Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2013-11-15

Prasideda Europos atliekų mažinimo savaitė

Publikuota: Atliekos, Renginiai, įvykiai

Vis kalbame, kaip svarbu skatinti piliečius mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti atliekas. Svarbiausias iš šių trijų dalykų - atliekų mažinimas. Per ateinančias 7 dienas - Europos atliekų mažinimo savaitę - tam ir bus skiriamas didžiausias dėmesys. Per ją siekiama labiau informuoti apie tai, kaip Europoje galime keisti įpročius, ir paraginti diskutuoti išteklių naudojimo efektyvumo bei žiedinės ekonomikos klausimais.

Šis projektas, kurį koordinuoja Miestų ir regionų atliekų perdirbimo ir tvaraus tvarkymo asociacija („ACR+”) ir kuris remiamas pagal ES programą „LIFE +”, dabar vykdomas 17 šalių, įskaitant 3 ES nepriklausančias šalis.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Pakartotinio atliekų naudojimo ir perdirbimo potencialas didžiulis. Darome didelę pažangą atliekas tvarkydami pagal vis aukščiau atliekų hierarchijoje esančius prioritetus, mažiau atliekų šalindami sąvartynuose ir daugiau jų perdirbdami. Tokios visuomeninės iniciatyvos, kaip Europos atliekų mažinimo savaitė, yra svarbus būdas visus įtraukti į visuomenės be atliekų kūrimą.”

Per lapkričio 16-24 d. vyksiančią Europos atliekų mažinimo savaitę bus siūloma naujų būdų skleisti informaciją apie atliekų mažinimą, pakartotinį produktų naudojimą ir medžiagų perdirbimą. Siekiama sukurti ir išbandyti komunikacijos priemones, skirtas administravimo įstaigoms ir asociacijoms, įmonėms, mokykloms ir pavieniams piliečiams. Daugiausia renginių numatoma per Atliekų prevencijos dienas, kuriose šiais metais daugiausiai dėmesio bus skiriama pakartotiniam naudojimui. Per šias dienas bus rengiami panaudotų gaminių turgūs, veiks remonto dirbtuvės, vyks keitimosi daiktais vakarėliai ir t. t.

2014 m. gegužės 10 d. prasidės kitas kelias dienas vyksiantis ir su Europos atliekų mažinimo savaite susijęs renginys - Europos švaros diena. Vykdant iniciatyvą „Išvalykime Europą” bus kviečiami savanoriai valyti atliekų savo gyvenamuosiuose rajonuose ir paplūdimiuose. Iniciatyvos tikslas - ne tik surinkti šiukšles, bet ir paskatinti diskusijas apie atliekas ir apie tai, kaip jas tvarkome.

Dėl vieno europiečio veiklos kasmet susidaro per 500 kg komunalinių atliekų, bet šis rodiklis nevienodas: vienose valstybėse narėse jis siekia vos per 300 kg, o kitose - daugiau kaip 700 kg. Vidutiniškai pusė jų perdirbama, tačiau skirtumai tarp valstybių narių didžiuliai. Vienose valstybėse narėse atliekos sąvartynuose nebešalinamos ir perdirbimo lygis pasiekė 70 %, o kitose atliekų perdirbama labai mažai ir į sąvartynus patenka daugiau kaip 90 % komunalinių atliekų. Itin svarbus vaidmuo mažinant atliekas tenka vartotojams ir namų ūkiams: jie gali mažinti atliekas išsiugdydami tinkamus pirkimo įpročius, gaminius naudodami pakartotinai ir rūšiuodami atliekas.

Pagrindinė informacija

Per 2009 m. pradėtą rengti Europos atliekų mažinimo savaitę iš pradžių daugiausiai dėmesio buvo skiriama informavimui apie atliekų prevenciją. Per ketverius pastaruosius metus šios savaitės populiarumas Europoje (ir už jos ribų) vis didėjo. Įgyvendinta per 25 000 komunikacijos veiksmų 28 šalyse ir sukurtas atliekų prevencijos srityje dirbančių viešojo ir privačiojo sektorių subjektų tinklas.

Veiksmai bus įgyvendinami Andoroje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Liuksemburge, Maltoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Islandijoje.

Pagrindų direktyvoje dėl atliekų pirmenybė teikiama atliekų prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, o ne atliekų deginimui. Šalinimas sąvartynuose arba deginimas negaunant energijos naudotini, jei atliekų neįmanoma tvarkyti jokiais kitais būdais. Komisijos užsakymu atlikto tyrimo apskaičiavimais, visiškai įgyvendinus ES atliekų teisės aktus, iki 2020 m. būtų sutaupyta 72 mlrd. EUR per metus, metinė ES atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektoriaus apyvarta padidėtų 42 mlrd. EUR ir būtų sukurta daugiau kaip 400 000 darbo vietų.

Europos Komisija atlieka savo atliekų tvarkymo tikslų peržiūrą, o jos rezultatais bus pasinaudojama peržiūrint politiką 2014 m.

Daugiau informacijos

www.ewwr.eu

www.letscleanupeurope.eu

Taip pat žr.

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Patiko (0)


Atgal į: Prasideda Europos atliekų mažinimo savaitė