galbūt neteisėtus veiksmus teritorijų planavimo ir statybos srityse ir pagal kompetenciją atlieka dokumentų ir procedūrų patikrinimus. Nustačiusi neteisėtai priimtų administracinių sprendimų atvejus, dėl jų panaikinimo kreipiasi į šiuos sprendimus priėmusius subjektus arba į teismą.

„Siekiame vieno tikslo - kad visos statybos būtų vykdomos teisėtai, o planuojamos ūkinės veiklos poveikis būtų įvertintas dar projektavimo stadijoje ir ją pradėjus nebūtų neigiamos įtakos aplinkai ir žmonėms”, - pridūrė inspekcijos viršininkė.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)


Atgal į: Užderėjus katilinių projektų – dėmesys jų teisėtumui