Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2013-11-29

Visos viešojo maitinimo įstaigos privalo rūšiuoti bioskaidžias atliekas

Publikuota: Atliekos, Visuomenė

Regionų aplinkos apsaugos departamentai nuolat tikrina, kaip biologiškai skaidžias atliekas gaminantys, surenkantys ir apdorojantys asmenys laikosi aplinkosauginių reikalavimų. Visi Lietuvos viešbučiai, moteliai, restoranai ir kitos viešojo maitinimo įstaigos turi rūšiuoti biologines atliekas jų susidarymo vietoje, nemaišyti su kitomis atliekomis, neužteršti jų pavojingomis medžiagomis ir užtikrinti, kad laikinas jų laikymas būtų saugus visuomenės sveikatai ir aplinkai.

Muu-karhu (Wikimedia Commons) nuotr.

Privalu laikytis šių reikalavimų:

- atskirai surinktos biologinės atliekos, išskyrus žaliąsias, laikomos tik nerūdijančiose, vandens nesugeriančiose ir nepraleidžiančiose, atliekų ir klimato poveikiui atspariose talpose, kurios užtikrintų apsaugą nuo vėjo, graužikų, paukščių, vabzdžių ir pan.;

- iš tokių talpų neturi tekėti skysčiai, sklisti kvapai, dulkės ir pan.;

- komunalinės, gamybos ir kitoje ūkinėje veikloje susidarančios biologiškai skaidžios atliekos tvarkomos pirmenybę teikiant kompostavimui arba biodujų gamybai ir likutinio substrato kompostavimui;

- biologinių atliekų turėtojai susidariusias ir išrūšiuotas biologines atliekas perdirba (pvz., kompostuojant įrenginiuose), kitaip panaudoja (pvz., energijai gauti) visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu patys arba perduoda jas atliekų apdorojimo įmonei;

- žaliųjų atliekų turėtojai šias atliekas rūšiuoja jų susidarymo vietoje ir apdoroja kompostavimo įrenginiuose patys arba jas perduoda tokių atliekų apdorojimo įmonei.

Jeigu turite pagrįstos informacijos, kad įmonės ar asmenys netvarko biologiškai skaidžių atliekų arba jas tvarko pažeisdami nustatytus reikalavimus, prašom apie tai telefonu pranešti atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentui:

Vilniaus regionas: (5) 210 2567, 8 614 40072
Kauno regionas: (37) 409797, 8 686 03706
Alytaus regionas: (315) 56745, 8 686 59494
Marijampolės regionas: (343) 97806, (615) 97870
Klaipėdos regionas: (46) 367034, 8 618 38833
Šiaulių regionas: (41) 596 423, 8 682 51876
Panevėžio regionas: (45) 508962, 8 686 92859
Utenos regionas: (389) 69264, 8 686 48407

Apie Aplinkos ministerijos sistemos darbuotojų korupcijos ir pareigų nevykdymo atvejus galite pranešti Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos” telefonais: (5) 266 3596, (5) 266 3597, (5) 266 3598, (5) 266 2717. Autoatsakiklis visą parą: (5) 266 3598.

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)


Atgal į: Visos viešojo maitinimo įstaigos privalo rūšiuoti bioskaidžias atliekas